onsdag 21 september 2011

Sveriges framtid - ett attraktivt Nybyggarland!

Vem vill vara med i en positiv debatt om invandring? Frågorna om invandring och integration har varit brännheta i åratal. Oftast förs diskussionen med ensidigt problemfokus. Arbetslöshet, utanförskap, bidragsberoende, social utsatthet, motsättningar, kulturkrockar – de negativa utgångspunkterna staplas på varandra.

Visst finns det en rad problem. Problemen beror dock inte på själva invandringen, utan på det svenska samhällets tillkortakommanden framför allt när det gäller arbetsmarknaden. Dessa brister måste vi gemensamt och målmedvetet ta itu med. Dessutom är potentialen med invandring så stor och till stora delar oanvänd. Faktum är att ökad invandring är en nyckelfråga för att Sverige ska klara kompetensförsörjning och välfärd i framtiden. Framför allt handlar det om ökad arbetskraftsinvandring.

Tankesmedjan FORES har i rapporten Svenska kommuners behov av invandring påvisat hur stora delar av Sverige är beroende av invandring för att växa. Enligt rapporten hade 234 av landets 290 kommuner minskat sin befolkning utan inflyttning från utlandet. Även storstäder som Göteborg och Malmö hade haft en negativ befolkningsutveckling utan invandring.

De som är födda i andra länder har redan nu en nyckelroll för att vårt välfärdssystem ska fungera. Enligt FORES är var fjärde läkare och tandläkare, var sjunde undersköterska och var åttonde psykolog utlandsfödd. I takt med att Sveriges befolkning blir allt äldre kommer behovet av ny kompetens inom välfärdssektorn att öka starkt de kommande åren.

Vi inom Centerpartiet har bestämt oss för att vända på frågeställningarna. Vi tänker inte huka för aggressiva främlingsfientliga krafter. Vi sätter upp en positiv målbild: Sverige ska utvecklas som ett attraktivt nybyggarland!

Nybyggarland, tänker du. Vad betyder det? Vad menar Centerpartiet? Det om att bygga ett Sverige som välkomnar fler människor som vill komma hit och arbeta och bygga sin framtid. För att göra det behöver vi minska krånglet för arbetskraftsinvandrare. Vi behöver sänka trösklarna till den svenska arbetsmarknaden. Vi behöver göra det enklare och lönsammare att starta och driva företag. Vi behöver hitta nya samarbetsformer mellan det civila samhället, politiken och det privata näringslivet.

Har inte Alliansregeringen redan förändrat politiken i denna riktning? Jo, bra beslut har tagits. Alliansens fokus på arbete och etableringslotsar är steg på vägen. Alliansen har också underlättat för arbetskraftsinvandring – vilket fått effekten att fler människor kommer hit för att arbeta.

Men det som gjorts är inte tillräckligt. Det är fortfarande för mycket fokus på omhändertagande och på hur myndigheter ska planera fram tillvaron för vuxna människor. Väntetiderna till validering av kompetens är långa. Väntetider för att få arbetstillstånd utgör också hinder.

Klarar Sverige då att ta emot fler invandrare? Det är öppenheten mot omvärlden som byggt Sveriges välstånd. Att isolera oss mot omvärlden är inget alternativ. Den nordiska gemensamma arbetsmarknaden och den fria rörligheten inom EU har varit viktiga steg mot en friare arbetsmarknad. Att fler kommer hit för arbete och har jobb när de kommer, skapar en ny positiv situation. Fler chefer och rekryterare kommer att ha sitt ursprung utanför Europa, vilket kan bidra till en ny dynamik.

Centerpartiets partistämma i Åre i september kommer att ta ställning till ett samlat program för nybyggarlandet Sverige och till ett antal konkreta förslag. Väntetiderna för arbetstillstånd ska kortas. Onödiga hinder som lång bindning till visst yrke eller viss arbetsgivare ska tas bort. Det ska bli mer attraktivt för utländska studenter att studera och arbeta i Sverige. Dessutom ska det bli möjligt att bli svensk medborgare snabbare än idag.

Vi inom Centerpartiet är övertygade om att man kan ha lika mycket att bidra med om man kommer från Asien eller Afrika som om man kommer från Norge eller USA. Det är dags att bereda vägen för de möjligheter som ett nybyggarland kan erbjuda.

Detta inlägg är också infört på sverigesresurser.se

lördag 17 september 2011

Septembertankar

Se så sensibla strilande strålar smeker söderbelägna stugsidor. Stillsamt surrande småkryp sparar soliga semesterminnen. Sagolikt småleende? Sorgligt saknande? Sommarens sista suck.