fredag 21 oktober 2011

Om silverrävar och budgetbekymmer

Centerpartiet har stärkt sin position som kvinnornas parti. Såväl i verkställande utskottet som bland statsråden är en klar majoritet kvinnor. Ett välgörande genombrott för alla de kvinnor som i årtionden arbetat för att bryta mansdominansen.

Men män då?
Håller centerpartiet på att bli ett renodlat matriarkat? Lugn. När det nya centerlaget formas finns även ett antal erfarna män med.

Silverrävar på nya poster

Anders W Jonsson har utsetts till ny ordförande för partiets riksdagsgrupp. Anders är den socialt engagerade barnläkaren från Gävleborg som satte färg på centerpartiets öppna process för en ny partiledare. På stämman valdes han till förste vice ordförande. Han har en sprakande drivkraft och ett målmedvetet engagemang i välfärdsfrågor.

Per Åsling har utsetts till ny ekonomiskpolitisk talesperson för riksdagsgruppen. Per är en sann entreprenör som har stor betydelse för den positiva utvecklingen i Trångsviken i Jämtland. Han är känd som ”krysskungen” efter att ha hämtat hem över 33 % av personkryssen bland centerväljare i Jämtland – nära 3.500 kryss!

Kent Johansson efterträder Lena Ek som ny ledamot i Europaparlamentet. Kent har en politisk erfarenhet som få kan mäta sig med. Han har varit vice ordförande i CUF, ordförande i Studieförbundet Vuxenskolan och regionråd för Centerpartiet i Västra Götaland. Kent har sedan lång tid tillbaka ett tydligt engagemang i europafrågor.

Det är ett riktigt toppat centerlag med stor bredd i kompetens och erfarenhet som nu är med i ledningen. Och som sagt – både kvinnor och män!

En vilsen opposition

Alla har det inte lika roligt. Oppositionen är nu helt splittrad. Det finns inte längre något samlat alternativ till Alliansen. Socialdemokraterna saknar samarbetspartners i politiken.

Dessutom är socialdemokraternas budgetförslag ihåligt. Vissa av förslagen är underfinansierade eller felräknade. (S) presenterar förslag som utgör stora utgiftsrisker. Totalt skulle den socialdemokratiska budgeten försvaga de offentliga finanserna med ca 20 miljarder kronor.

Hoppets ljus tänds inte heller av de andra oppositionspartierna. Vänsterpartiet går föga förvånande rakt vänsterut i raketfart och hotar med stora höjningar av inkomst-, bolags- och förmögenhetsskatterna. Miljöpartiet är tyvärr inne på liknande tankegångar med en rad skarpa skattehöjningar.

Vi ska inte göra misstaget att underskatta eller räkna ut vänsteroppositionen. Men hösten 2011 är inte deras största stund.

tisdag 18 oktober 2011

Henreksons tänkvärda analys

"När välfärdsstaten blir allt mer generös med att dela ut förmåner utan kontroll eller krav på rimlig motprestation skapar detta en emotionell obalans – ett tacksamhetsproblem – som tenderar att utlösa en känsla av skam hos mottagaren. Ett sätt att skydda sig mot denna obehagliga känsla är att omvandla förmånen till en ”rättighet”.

Det som är en rättighet och inte en gåva behöver ingen känna någon tyngande tacksamhet för.

Om reciprociteten försvinner, om mottagaren inte behöver känna tacksamhet och en skyldighet att göra sitt yttersta för att återgälda gåvan, är det svårt att se någon gräns för förväntningarna på vad staten skall tillhandahålla."

Ur "Folkhem i brytningstid" av Magnus Henrekson 2007

fredag 14 oktober 2011

Ska lyrik vara svart?

Poesi ska vålla smärta

Likt en svekfull flyktig snärta

Hon i hjärtat strött en svärta

Som gör svettningar alerta


Stroferna ska kännas svåra

Som att oskulden behåra

Eller att George Bush Algora

Alltid träffar väl det nå´ra


Orden ska som pilar hugga

Man ska helst sin fradga tugga

Kanske i en mardröm bugga

med sin egen bleka skugga


Men om nu bekymren svikta

Så man hellre kraft vill rikta

Åt det lite mindre strikta

Och om glädje då vill dikta…


…får man hålla sig i skinnet

gräva fram, djupt ut ur minnet

att det glada barnasinnet

får man lämna kvar i linnet


Glädjerim är blott banala

Kan ock va´ katastrofala

Ofta töntiga och skrala

På en hyfsat giftig skala


Så lägg av nu med att steppa

På en glättig grötrimstäppa

Lär dig så att ödmjukt greppa:

Att lyrik, det är att deppa.