torsdag 29 december 2011

Trolsk jul

Det är något svårfångat trolskt över denna gröna julhelg.
Lunkade ner till Mälarens norra strand i friska men ljumma vindar. Molnen skyndade hastigt fram under en plirande himmel. Ett efter ett tändes eftermiddagsljus i den pittoreska Färjestaden på Färingsö tvärs över Lövstafjärden.
Enstaka joggare kom med nedböjt huvud men glittrande ögon i den prövande motvinden. Duggregnet bad nästan om ursäkt när dess droppar vätte det vildblåsna håret. Till och med annars ilskna, metalliskt skällande hundar hade något harmoniskt i blicken.
En december som nästan alltid varit gömd för oss har plötsligt öppnat en ny dimension i vår upplevelse av verkligheten.

torsdag 15 december 2011

Sveriges gröna röst i Durban

Klockan tickar för klimatet. Dagarna efter Lucia är gräsmattorna i Hässelby fortfarande lika gröna som den vackraste septemberdag. Vi står inför risken av en höjning av jordens temperatur med flera grader. Detta skulle få ofattbart allvarliga konsekvenser.

Resultat istället för kollaps
Det var ytterst nära att klimatmötet i Durban hade slutat i kollaps. Sveriges delegation med miljöminister Lena Ek i spetsen fick dra ett tungt lass, dag och natt, för att hitta framkomliga vägar. Trots att vi hade velat nå mycket längre finns nu ett antal tydliga resultat av Durbanmötet.

  • Det finns nu en ny färdplan för en ny rättslig bindande överenskommelse för att alla världens stater ska minska koldioxidutsläppen. Det nya avtalet ska vara utarbetat 2015 och träda i kraft 2020.
  • Ett stort antal länder har samlat sig för en andra åtagandeperiod under Kyotoprotokollet. Åtagandeperioden gäller från 2013. Åtagandet för de parter som ingår fastställs slutligen vid klimatmötet 2012 i Qatar.
  • Den gröna klimatfonden kan etableras. Fonden ska finansiera projekt i utvecklingsländer som syftar till att minska klimatutsläppen och för anpassning till ett nytt klimat.

Dessutom har ett antal andra centrala frågor om bl a tekniköverföring, hållbart skogsbruk och växthusgasmarknader behandlats.

Sverige och Centerpartiet vill nå längre
Sverige går med en centerpartistisk miljöminister i spetsen för att både komma längre och nå tydliga resultat i klimatförhandlingarna. Takten i arbetet är alldeles för låg med tanke på den alarmerande hotbild som finns. Ett antal länder som USA, Ryssland, Kanada och Japan bär ett stort ansvar när de inte utfäster sig reella minskningar av utsläppsgaser.

Samtidigt visar Durbanmötet på hur avgörande det är att kunna nå resultat i internationella förhandlingar mellan många stridiga viljor. Medlemskapet i EU ger Sverige en stark plattform för att driva på i klimatarbetet. De framgångar som nåddes i Durban berodde till stor del på en allians mellan EU, små ö-stater och mindre utvecklade länder som kunde sätta gemensam press i förhandlingarna.

Durbanmötet visar att Centerpartiet som Sveriges gröna röst har en mycket viktig uppgift såväl internationellt som nationellt. Utan Centerpartiets ledarskap i miljöfrågorna i Alliansregeringen hade läget kunnat se betydligt värre ut. Nu finns det, trots allt, nytt hopp!

onsdag 23 november 2011

Ett idéprogram för hela Sverige

Behövs politiken? Denna knepiga fråga fick jag och andra partisekreterare av K-G Bergström förra veckan. Reptilhjärnan skriker ett högljutt JA! Men visst går det att förstå att frågan ställs.


I två EU-länder har de folkvalda politikerna gett upp. Regerandet i Grekland och Italien sköts av opolitiska teknokrater. Internationella långivare är överrockar med stenhårda villkor. Denna centralstyrda odemokrati har inte spritt sig till vårt land. Men det finns växande otålighet över bristen på framtidsidéer inom politiken. Här har vi i Centerpartiet en riktigt angelägen uppgift.


Sveriges frihetliga framtidsmotor

Annie Lööf var glasklar i Åre: Centerpartiet är och ska vara framtidsmotorn i svensk politik! Inför stämman arbetade fem förnyelsegrupper för välfärd, jämställdhet, miljö, regional tillväxt och integration. De 522 ombuden på stämman fattade hundratals konkreta, framtidsinriktade beslut.


Nu tas nästa steg. Partistyrelsen har tillsatt en ny programgrupp med nio ledamöter som ska ta fram förslag till nytt idéprogram. Programgruppen har stor bredd av kompetenser och erfarenheter. Gruppen ska utveckla idéer, bedriva utåtriktad debatt, ansvara för en öppen process och förankra arbetet med programmet i centerrörelsen. Det ska bli så spännande att se vad Per, Ulrika, Karl-Erik, Emil, Karin. Fredrick, Maria, Eva och Bosse kommer att sätta fart på.


Släpp in fler i idéarbetet

Den öppna processen inför valet av ny partiledare har gjort ett outplånligt intryck i svensk politik. Det finns ingen väg tillbaka till de slutna rummens bunkermentalitet. Nu förväntar sig alla ännu mer öppenhet av Centerpartiet. Särskilt när ett nytt idéprogram ska tas fram.


Det hänger på oss alla om detta ska bli verklighet. Programgruppen kommer att ge bra utgångspunkter. Annie, partiledning, partistyrelse och riksdagsledamöter kommer att bidra i debatten. Men vi behöver mobilisera alla de tusentals eldsjälar som finns i vår organisation. Då kan vi få svenska folket att lyfta blicken från den ekonomiska krisens dystopier och diskutera möjligheter, nytänkande och framtidshopp.


Vi i Centerpartiet är inte rädda för visioner. Tvärtom. Vi har gång på gång visat upp spännande bilder för framtiden. Decentralisering. Lokalsamhälle. Federalism. Ivriga bävrar.


När vi står där på framtidsstämman i mars 2013, då ska vi kunna spika ett idéprogram med verkligt nytänkande. Och med förankring i hela Sverige.

fredag 21 oktober 2011

Om silverrävar och budgetbekymmer

Centerpartiet har stärkt sin position som kvinnornas parti. Såväl i verkställande utskottet som bland statsråden är en klar majoritet kvinnor. Ett välgörande genombrott för alla de kvinnor som i årtionden arbetat för att bryta mansdominansen.

Men män då?
Håller centerpartiet på att bli ett renodlat matriarkat? Lugn. När det nya centerlaget formas finns även ett antal erfarna män med.

Silverrävar på nya poster

Anders W Jonsson har utsetts till ny ordförande för partiets riksdagsgrupp. Anders är den socialt engagerade barnläkaren från Gävleborg som satte färg på centerpartiets öppna process för en ny partiledare. På stämman valdes han till förste vice ordförande. Han har en sprakande drivkraft och ett målmedvetet engagemang i välfärdsfrågor.

Per Åsling har utsetts till ny ekonomiskpolitisk talesperson för riksdagsgruppen. Per är en sann entreprenör som har stor betydelse för den positiva utvecklingen i Trångsviken i Jämtland. Han är känd som ”krysskungen” efter att ha hämtat hem över 33 % av personkryssen bland centerväljare i Jämtland – nära 3.500 kryss!

Kent Johansson efterträder Lena Ek som ny ledamot i Europaparlamentet. Kent har en politisk erfarenhet som få kan mäta sig med. Han har varit vice ordförande i CUF, ordförande i Studieförbundet Vuxenskolan och regionråd för Centerpartiet i Västra Götaland. Kent har sedan lång tid tillbaka ett tydligt engagemang i europafrågor.

Det är ett riktigt toppat centerlag med stor bredd i kompetens och erfarenhet som nu är med i ledningen. Och som sagt – både kvinnor och män!

En vilsen opposition

Alla har det inte lika roligt. Oppositionen är nu helt splittrad. Det finns inte längre något samlat alternativ till Alliansen. Socialdemokraterna saknar samarbetspartners i politiken.

Dessutom är socialdemokraternas budgetförslag ihåligt. Vissa av förslagen är underfinansierade eller felräknade. (S) presenterar förslag som utgör stora utgiftsrisker. Totalt skulle den socialdemokratiska budgeten försvaga de offentliga finanserna med ca 20 miljarder kronor.

Hoppets ljus tänds inte heller av de andra oppositionspartierna. Vänsterpartiet går föga förvånande rakt vänsterut i raketfart och hotar med stora höjningar av inkomst-, bolags- och förmögenhetsskatterna. Miljöpartiet är tyvärr inne på liknande tankegångar med en rad skarpa skattehöjningar.

Vi ska inte göra misstaget att underskatta eller räkna ut vänsteroppositionen. Men hösten 2011 är inte deras största stund.

tisdag 18 oktober 2011

Henreksons tänkvärda analys

"När välfärdsstaten blir allt mer generös med att dela ut förmåner utan kontroll eller krav på rimlig motprestation skapar detta en emotionell obalans – ett tacksamhetsproblem – som tenderar att utlösa en känsla av skam hos mottagaren. Ett sätt att skydda sig mot denna obehagliga känsla är att omvandla förmånen till en ”rättighet”.

Det som är en rättighet och inte en gåva behöver ingen känna någon tyngande tacksamhet för.

Om reciprociteten försvinner, om mottagaren inte behöver känna tacksamhet och en skyldighet att göra sitt yttersta för att återgälda gåvan, är det svårt att se någon gräns för förväntningarna på vad staten skall tillhandahålla."

Ur "Folkhem i brytningstid" av Magnus Henrekson 2007

fredag 14 oktober 2011

Ska lyrik vara svart?

Poesi ska vålla smärta

Likt en svekfull flyktig snärta

Hon i hjärtat strött en svärta

Som gör svettningar alerta


Stroferna ska kännas svåra

Som att oskulden behåra

Eller att George Bush Algora

Alltid träffar väl det nå´ra


Orden ska som pilar hugga

Man ska helst sin fradga tugga

Kanske i en mardröm bugga

med sin egen bleka skugga


Men om nu bekymren svikta

Så man hellre kraft vill rikta

Åt det lite mindre strikta

Och om glädje då vill dikta…


…får man hålla sig i skinnet

gräva fram, djupt ut ur minnet

att det glada barnasinnet

får man lämna kvar i linnet


Glädjerim är blott banala

Kan ock va´ katastrofala

Ofta töntiga och skrala

På en hyfsat giftig skala


Så lägg av nu med att steppa

På en glättig grötrimstäppa

Lär dig så att ödmjukt greppa:

Att lyrik, det är att deppa.

onsdag 21 september 2011

Sveriges framtid - ett attraktivt Nybyggarland!

Vem vill vara med i en positiv debatt om invandring? Frågorna om invandring och integration har varit brännheta i åratal. Oftast förs diskussionen med ensidigt problemfokus. Arbetslöshet, utanförskap, bidragsberoende, social utsatthet, motsättningar, kulturkrockar – de negativa utgångspunkterna staplas på varandra.

Visst finns det en rad problem. Problemen beror dock inte på själva invandringen, utan på det svenska samhällets tillkortakommanden framför allt när det gäller arbetsmarknaden. Dessa brister måste vi gemensamt och målmedvetet ta itu med. Dessutom är potentialen med invandring så stor och till stora delar oanvänd. Faktum är att ökad invandring är en nyckelfråga för att Sverige ska klara kompetensförsörjning och välfärd i framtiden. Framför allt handlar det om ökad arbetskraftsinvandring.

Tankesmedjan FORES har i rapporten Svenska kommuners behov av invandring påvisat hur stora delar av Sverige är beroende av invandring för att växa. Enligt rapporten hade 234 av landets 290 kommuner minskat sin befolkning utan inflyttning från utlandet. Även storstäder som Göteborg och Malmö hade haft en negativ befolkningsutveckling utan invandring.

De som är födda i andra länder har redan nu en nyckelroll för att vårt välfärdssystem ska fungera. Enligt FORES är var fjärde läkare och tandläkare, var sjunde undersköterska och var åttonde psykolog utlandsfödd. I takt med att Sveriges befolkning blir allt äldre kommer behovet av ny kompetens inom välfärdssektorn att öka starkt de kommande åren.

Vi inom Centerpartiet har bestämt oss för att vända på frågeställningarna. Vi tänker inte huka för aggressiva främlingsfientliga krafter. Vi sätter upp en positiv målbild: Sverige ska utvecklas som ett attraktivt nybyggarland!

Nybyggarland, tänker du. Vad betyder det? Vad menar Centerpartiet? Det om att bygga ett Sverige som välkomnar fler människor som vill komma hit och arbeta och bygga sin framtid. För att göra det behöver vi minska krånglet för arbetskraftsinvandrare. Vi behöver sänka trösklarna till den svenska arbetsmarknaden. Vi behöver göra det enklare och lönsammare att starta och driva företag. Vi behöver hitta nya samarbetsformer mellan det civila samhället, politiken och det privata näringslivet.

Har inte Alliansregeringen redan förändrat politiken i denna riktning? Jo, bra beslut har tagits. Alliansens fokus på arbete och etableringslotsar är steg på vägen. Alliansen har också underlättat för arbetskraftsinvandring – vilket fått effekten att fler människor kommer hit för att arbeta.

Men det som gjorts är inte tillräckligt. Det är fortfarande för mycket fokus på omhändertagande och på hur myndigheter ska planera fram tillvaron för vuxna människor. Väntetiderna till validering av kompetens är långa. Väntetider för att få arbetstillstånd utgör också hinder.

Klarar Sverige då att ta emot fler invandrare? Det är öppenheten mot omvärlden som byggt Sveriges välstånd. Att isolera oss mot omvärlden är inget alternativ. Den nordiska gemensamma arbetsmarknaden och den fria rörligheten inom EU har varit viktiga steg mot en friare arbetsmarknad. Att fler kommer hit för arbete och har jobb när de kommer, skapar en ny positiv situation. Fler chefer och rekryterare kommer att ha sitt ursprung utanför Europa, vilket kan bidra till en ny dynamik.

Centerpartiets partistämma i Åre i september kommer att ta ställning till ett samlat program för nybyggarlandet Sverige och till ett antal konkreta förslag. Väntetiderna för arbetstillstånd ska kortas. Onödiga hinder som lång bindning till visst yrke eller viss arbetsgivare ska tas bort. Det ska bli mer attraktivt för utländska studenter att studera och arbeta i Sverige. Dessutom ska det bli möjligt att bli svensk medborgare snabbare än idag.

Vi inom Centerpartiet är övertygade om att man kan ha lika mycket att bidra med om man kommer från Asien eller Afrika som om man kommer från Norge eller USA. Det är dags att bereda vägen för de möjligheter som ett nybyggarland kan erbjuda.

Detta inlägg är också infört på sverigesresurser.se

lördag 17 september 2011

Septembertankar

Se så sensibla strilande strålar smeker söderbelägna stugsidor. Stillsamt surrande småkryp sparar soliga semesterminnen. Sagolikt småleende? Sorgligt saknande? Sommarens sista suck.

onsdag 24 augusti 2011

Full fart mot Åre!

Den öppna partiledarprocessen fortsätter ge energi åt hela landet. Nu har också fem förnyelseprogram, ett antal andra politiska ställningstaganden och svar på ca 300 motioner presenterats inför partistämman i Åre. Det kommer att bli en riktigt härlig förnyelsestämma.

Ingen hade väl kunnat ana vad som stod för dörren när Maud Olofsson överraskande annonserade sin avgång efter tio mycket framgångsrika år. Hur skulle partiledarfrågan lösas? Fanns det några som både vågade, ville och var efterfrågade?

Centerpartiets AAA

Nu har vi haft en augustimånad fylld av en positiv, öppen process. Centerpartiets Triple A – Anders, Anna-Karin och Annie har tagit hela Centersverige med storm. Kommunkretsar och distrikt har möten och diskussioner om det framtida ledarskapet. Denna vecka avslutas kampanjerna med fyra nationella utfrågningar i Göteborg, Trångsviken, Malmö och Stockholm.

Oavsett vem som blir partiledare står flera saker helt klara. Centerpartiet har flera ledande personer med kompetens, kunskap, kraft och kampanda. Vilket annat parti kan visa upp tre så starka partiledarkandidater?

Vi har också angett tonen för hur dialog och kampanj i ledarfrågor, öppet för hela folket, kan bedrivas. Nu finns ingen väg tillbaka. Borta är hemlighetsmakeriet och de slutna rummens överraskningar. Öppenheten är här för att stanna.

Stark politisk förnyelse

Stämmohandlingarna, som i skrivande stund är på väg ut till ombuden, visar på nytänkande och beslutsamhet. Samtliga fem förnyelsegrupper som jobbat under våren har tagit fram ett antal konkreta idéer.

Stämman i Åre kommer att behandla nya förslag om hur Sverige kan bli ett ännu mer attraktivt nybyggarland. En strategi läggs fram för hur välfärden kan förnyas med självbestämmande och individuell valfrihet i fokus. Debatten kan förväntas bli intensiv om partistyrelsens förslag till individuell föräldraförsäkring.

För att få tillväxt i hela landet föreslås servicegaranti, mer regionalt självstyre, sänkta kostnader för småföretag och stärkt privat äganderätt. Tydliga mål läggs fram för en fossilfri fordonspark samt när Sverige helt ska få energi från förnybara energislag.

Vi kommer i Åre att få ett nytt ledarskap för vårt parti samtidigt som politiken förnyas.

Samtidigt fortsätter etableringen av en decentraliserad riksorganisation. Dessutom går snart arbetet med det nya idéprogrammet igång.

Det är med andra ord full fart både inför, under och efter den viktiga stämman i Åre!

onsdag 10 augusti 2011

Morgonen har redan vaknat

När jag hade väntat ut ottans första regn och stod och låste upp cykeln blev jag plötsligt utskälld av en lurvig jycke. Han ville nog pinka på vår grindstolpe. "Vad oartig du är" konstaterade tonårsmatte uttråkat. Vet inte om hon menade mig eller hunden.

Vid Statoil mötte jag en snabbt cyklande skäggig man som stirrade på mig och skrek "Livet är ett HELVETE". Edvard Munch släng dig i väggen. Efter Majas grill vinglade en kepsförsedd kille in i dom blöta buskarna och försökte slå en stråle utanför byxorna.

I höjd med Islandstorget skuttade en liten brunrandig bonnkatt glatt fram på en morronpromenad. När katten la huvet på sned och gav mig en nyfiken blick tänkte jag att det ändå är hopp om mänskligheten. För djur är också mänskor, lärde mig i alla fall Jakob Uggla redan på 70-talet.

måndag 8 augusti 2011

Bra grejer

Åkte nyss till den lokala macken för att inhandla en kvällstidning. Den glada Statoilkillen:
- Är du ute och cruisar så här sent?
- Ja, jag hörde att det finns en politisk artikel jag behöver läsa.
- Skriver du om politik? I DN kanske?
- Nej, jag är partisekreterare.
- I vilket parti?
- Centerpartiet.
- Aahh, miljöfrågor! Bra grejer.

onsdag 13 juli 2011

Öppenhetens vänner och fiender

En hel del frågor klarnade i Almedalen i år. En av dem är en tydlig konfliktyta i svensk politik - för eller emot ett öppnare Sverige.

Maud Olofsson och Centerpartiet tog täten för det öppna Sverige. Istället för den vanliga visan om att elände invandring ställer till med, lyfte Maud fram det positiva med invandring. Och att ökad invandring helt enkelt är nödvändigt för Sverige. Nybyggarlandet Sverige.

Håkan Juholt och Socialdemokraterna gjorde tvärtom. Han ägnade stor kraft i framträdandet åt det farliga med ökad invandring. Försökte framställa det som att arbetskraftsinvandring är ett hot mot den svenska arbetsmarknaden. Något som fått bl a SVT att göra ett reportage om hur Juholt "pressas om sin lögn".

Skiljelinjerna går igen från tidigare strider under mandatperioden. Alliansen, med Centerpartiet i spetsen, har träffat överenskommelse med MP om migrationspolitiken. Socialdemokrater, Sverigedemokrater och Vänsterpartister ställer sig utanför.

Därefter har Socialdemokraterna och andra tidigare rödgröna allierade gjort gemensam sak med Sverigedemokraterna för att begränsa människors rörlighet över gränserna, genom att vilja riva upp utstationeringslagen.

Det är oroväckande om denna politik för att begränsa invandring kommer att fortsätta från Socialdemokraternas sida. Då kommer nog också Jimmie Åkessons flirtande med S att tillta i styrka. Något som många sant internationalistiska socialdemokrater har all anledning att bekymra sig över.

tisdag 10 maj 2011

Den politiska temperaturen stiger

Landsomfattande vårkampanj, framåtblickande förnyelsedagar och intensiv valspurt. Maj är månaden då både centerrörelsen och den svenska naturen gör Sverige allt grönare.


Ny ledare för Centerkvinnorna

Sveriges största politiska kvinnoförbund har en ny ledning. Annika Qarlsson från Sollebrunn lämnar över stafettpinnen efter åtta framgångsrika år. På stämman i Sundsvall valdes dataingenjören Gunilla Hjelm från Vetlanda till de liberala feministernas ordförande. Hjärtligt grattis till Centerkvinnorna, Gunilla och till jämställdhetsarbetet som fått en ny stark företrädare.


Valspurt i Väst och i Örebro

Ett drygt halvår efter 2010 års val bedrivs imponerande valkampanjer i Västra Götaland och Örebro. Många aktiva centerpartister sliter på dagar, kvällar och helger med möten, affischer och utdelning av valmaterial. Vår ordförande Maud eldar på i spurten liksom riksdagsledamöter, partistyrelse, statsråd och andra utsocknes volontärer.


Låt oss alla förmedla energi till våra valarbetare så att de orkar ända in i kaklet de få dagar som återstår!


En vilsen opposition

Partierna i oppositionen har nu presenterat sina budgetalternativ. Det rödgröna samarbetet har gått i tusen bitar. Socialdemokraternas nya avantgarde söker sig fram bland begrepp och formuleringar, men saknar besked om politikens innehåll. Vänsterpartiet bullar upp med alla tänkbara skattehöjningar.


Miljöpartiet ger ett motsägelsefullt intryck. MP accepterar nu motvilligt RUT och står kvar vid sänkt restaurangmoms. Men Miljöpartiets alternativ innebär samtidigt försämrade villkor för landsbygden, högre skatt för alla som arbetar och kraftiga försämringar för unga på arbetsmarknaden. De gröna näringarna får en ökad skattebörda med ca 300 miljoner kronor om MP får bestämma samtidigt som 14.000 ungdomsjobb är i farozonen med fördubblad arbetsgivaravgift för ungdomar.


Istället för ett samlat rödgrönt alternativ har vi nu tre nyanser av rött: en lite diffust socialdemokratiskt, ett illrött vänsterpartistiskt och så den miljöpartistiska vattenmelonen – grön utanpå men röd inuti.


Förnyelsedagar 20-21 maj

En kulmen på vårens förnyelsearbete blir centerpartiets förnyelsedagar den 20 -21 maj i Stockholm. Fredagen den 20 maj blir det seminarier om miljö, välfärd, regional tillväxt, jämställdhet och integration på Norra Latin. Lördagen 21 maj kan du ta dig till Biblioteksgatan vid Stureplan för ett spännande event som startar 10.00.


Välkommen!

söndag 1 maj 2011

Musik krossar dikaturer

Se K-special från statstelevisionen om hur The Fab Four från Liverpool bidrog till sovjetkommunismens sammanbrott!

Vem styr din stund på jorden?

Sverige är ett ganska fritt land. Eller hur? Vi får regelbundet utse de personer, eller åtminstone åsiktsgrupperingar, som ramar in våra liv med lagar, skatter och bidrag. Vi har ingen diktator. Många av oss tror att vi står rätt fria från Bibelns och Koranens urgamla levnadsregler.


Men hur mycket styr vi över oss själva? Hur självständiga val orkar vi göra?


Att föräldrarna styr när du som liten beter dig som en gravt berusad mallisresenär känns rimligt. Den milt inrutade dagistillvaron är ett slags ställföreträdande fortsättning. Sedan väntar minst nio år med plikt att infinna sig på utbildningsinstitution. Annars kommer bylingen.


Vid uppnådd vuxenålder gör du en trade. Du får lön som bekostar bostad, mat och ger konsumtionsutrymme. Mot detta ger du lönebetalande organ full dispositionsrätt över halva din vakna tid i ca 40 år. Har du hälsan får du sedan några år av frihet innan personalen på gruppboendet bestämmer när du ska äta och gå och lägga dig.


Under hela denna tid styrs du inte bara av lagar, utan av massor med normer med gränser för huvudbonader, annan klädsel, parningsbeteende och vilken hand du ska hålla gaffeln i.


Du är fri från politiskt förtryck. Men hur fri känner du dig att göra det du verkligen vill? Vilka språng vågar du ta medan du kan?


En avgörande fråga vid varje beslut som tas, för ett parti på frihetlig grund, borde vara: Ger detta beslut vanliga människor större eller mindre möjligheter att bestämma över sitt eget liv?

torsdag 7 april 2011

Livet förutsätter dynamik

Morgontidigt vårregn droppar bestämt på taket. Efter regnet kommer molnen så småningom att skingras. Solens varma strålar når oss åter.

Vi kan förbanna regnet för att det blöter ner oss, men vi är helt beroende av det för att må bra. För att leva.

torsdag 31 mars 2011

Hvad vilja Juholtarna?

Säga vad man vill. Men nog är det fart och fläkt över Socialdemokraternas nya ledare. Det var ett överflöd av liknelser, vitsar och kulturella referenser över hans första framträdanden. Och, inte minst, tonvis av traditionell vänsterretorik.


Företagsamheten förlöjligades. Valfriheten förtalades. Marknadsekonomin misstänkliggjordes. Miljöpolitiken glömdes bort. En del av utfallen, t ex mot pensionsreformen, togs tillbaka innan Juholts första arbetsvecka knappt hunnit börja.


Många frågor återstår för socialdemokraternas nya ledning att besvara. Ska skatten för alla som arbetar höjas? Ska RUT-avdraget avskaffas? Ska valfriheten i välfärden beskäras? Ska arbetsgivaravgifterna för ungdomar chockhöjas?


Vi i Centerpartiet har en demokratisk uppgift i att ställa dessa frågor. Väljarna är värda klara besked.


En stark energiöverenskommelse

Dramatiken i Japan påminner oss om kärnkraftens risker. Vi behöver ytterst noggrant analysera vad det som hänt i Japan betyder för svenskt säkerhetsarbete.


Den historiska energiöverenskommelsen inom alliansen är en central utgångspunkt.

Utbyggd kärnkraft kommer inte att få något statligt stöd. Kraftbolagen måste ta ett ökat kostnadsansvar för säkerheten. Säkerhetskraven stärks.


Ledande politiska journalister som Lena Mellin kallar centerpartiets vinster i överenskommelsen ”knipsluga”. Tunga företrädare för näringslivet tror inte på investeringar i ny kärnkraft.


Under centerpartiets ledning satsar Sverige offensivt på förnybar energi. Successivt minskas vårt beroende av kärnkraft. Tryggheten i vår elförsörjning ökar. Bioenergin har passerat oljan som Sveriges största och viktigaste energikälla. De senaste 12 månaderna har vindkraften producerat över 4 TWh. Detta motsvarar årsproduktionen från en kärnkraftsreaktor.


Vi ska minska beroendet kärnkraft utan att en sekund tumma på klimatambitionerna.


Befria folket i Libyen

Kampen i Libyen har pågått i flera veckor. Människor dör och sjukhusen fylls. Muammar Gadaffi använder stridsflyg och pansarvagnar mot sitt eget folk.


Det är omvärldens skyldighet att sätta stopp för våldet. FN:s resolution om ett flygförbud ger ett klart mandat för detta.


Självklart ska Sverige ställa upp i denna internationella insats. Vi sätter frihet och mänskliga rättigheter mycket högt. Det finns ett brett parlamentariskt stöd för att Sverige ska bidra till att upprätthålla flygförbudszonen. Vårt kunnande och vårt bidrag behövs nu.


tisdag 15 mars 2011

Japan i våra hjärtan

Bilderna och rapporterna från jordskalvens och tsunamins härjningar i Japan är omskakande och ofattbara. Kommer eländet aldrig att ta slut? Tankarna snurrar och känslorna far omkring.

Vi tror ofta att vi människor kan styra upp allting. Men vad räcker människor till när naturkrafterna exploderar? Vi kan och ska förebygga, varna, hjälpa utsatta medmänniskor, analysera, förbättra och bygga upp. Men vår ödmjukhet för den planet vi bebor behöver bli betydligt djupare.

Minska sårbarheten

Vi hör om nya explosioner, bränder och läckor i Fukushima. Strålkastarljuset hamnar på kärnkraftens risker. Vi behöver samla ihop kunskap och utvärdera vad detta betyder för säkerheten i ett svenskt perspektiv.

Riskerna visar hur angeläget det är att fortsätta minska beroendet av kärnkraften. Utan att ens för ett ögonblick minska ambitionerna i klimatpolitiken. Vi behöver göra energisystemet mindre sårbart genom att målmedvetet bygga ut den förnybara energin.

Välkommen Juholt och Jämtin

I vår del av världen har Socialdemokraternas valberedning presenterat förslag till ny partiledare. Oskarshamnsbon och outsidern Håkan Juholt. Många förståsigpåare försöker döma ut honom i förväg. De kan leda till obehagliga överraskningar. Juholt har en potential i sin vardagliga folklighet.

Men vilken väg kommer han och Carin Jämtin att välja i avgörande frågor? Ska rut-avdraget avskaffas? Blir det kvotering i föräldraförsäkringen? Kommer valfriheten i välfärden att begränsas? Ska skattelättnaderna för vanligt folk tas bort? Ska det bli dyrare för företagen att anställa ungdomar?

Om S girar ytterligare åt vänster så kommer Centerpartiet inte att tveka för att tydligt ta strid för människors frihet och möjligheter.

Gör kvinnors möjligheter bättre

Förra veckan firade vi internationella kvinnodagen. Men vad händer alla de andra dagarna? I Sverige lyckas kvinnor ganska bra när det gäller politiska uppdrag. En hög andel kvinnor förvärvsarbetar. Men Sverige är långt ifrån något mönsterland när det gäller jämställdhet.

I jämförelser med andra länder ligger vi dåligt till då det gäller kvinnliga chefer och företagare. Tittar vi på lönegapet, skillnaderna mellan kvinnors och mäns inkomster, får Sverige ingen topplacering. Här har vi mycket kvar att göra.

Maud Olofsson har nu varit partiledare i 10 år! För att fira detta ordnar vi ett seminarium om kvinnors karriärmöjligheter på eftermiddagen den 17 mars. Vi får lyssna till Nima Sanandaji, Arne Jernelöv, Helena Nilsson Lannegren, Abir Al-Sahlani och Maud själv!

Jag ser fram emot intressanta tankar, förslag och diskussioner. Låt oss fortsätta bana väg för kvinnors utveckling och möjligheter.

Mångfalden gör skolan bättre

Det är ingen hemlighet att den svenska skolan fortfarande dras med stora problem. Trots flera reformer är ofta arbetsmiljön undermålig och kunskapsnivåerna mediokra.

Samtidigt finns många ljusglimtar. De svenska friskolorna är en enorm tillgång för elever, familjer och hela Sverige. I flera länder studeras just nu det svenska exemplet i hopp om att kunna höja kvaliteten i undervisningen och utöka livschanserna.

Detta är inte underligt. Fakta talar sitt tydliga språk. Generellt är eleverna mer nöjda, resultaten bättre och lärarna mer belåtna i friskolor. Friskolorna är populära bland unga med utländsk bakgrund och barn med särskilda behov. Detta är ett strålande exempel på att decentralisering och mångfald berikar.

Men precis som Timbros VD, Markus Uvell, lyfter fram på DN Debatt 4/3 är inte detta tillräckligt för att alla ska våga sluta upp bakom valfrihet och mångfald. Vänsterns retorik mot att tjäna pengar och göra vinst återfinns numera också hos liberala företrädare.

I debatten framförs ofta kritik mot företag som drar ner på kvaliteten och sedan gör vinst. Det är naturligtvis aldrig acceptabelt att ha för få lärare eller skippa nödvändiga läromedel.

Nedslående exempel och avarter finns även i de offentliga skolorma. Nyligen uppmärksammades vi av SVT att nästan 9 av 10 elever inte når målen på den kommunala Rosengårdsskolan i Malmö.

Kvalitetsfrågan har ingenting med vinster att göra. Utbildningsanordnare som slarvar och inte uppfyller kraven ska hanteras på samma sätt oavsett om de går med förlust, är kommunala eller gör vinst.

Tyvärr är det inte bara kvalitet som numera ställs mot vinst inom delar av borgerligheten. Skeptiska röster har också höjts mot att friskolor i vissa fall drivs av riskkapitalbolag. Men det väsentliga är självfallet att eleverna lär sig något och att de inblandade är nöjda.

I Centerpartiet kan vi se ett värde i att verksamhet kan drivas såväl av små kooperativ som av multinationella koncerner. Riskkapitalbolag kan många gånger vara nyttiga för verksamheten genom att tillföra kunskap, nytänkande och pengar.

Ingen, knappt ens på yttersta vänsterkanten, ifrågasätter vinsten som drivkraft när det gäller att utveckla läkemedel eller bygga skolbyggnader. I Centerpartiet ser vi att privata företag, engagerade pedagoger, föräldrar och skolledare som driver friskolor tillför nya värden. Vinsten kan vara en drivkraft. Men oftast är det andra starka drivkrafter som ligger bakom, framför allt att få pröva sina egna idéer om hur kvaliteten i skolan kan höjas.

Mångfalden uppmuntrar innovationer och leder till högre kvalitet. Frågan som skeptikerna bör ställa sig är om privata högstadieskolor och vårdcentraler generellt uppnår bättre resultat trots eller tack vare möjligheten att gå med vinst.

Detta inlägg är infört på dn.se:s debattsida 15 mars

måndag 28 februari 2011

Utan dialog ingen demokrati

Det finns ingenting självklart med demokrati. Idag, i Sverige, kan vi ändå förledas att tro det. Vi får fritt välja våra företrädare. Rätten att säga din mening finns i vår grundlag. Så har det inte alltid varit. Det krävdes en lång, enveten kamp för yttrandefrihet, allmän rösträtt och näringsfrihet.


Samma slags kamp för frihet och rättigheter utkämpas just nu i Mellanöstern och i Nordafrika. De gamla regimerna har fallit i Tunisien och Egypten. I Libyen, Bahrain, Jemen och Jordanien pågår revolten för fullt.


Gemensamt är folkets törst på frihet och hunger efter livsmöjligheter. Men svaret från diktatorerna är ofta våld och brutalitet. Människor flyr i panik. Detta strider mot alla moraliska principer. I ett anständigt samhälle övervakas de styrande - inte de styrda. Ledarna i arabvärlden måste lyssna på sina medborgare. Maskingevär måste ersättas av argument.


Lyssna och återkoppla

Vi i Centerpartiet behöver utveckla den svåra konsten att lyssna på medlemmar och medborgare. Det är en riktig utmaning att verkligen engagera människor i förnyelsen av Sverige. För att lyckas måste vi vara beredda att ompröva gamla sanningar.


Vi har pekat ut fem framtidsområden. Tillväxt, jämställdhet, integration, miljö och välfärd. Vilka är de mest avgörande problemen? Vi ska lyssna, samtala och ta till oss nya idéer. Och ge tydlig återkoppling till dem vi samtalar med.


Vi behöver fler människor som vill komma till Sverige. Men hur blir Sverige mer attraktivt? Hur kan fler människor vara med och bidra? Kvinnors förutsättningar att utbilda sig, göra karriär och tjäna pengar måste förbättras. Men vad krävs för att kvinnor i större utsträckning ska utvecklas på jobbet – och till och med bli chefer? Vi måste sänka utsläppen betydligt mer. Gör vi det genom högre koldioxidskatter eller med snabbare teknikutveckling?


Snart är det valrörelse

Vi har nyss haft valrörelse. Nu blir det dessutom omval redan i maj - i Västra Götaland och Örebro. Vi ska använda dessa valrörelser i en nystart för vårt parti. Vi får chansen att utveckla och pröva många av våra nya idéer och förslag.


Mycket står på spel. Det kommer att bli en hård kamp om väljarna. På båda ställena kan vi nå framgång för Centerpartiet och majoritet för Alliansen. Centerpartiet är sjukt bra på att valspurta – och det ska vi visa nu. Låt oss från hela Sverige ge ett starkt stöd till partivännerna i Örebro och i Västsverige!

tisdag 15 februari 2011

Uppåt i räntebanan...

En hög ekonom ifrån Närpes
fick räntesvångremmen att skärpes
han tror vi kan klara´t
om deg vi har sparat
och lär oss hur guldäggen värpes

Var med och förnya Sverige

Hjärtligt tack till alla som var med på kommundagarna!

Diskussionerna i Linköping blev en lysande start på ett efterlängtat förnyelsearbete. Valanalysen är klar. Förnyelsegrupperna är igång. Nu kan dialogen och idéutvecklingen sätta fart.

Alla ställningstaganden och vägval är inte gjorda. Det är det som är grejen. Skrämmande och spännande på samma gång.

Vi behöver många samtal med människor både inom och utanför centerpartiet. Riktig dialog. Jag ser fram emot massor av nya goda idéer för att förnya Sverige. Öka jämställdheten. Utveckla välfärden. Förbättra integrationen. Skärpa miljöpolitiken. Skapa nya möjligheter till tillväxt i hela landet.

Nybyggarlandet Sverige

Vi är redan igång med diskussionen om hur vi ska klara framtidens tillväxt och välfärd. Allt färre i arbete ska försörja allt fler.

Det finns ingen quick fix för hur detta ska klaras. Men en viktig del är att fler människor vill flytta till vårt nordliga land och förverkliga sina drömmar. Sverige har alla förutsättningar att ut- vecklas som ett attraktivt, framgångsrikt nybyggarland.

På kommundagarna presenterade Maud Olofsson en rapport som visar att välfärden till stor del bärs upp av invandrare. Var fjärde läkare, var tredje apotekare och vart femte vårdbiträde är födda utomlands. Invandrarföretag har omkring 200 000 personer anställda.

Vi är ofta så problemfokuserade när det gäller invandring att vi glömmer de stora värden som skapas. Vi behöver breda vägar in i samhället och låga trösklar till arbetslivet. På flera håll fungerar det redan.

I Värnamo och Falkenberg talar man snarare om nya svetsare och sjuksköterskor än om invandrare och flyktingar. Här har flera invandrargrupper minst lika hög sysselsättningsgrad som svenskar. Ett framgångsrecept är ett tätt samarbete mellan näringsliv, civilsamhälle och kommun.

Att själv få bestämma

Människors vardag är utgångspunkten för vår politik. Ett starkare medborgarperspektiv är nödvändigt oavsett om det rör sig om elpriser, socialförsäkringar, integration eller välfärd.

De avregleringar och valfrihetsreformer som genomförts skapar nya möjligheter. Men när stora system förändras blir de första lösningarna inte alltid de perfekta. Därför behöver vi lyssna till kritik och göra nya förändringar om det är motiverat.

Detta innebär inte att vi ängsligt ska blicka bakåt. Inte förledas tro att människor inte kan göra aktiva val och fatta beslut som rör sin egen situation. Om några år kommer det att te sig lika orimligt att åter förbjuda privata apotek som att säga att det bara ska få finnas statliga brödbutiker.

Steg för steg behöver vi öka inte bara människors valfrihet, utan också människors möjligheter att bestämma över sina egna liv. Detta är en viktig del av förnyelsen av Sverige.

tisdag 8 februari 2011

Många debatterar Centerpartiets förnyelse

Efter presentationen av Centerpartiets valanalys och kommundagarna i Linköping har intresset ökat för Centerpartiets roll i svensk politik. Ett par exempel.

Östersundspostens ledarsida berömmer självkritiken och förändringsagendan.

Utan en självkritisk analys på djupet hade Centern knappast vetat var man skulle börja förnyelseprocessen. Nu är det bara att köra på.

Hallands Nyheter menar att den djupa förankringen av valanalysen borgar för en diskussion om politisk förnyelse istället för strider om personfrågor.

Ett antal andra tidningar med diverse olika färger skriver ut sina egna recept för Centerpartiet. Här finns hela skalan från att bara fokusera på landsbygden till att lyssna på locktoner från Göran Persson (!).

Inget av det senare står på agendan. Nu handlar det om att vara en tydlig förnyelsekraft i regeringen och att kanalisera de idéer om framtiden som finns runt om i vårt land.

Det är förnyelse Sverige behöver.

Idérika kommundagar i Linköping

Centerpartiets kommundagar i Linköping 4-5 februari blev en härlig tillställning. Nära 600 lokala centerpartister deltog i seminarier, idédiskussioner och utbytte erfarenheter.

Arbetet med att förnya Centerpartiet och att förnya Sverige fick ett tydligt avstamp.

SVT Forum sände större delen av kommundagarna. Avslutningen, Vår väg mot Åre, kan du hitta här.

tisdag 1 februari 2011

Arthurssons Agenda vecka 5

Jag har en bekännelse. Murphys lag är ingenting jag går igång på. Du vet, den som stadgar att ”om något kan gå fel så kommer det att gå fel.” Det är säkert ett smart sätt att tänka när man jobbar med säkerhet inom kärnkrafts- eller flygbranschen. Men inte närdet gäller politik. Politik är att våga. Och att våga misslyckas. Först när viljan att vinna är större än rädslan för att förlora vågar du verkligen pröva nya vägar. Först när du vågar misslyckas kommer du att kunna lyckas.

Nu har jag varit partisekreterare för Centerpartiet i nästan en månad. Rest runt en del i vårt vackra land. Träffat livligt engagerade centerpartister i Kalmar, Alingsås, Krokom och Norrköping. Snart träffas många av oss på kommundagarna i Linköping. Där blir det både handfast dagspolitik och visioner för det framtida Sverige.

Vi har mycket att lära

Intresset för Centerpartiets framtid är stort. Vi är klara med valanalysen. Trots en adrenalinstinn valspurt fick Centerpartiet inte mer än 6,6 procent av väljarstödet. Många inom och utom partiet, från ettriga röda bloggare till Expressens K-G Bergström, har olika teorier om varför. Analysgruppen har efter ett gediget arbete lagt fram sina slutsatser. Några är att vi inom Centerpartiet måste bli mindre introverta för att bli mer relevanta. Vi behöver målmedvetet ta till oss vad analysgruppen kommit fram till.

Det finns massor att ta tag i för att lyckas bättre 2014. Men vi får inte glömma att vår uppgift nu är att leverera konkreta resultat. Vi har nästan fyra år på oss att skapa ett friare, grönare och mer företagsamt Sverige. Fyra ministrar, 23 riksdagsledamöter, hundratals kommun- och landstingsföreträdare och tiotusentals medlemmar bär detta ansvar gemensamt.

Att leva är att förnyas

Vi behöver se till att vårt parti fungerar bättre. Som demokratiskt verktyg, levande arena och som grön liberal plattform. För att kunna göra detta krävs att vi ständigt förnyar oss. Stillastående eller tillbakagång är inga alternativ. Förnyelse eller död - det är vad såväl politiska partier som andra organisationer har att välja emellan.

Efter valet har partistyrelsen tillsatt fem politiska förnyelsegrupper. De ska jobba inför stämman i september i Åre. Arbetet kommer att utgå från olika samhällsproblem vi möter i vår vardag. Det handlar om viktiga områden som integration, välfärd, jämställdhet, tillväxt och miljö. Grupperna ska inte utgå från färdiga politiska lösningar utan i första hand identifiera de utmaningar samhället står inför.

I samtalen föds framtidens idéer

Vi vill förnya Centerpartiet för att förnya Sverige. Människor måste få bestämma mer själva. Få bättre förutsättningar att förverkliga sina drömmar. Vår utgångspunkt är människors vardag. Därför bjuder vi in medborgare till en bred dialog om framtidens Sverige. Vi kommer att lyssna på vad människor vill att vi ska rikta vår energi på. Såväl nationellt som lokalt.

Nu är det dags att kavla upp ärmarna. Vi har ett gemensamt jobb att göra. Inte för Centerpartiets egen skull. Utan för Sveriges skull. Vårt land förtjänar ett starkare Centerparti.

Denna text är nyhetsbrev från mig i rollen som partisekretare.

lördag 29 januari 2011

Lördagsrim i januari

Idag gassa solen så milt över isen
och jag slet mig ut, lämna macen och spisen
fick uppleva råkalla vinterbevisen
för nordan var hård som den värsta milisen
jag kände mig ändå så lätt som aktrisen
som tappat ett b när hon spelar herr Ibsen
vår Mälares isdjup var grovtjockt som grisen
en lördag som inte betecknats av krisen
den borde istället få helnjutningsprisen
får hoppas den dagen kan gå i reprisen!

Dagens Thatcher

If you just set out to be liked, you would be prepared to compromise on anything at any time, and you would achieve nothing.

torsdag 27 januari 2011

Förnyelsepartiet i Alliansen

Det går riktigt bra för Sverige. Statsfinanserna är internationellt sett urstarka. Sverige kommer ut ur krisen med en tillväxt som är nästan dubbelt så stark som i USA och i EU. Ekonomistyrningsverket spår att statsbudgeten redan i år kommer att vara i balans. Åren därpå väntas överskott. Vi slipper de smärtsamma åtstramningar och sparpaket som nu plågar merparten av den industrialiserade världen.

Detta är förstås glädjande men vi får inte ett ögonblick luta oss nöjt tillbaka. En rad stora samhällsproblem väntar på sina lösningar. Vi i Centerpartiet vill lägga i en ny växel för att förnya Sverige. Det är tid att anta en ambitiös och långtgående reformagenda för framtiden.

Valet 2010 ger anledning till självrannsakan. Vi i Centerpartiet har inte lyckats fånga upp den oro många känner. Vi har haft för starkt fokus på regerandet och inte varit tillräckligt samhällskritiska.

Denna insikt har fått oss att tänka nytt. Centerpartiet har nu tillsatt fem förnyelsegrupper. Under 2011 kommer de att jobba med att skapa debatt och hitta nya lösningar på viktiga områden som integration, välfärd, jämställdhet, tillväxt och miljö. Arbetet kommer att bedrivas öppet, lyssnande och med beredskap att ompröva gamla ställningstaganden.

I Sverige vill vi att vården och utbildningen ska vara tillgänglig för alla och hålla hög kvalitet. Men vi har fortfarande svarta hål i välfärdssystemet. Varje år döms många ungdomar till ett livslångt utanförskap genom förtidspensionering.

Den psykiska ohälsan bland unga tjejer och killar är ett växande olöst problem. Många äldre far fram och tillbaka mellan olika vårdinstitutioner under sina sista år – utan att själva kunna fatta verkliga beslut om sina liv.

Under förra mandatperioden tog vi flera viktiga steg mot utökad valfrihet och självbestämmande inom välfärden. Det gäller till exempel lagen om valfrihetssystem (Lov) och fri etableringsrätt. I en undersökning från Vårdgivarna framgår att det hittills har öppnat 239 nya vårdcentraler i Sverige. Men detta räcker inte. Vi behöver hitta nya sätt att stärka de människor som i dag faller igenom i välfärdssystemets luckor.

Sverige framställs ofta som ett föregångsland när det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män. Men på viktiga jämställdhetsområden har vi faktiskt halkat efter i ett internationellt perspektiv. Sverige ligger numera mediokert till i Europa när det gäller antal kvinnliga chefer och företagare.

Bland OECD-länderna lönar sig högre utbildning för kvinnor näst sämst i Sverige. Inte ens då det gäller lönegapet, skillnaden i inkomster mellan kvinnor och män, intar Sverige någon topposition.

Människor måste få bestämma mer själva. Få bättre förutsättningar att förverkliga sina drömmar. Vi har inte klara svar på alla frågor. Inte heller färdiga lösningar på alla problem. Men Centerpartiet tar på sig ansvaret att vara Alliansens förnyelseparti. Därför bjuder vi in svenska folket till en bred dialog om framtidens politik. Alla kan vara med och förnya Sverige.

Debattartikel i GP 26 januari

Läs också Broman, Hedin, Törnqvist, Isak och Källström.

lördag 8 januari 2011

Sverige behöver många liberala röster

Ett politiskt parti är inget självändamål. Partierna kan komma och gå. De är framför allt verktyg för att medborgarna ska kunna utöva folkstyret så ändamålsenligt som möjligt.

De politiska grundvärderingarna och ideologierna har viktiga funktioner. De är en grundläggande kompass för vilka beslut som är rimliga. De fungerar som vägvisare för väljarna i avvägningen mellan olika politiska alternativ. De utgör en plattform och inramning för idédiskussioner och utveckling av framtidens politik.

Sverige har, liksom andra länder, genomfört viktiga liberaliseringar de senaste årtiondena. Det är inte längre förbjudet att ta med sig mer än några tusenlappar vid utlandsresor. Föräldrar och medarbetare har möjlighet att starta dagis och skolor på rimliga ekonomiska villkor. Det går att bygga en ny framtid genom att söka arbete i en rad länder utom det egna. Det finns ett otal andra exempel.

Frihetsreformerna har, precis som de som genomfördes i slutet av 1800-talet, tagit bort ett antal onödiga hinder för individuella initiativ och kreativitet. Därmed har förutsättningar skapats för ökad välstånd och bättre välfärd.

Beslut om att riva hinder och öka friheten har fattas av politiker med olika politisk färg. Men pådrivande för besluten har varit både aktiva medborgare och politiskt engagerade liberaler.

Själv var jag med och genomförde den första stora konkurrensprövningen av hälso- och sjukvård i Stockholms läns landsting på 1990-talet. Det var en politisk fyrklöver av C, FP, M och KD som genomförde detta under hårt motstånd av röd opposition, motsträviga tjänstemän och vänstermedianer. Då var det absolut ingen nackdel att vi var flera liberalt präglade partier som gjorde gemensam sak.

Nu blir jag lite förvånad över att utbredningen av de liberala idéerna bekymrar de som kallar sig liberaler. Att det skulle vara ett problem i sig att vi har flera liberala partier i Sverige. Och att så mycket skulle bli bättre om minskade ner antalet liberala partier. Detta efter ett val när vi har fått in ett av mest antiliberala partierna i Sveriges riksdag på mycket länge (1917 var det väl senast).

Anledningen till bekymret är uppenbarligen att både Folkpartiet och Centerpartiet tappade röstandelar i höstens val. Och en tro att denna utveckling på något sätt är ödesbestämd att fortsätta.

Får jag på påminna om att Centerpartiet gick framåt både i valen 2002 och 2006. Folkpartiet gjorde en kraftig framgång i valet 2002. Redan då skakades Perssonregimen och fick lämna in fyra år senare. Vad är det som säger att Centerpartiet och Folkpartiet inte skulle kunna göra fler framgångsrika val?

De liberala idéerna har en allt starkare dragningskraft. Även politiker och partier inom den rödgröna massan vill gärna framstå som liberala. Åtminstone med en latte i näven. Detta ger en bra grogrund för ett fortsatt arbete med frihetsreformer.

Denna möjlighet behöver vi ta tillvara. Föra en frimodig idébatt. Utveckla nya frihetliga förslag. Utmejsla en politik för liberal utveckling och ökad självbestämmande i hela Sverige.

Sverige behöver inte färre liberala partier. Vi behöver fler liberala röster.

måndag 3 januari 2011

Rekord för nya företag

2010 blev ett riktigt bra år för det svenska företagandet. Sett till antalet nya företag var 2010 ett rekordår.

Enligt Nyföretagarcentrums nyföretagarbarometer startades över 65.000 nya företag år 2010. Detta är den högsta siffran på 15 år.

Allra störst är ökningen av nya aktiebolag. Här har nystartandet ökat med 43 % jämfört med 2009.

Bedömningen från Nyföretagarcentrum är att reformer som Alliansregeringen drivit igenom 2010 ligger bakom dessa tydliga resultat.
  • Slopad revisionsplikt för mindre aktiebolag
  • Sänkt krav på aktiekapital till 50.000 kronor
Detta är nya belägg för att det blivit enklare och billigare att starta och driva företag med Maud Olofsson i ledningen för näringsdepartementet. Fler nya företag kan ge fler jobb och ökade resurser till skola, sjukvård, omsorg och annan välfärd.

Men fortfarande är nyföretagandet i Sverige internationellt sett lågt. Arbetet för att sänka kostnaderna och minska krånglet med att driva företag behöver målmedvetet fortsätta.