tisdag 30 oktober 2012

Sans och balans i vargfrågan

Vargar är ett seglivat släkte. De beräknas ha kommit till Skandinavien för tusentals år sedan. För 30-40 år sedan fanns det nästan ingen varg i Sverige. Men sedan 1990-talet har tillväxten varit snabb. Och alltfler vargar får konsekvenser. 

Stora delar av norra Sverige är renskötselområde. Där har vargen ingenting att hämta.

De flesta vargar finns koncentrerade till ett antal län i mellersta Sverige. Värmland, Dalarna, Örebro, Västmanland och Gävleborg. Den höga koncentrationen påverkar i hög grad livsvillkoren för människor på landsbygden i dessa län.

Vargarna river många älgar och rådjur. Men det är inte bara jägare som oroas över den snabbt ökade vargstammen. Människor som har får och andra tamdjur har fått se stor förödelse efter rovdjursattacker. Såväl många döda djur som andra som är så svårt lemlästade att de måste avlivas.

Landsbygdsbor vet inte om de orkar fortsätta med sina näringar. Familjer oroas. Vardagen blir annorlunda. Skogspromenader, ridturer, lekar, husdjur – hela livskvaliteten blir lidande.

När man hör det höga tonläget i debatten kan man få intrycket av att stora grupper vill utrota vargen i Sverige. Men så är det ju inte. Det är frågan om att hitta en vettig balans. En sansad avvägning mellan en frisk och livskraftig vargstam, och ett sunt och friskt liv på landsbygden.

Nu har Naturvårdsverket kommit med en vetenskapligt grundad analys. Verket presenterar den själva under devisen ” Friskare vargstam kan begränsa antalet vargar”. Förslaget bygger på ett spann mellan 180 vargar och 380 vargar för att uppnå ”gynnsam bevarandestatus” för vargen.

Centerpartiet och miljöminister Lena Ek har snabbt varit ute och konstaterat att både C och alliansregeringen kommer att jobba för den lägre nivån – 180 vargar. Detta kräver fler föryngringar för att förstärka genetiken. Vi behöver också snabbt få organiserad jakt till stånd som ett led i att begränsa vargstammen till rimliga, hållbara nivåer.

Nu är det centralt att alla som både vill värna landsbygdens villkor och den biologiska mångfalden deltar i debatten. Låt inte de krafter som vill svartmåla få övertaget. Vi kan nu finna en god lösning i denna svåra fråga.

tisdag 23 oktober 2012

Oktobertankar

När natten är nära och tiden känns kort
får vi inte glömma: var dag är nå´t stort
Vi får ta emot nya tiden som kommer
ibland nära vinter, ibland i midsommer
Ibland fylld av glädje, ibland ganska svår
ibland kan man sakna den dagen igår

Fastän vissa dagar känns blott som en prövning
kan dom för nå´t annat fungera som övning
För att gå en stig som du aldrig har gått
För att nå ett mål som du aldrig har nått

För alla steg som vi ska livsvägen vandra
är en sak helt klar: Vi behöver varandra

Norrlandsveckor

Oktober är en mustig höstmånad full av politiska aktiviteter. Jag har förmånen att få åka norröver, till det stolta länet Västerbotten, vid två tillfällen under loppet av fem dagar.

I helgen 20-21 oktober hade Centerpartiet i de fyra norrlandslänen Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten gemensam verksamhetskonferens i Lappland. Närmare bestämt i Lyckselse.

Ungefär etthundra engagerade centerpartister diskuterade och hade gemensamma aktiviteter kring en lång rad frågor: Hur kan vi bli mer kreativa i vår verksamhet? Hur jobbar vi med att stärka Centerpartiet såväl långsiktigt som inför valåret 2014? Hur kan vi utveckla norra Sverige på ett ännu bättre sätt? Vilka frågor i idéprogrammet är viktigast inför framtidsstämman i mars 2013?

I morgon onsdag 24 oktober åker jag tillsammans med mina kollegor i de andra allianspartierna till den stolta staden Umeå. Ett viktigt syfte är att slå ett slag för maktskifte i Umeå efter alltför många år av socialdemokratiskt styre. Vi ska också besöka en köttbonde och en restaurang som profilerar sig på närproducerat (Matlandet i praktiken) samt möta media och lokala alliansmedlemmar.

På programmet dessa veckor står i övrigt intervjuer med författare, besök hos Centerpartiet i Norrtälje, möten med vår ledningsgrupp, träffar med statsråden, möte med invandrarföretagare, riksdagsgrupp, annat nätverkande och förberedelse av budget 2013.

Inte långtråkigt för fem öre!

tisdag 16 oktober 2012

En jordnära liberalism?

Jag vet, jag vet, jag vet. Så fort orden Centerpartiet och liberal nämns i samma mening är det en massa människor som blir upprörda. Från höger till vänster. Men ändå. Det finns både en spännande historia och en angelägen framtidsdiskussion som rör sambandet mellan liberalismen, landsbygden och centeridéerna.

Förra veckan ordnade vår idéprogramgrupp en välbesökt idékväll. Idéhistorikern och debattören Johan Norberg har författat en essä om den svenska bondeliberalismen som diskuterades med historikern Anders Björnsson under ledning av Mikaela Valtersson.

Essän visar hur mycket av de liberala idéerna i Sverige som växt fram och utvecklas med den svenska landsbygden som utgångspunkt – och av framsynta bondeledare. De svenska bönderna lyckades genom århundraden behålla mycket mer av sin frihet än de som odlade jorden i många grannländer.

Resultatet av denna frihetskamp ligger till grund för mycket av det vi tar för självklart idag. Tryckfrihet, religionsfrihet, näringsfrihet, äganderätt och frihandel. I långa stycken har de liberala värdena segrat.

Vårt parti har fortsatt utveckla dessa viktiga värden, men undvikit beteckningen liberal. Sannolikt till stor del eftersom detta begrepp av många förknippas starkt med ett annat svenskt parti – Folkpartiet. Ändå är det Centerpartiet som i decennier kämpat för frågor som decentralisering av makt, personligt ägande, fri företagsamhet och rätten att röra sig över nationsgränser.

I dagens internationella samarbete finns klara idémässiga beröringspunkter inte bara med de nordiska centerpartierna utan med flera andra partier med liberala grundvärderingar. Som Lib Dems i Storbritannien, D 66 i Holland och Radikale Venstre i Danmark.

När vi ska forma ett nytt idéprogram är egentligen inte frågan om det finns spår av ett liberalt idéarv i vårt tankegods eller inte. Utan framför allt hur centerpartiet idémässigt ska kunna bidra till att frihetliga värden, självbestämmande, decentralisering och socialt ansvarstagande kan utgöra grund för att möta framtida utmaningar.

Centerrörelsens idétradition och liberalismen möts kanske som allra starkast i två grundhållningar som beskrivs väl i Norbergs essä. Å ena sidan tron på det egna ansvaret och förmågan. Å andra sidan misstron mot överheten och förmyndarna. Eller som vi skulle sagt på 1970-talet: Lokalsamhälle istället för centralisering.

Centerpartiet – ett hållbart val. Också för en jordnära liberalism.

måndag 8 oktober 2012

En extra idérik vecka

Lagom efter den spännande agendadebatten mellan partiledarna har en vecka full av idé- och framtidsdebatt kommit igång. Här är lite av vad veckan bjuder på :)
 • Träff med partiledarens stab på näringsdepartementet
 • Möte med alla medarbetare på Riksorganisationen från Norr till Syd
 • Centerpariets statsråd har avstämningsmöte
 • Ledningsgruppen har sitt veckoliga möte
 • Speeddating med företrädare som ger input till idéprogrammet
 • Seminarium med bl a Johan Norberg på temat "Jordnära liberaler"
 • Idéprogramgruppen har en heldag inför slutspurten av programskrivandet
 • Centerpartiets partistyrelse träffas
Ett antal små steg mot en förhoppningsvis bättre framtid :)

onsdag 3 oktober 2012

Reformpolitik med ny kraft

Något har hänt inom Alliansen. Den budget som lagts fram för riksdagen är sprängfylld med reformer. Järnvägssatsningar. Bredband. Utbildning och jobb åt unga. Bättre villkor för företagen. Mer forskning som banar väg för den gröna energin. En budget för långsiktig hållbarhet. 

Alliansen satte punkt för tolv års socialdemokratiskt styre 2006. Då bars alliansprojektet av stark vilja till förändring. Att bryta utanförskapet och återupprätta arbetslinjen stod i centrum. Ett antal nya reformer sattes i verket, från RUT till jobbskatteavdrag.

Efter valet 2010 uttalades farhågor om att glöden inom Alliansen hade falnat. Sveriges statsfinanser är urstarka, men det finns samtidigt behov av reformer på en rad områden. För att fortsätta minska utanförskapet och ungdomsarbetslösheten. Förbättra levandsvillkoren på landsbygden. Klara de svåra klimatutmaningarna. Stärka Sveriges möjligheter i den globala konkurrensen.

Socialdemokraterna och Stefan Löfven anklagde regeringen för att vara passiv. Det behövs nya investeringar för Sveriges framtid, menade S.

Annie Lööf var mycket tydlig med behovet av nytändning inom Alliansen i sitt första Almedalstal i somras. Då pekade hon också ut en rad reformområden som Alliansen behöver ta itu med.

Framgång i Annies första budget
Nu när Annie genomfört sin första budgetförhandling kan hon konstatera att resultatet är uppseendeväckande gott. Det är en mycket tydlig reformbudget. Det är en budget som investerar för att lösa angelägna samhällsproblem. Det är en budget fylld av Centerpolitik.

De viktigaste reformerna kan sammanfattas i fyra områden.
 • Stärka ungas möjligheter att få jobb. Över 8 miljarder kronor i ett flerårigt ungdomspaket.
 • Förstärka infrastrukturen hela landet. Järnväg, Ostlänk, Malmbana och T-bana. Totalt 106 miljarder kronor under en tioårsperiod från 2014.
 • Satsningar på grön energi. Den stora satsningen på 14 miljarder till energiforskning under 10 år banar väg för den gröna omställningen.
 • Förbättra villkoren för företagen. Sänkt bolagsskatt, investeraravdrag och en miljard till utbyggnad av bredband.
Socialdemokraternas rop efter en politik för nya investeringar har mattats. För hur ska de kunna matcha detta?

Centerpartiet – ett hållbart val. För nödvändiga reformer och långsiktiga investeringar.

tisdag 2 oktober 2012

Framtidens folkrörelser

Det finns två folkrörelser jag varit mycket aktiv i de senaste decennierna.
De är helt unika och olika, brottas med olika problem, men har också likheter som är lovande för framtiden.

IF Brommapojkarna. Europas största fotbollsförening räknat i antal lag eller ungdomsspelare. Alla som vill får vara med och spela. Både bredd och elit. I superettans trupp kommer nästan alla från den egna ungdomsverksamheten.

Centerpartiet. Har varit med och styrt Sverige i sex år. Bröt socialdemokratins 44-åriga maktinnehav för 42 år sedan. Förde in miljön i svensk politik. Engagerar tiotusentals medlemmar runt om i alla Sveriges 290 kommuner.

Jag vet att de flesta Centerpartister håller på ett annat lag än BP. Och de flesta aktiva i BP har ett annat favoritparti än Centerpartiet. Men vad är det då för likheter?

 • Tron på individen i gemenskapen. Genom att ingå i ett sammanhang, där man själv kan påverka, kan varje människa utvecklas.
 • Övertygelsen om nya möjligheter. BP satsade nytt och har nått allsvenskan flera gånger. Centerpartiet var med och skapade Alliansen som har styrt Sverige sedan 2006.
 • Förankringen. BP bygger hela organisationen på ungdomar som kan och vill utvecklas. Centerrörelsen har totalt mellan 40.000 och 50.000 medlemmar runt om i landet.
 • Den ideella insatsen. Vi som är aktiva i idrottsföreningar och politik vet att det är många frivilliga timmar som måste satsas för att nå ett gott resultat.
Demokrati och idrott har många beröringspunkter. Det är det ideella engagemanget som får vårt samhälle att leva!

måndag 1 oktober 2012

In i oktober

Sista veckan i september var både spännande och händelserik.

Onsdagen 26 september åkte vi fyra partisekreterare i Alliansen gemensamt till Malmö. Där fick vara med om vi en mycket givande genomgång av Plattform Malmö. Det är ett samarbete mellan olika verksamheter som vänder sig till ungdomar och deras föräldrar. De har byggt upp nya kontaktvägar för ungdomar som har problem och behöver råd och stöd, bl a en chatt där man kan vara anonym.

Ett viktigt syfte med vårt besök var att slå ett slag för maktskifte i Malmö i kommunvalet 2014. Alltför länge har Malmö varit vänsterstyrt, och det finns stort behov av ny politik. Vi träffade lokala alliansföreträdare, där Centerpartiet företräds av den dynamiska och optimistiska Niels Paarup Petersen. Centerpartiet är idag inte representerat i fullmäktige i Malmö, men det krävs inte så mycket för att vi ska kunna knipa ett par mandat. Det kan vara nyckeln till en ny majoritet!

I fredags träffades VU, vårt verkställande utskott, målmedvetet lett av Annie. Aktuella politiska läget, kommunikation och organisation stod på agendan.

Under lördagen medverkade jag på en konferens med ledarna för Centerpartiets länsdistrikt. Härliga och framåtsyftande diskussioner om hur vi ska stärka Centerpartiet som politisk kraft.

Denna vecka är det en riktigt blandad kompott. Träff med lokala centerföreträdare, ungdomsförbund, allianskollegor, riksdagsgrupp, statsråd, internationella kontakter och planeringsdag med riksorganisationens ledningsgrupp.