onsdag 3 mars 2010

På de äldres sida

Idag tas ett nytt friskt initiativ för äldres rätt att bestämma själv. Det är självaste centerledaren Maud Olofsson som tillsammans med Kenneth Johansson tar ett modigt initiativ för att förstärka LOV (Lagen om valfrihet).

LOV är en av de många nyskapande valfrihetsreformer som införts av alliansregeringen. Genom lagen flyttas makten över vardagen, t ex vem som ska utföra hemtjänst, från kommunala beslutsfattare direkt till de äldre och anhöriga själva.

Till skillnad från t ex lagen om vårdval för landstingen är LOV frivillig för kommunerna. Och det har tyvärr gått alldeles för trögt att införa valfrihet i många kommuner. Säkert känns det traumatiskt för ett antal politiker och tjänstemän i kommunerna att släppa ifrån sig makten på detta sätt.

Makt till de äldre själva, hur i all sin dar ska detta gå?

Men Maud och Kenneth har rätt. Valfriheten behöver gälla alla äldre. I alla kommuner. I hela landet. Därför behövs en förstärkning av lagen.

Säkert kommer det att komma skarpa och arga mothugg från kommunerna. Ilskna nävar kommer att höttas mot detta infernaliska ingrepp i det kommunala självstyret.

Men är det något Maud Olofsson har, så är det en stor portion mod. Hon vågar ställa sig på de äldres sida. Även när motståndet är starkt.

Inga kommentarer: