torsdag 31 maj 2012

Sista maj

Nu lämnar vårens värme norden
och sommarns svalka börjar fläkta
snart junis ljus är starkt som tordön
och bin och humlor idogt smäkta
så skönt på denna del av jorden
fast Maj ej alls vill illa fäkta
hon flyr, likt alla grötrimsorden
när sommarkänslan blir helt äkta

måndag 21 maj 2012

Agenda vecka 21

 • Centerpartiets Verkställande Utskott har möte
 • Möte med näringsdepartementets ledning
 • Träff med kollegor i Alliansen
 • Avstämmning med vår partiledare Annie
 • Riksdagsgruppen träffas
 • Planering av 24-timmarskonferens
 • Ledningsgruppen har sitt veckoliga möte
 • Utvecklingssamtal
 • Konferens med ordföranden i kommunstyrelser
 • Träff med statsråd och statssekreterare
 • Heldag om rovdjurspolitik med regionala och lokala företrädare

onsdag 16 maj 2012

Mittraste maj

Nu är det mittraste mitten av maj
nejden är fylld av grönska och ljus
ingen behöver ju känna sig skraj
för halloweens höstgråa småbarnsbus
 
Gräsmattor firar med gräsrotspartaj
... lövträden prövar ett småbladssus
abborren känner sig hög som en haj
och sniglarna tar sig ett maskrosrus
I Göteborg säger ingen typ "naj"
till att stilla sörpla ur vårölskrus
I Eken e alls inte någonting vaj
allting e topp i parker och hus
 
Den ängslige brister ut: raj-raj-raj!
"jag är ej längre en pyttig mus"
nån lyssnar upprymt på Live and Let Die
nån annan knäpper upp vännens blus
 
Så kan det vara i mittraste maj
framtiden känns nu alltmera ljus
till olyckskorpar vi säger "goodbye"
nu njuter vi vårens naturliga snus!

Vilket ledarskap behöver Sverige?

En trött och idéfattig allians emot en totalt splittrad opposition som frontar med en knäpptyst metallare? Så kan nidbilden av det politiska landskapet se ut, när vissa bedömare tar fram den svarta färgburken. Men då har de helt missat utvecklingen inom Centerpartiet.

Det är osannolikt hur mycket Annie och den nya centerledningen hunnit uträtta sedan stämman i Åre. Det finns så många viktiga delar i detta ledarskap. Våga vara självkritisk. Ta upp olösta samhällsproblem. Lyssna och föra dialog. Rusta Centerpartiet för framtiden.

Våga konfrontera ungdomsarbetslösheten
Alliansen har gjort stora insatser för att minska utanförskapet. Men mycket återstår. Vi kan inte vara nöjda när ungdomsarbetslösheten biter sig fast på 20-25 procent.

Därför driver Centerpartiet ständigt på för att sänka de höga trösklarna till arbetsmarknaden. Vi har fått gehör flera idéer, som halverad arbetsgivaravgift för unga. Nu behöver vi gå vidare.

När Centerpartiet om igen lyfter frågan om lägre introduktionslöner reagerar många. Undersökningar visar att en majoritet av svenska folket delar vår uppfattning. Inte minst de unga. Och nu har såväl Handels som Kommunal och IF Metall avtal om introduktionslöner.

Ett lyssnande ledarskap
Annie betonar vikten av ett lyhört ledarskap. Därför är hon ständigt på resa runt om i landet. För diskussion med människor om framtiden. Därför tar hon initiativ till att regeringsförklaringens ord om bredare samförstånd i riksdagen ska kunna bli verklighet.

Överenskommelsen med Miljöpartiet om migrationspolitiken är viktig för Sverige. Nu vill Centerpartiet gå vidare och föra samtal även om bättre infrastruktur och en mer inkluderande arbetsmarknad. För att detta ska bli möjligt – och leda till resultat – krävs att såväl alla allianspartier som Miljöpartiet är beredda att lyssna till varandra.

Det hållbara alternativet
Den nya partiledningen gör också centerrörelsen mer rustad för framtidens utmaningar. I processen för ett nytt idéprogram har hittills 106 möten med över 3.800 deltagare genomförts. Åtta regionala kontor med 22 nya medarbetare har etablerats under vintern och våren i den nya decentraliserade riksorganisationen. En ny Framtidsagenda 2020 har slagits fast under devisen ”Det hållbara alternativet”. Agendan ska nu steg för steg börja genomföras.

Annie står för ett ledarskap som Sverige behöver mer av.

måndag 7 maj 2012

Agenda mitt i maj - vecka 19

 • Intervjuer för att rekrytera nyckelpersoner till riksorganisationen
 • Träff med landsbygdsföreträdare
 • Möte med alla medarbetare
 • Avstämning med vår partiledare Annie
 • Träff med kollegor i alliansen
 • Tidigare riksdagsledamöter kommer på lunch
 • Möte med stabscheferna i centerdepartementen
 • Ledningsgruppen har sitt veckoliga möte
 • Coachning för att bli ett bättre ledare
 • Diskussion om tillväxtpolitik
Dessutom ser jag fram emot att min dotter som bor i Brighton kommer på besök!

På spaning efter det hållbara


En ekonomi i balans. Miljöbilar. Lägre trösklar in på arbetsmarknaden. Utveckling av landsbygden. Att få bestämma själv inom äldreomsorgen. Vad är det som knyter samman allt detta?

Rätt gissat. Allt är exempel på hållbara lösningar.  Alternativet till kortsiktig kvartalspolitik.  Motsatsen till att sticka huvudet i sanden och hoppas att skuldkriser, ungdomsarbetslöshet och klimathot ska gå över av sig själv.

Ett hållbart alternativ
Centerpartiets förtroenderåd träffades i slutet på april. Riksdagens förstakammarsal var fullsatt. Först fastställdes ett nytt program för infrastruktur och transporter. Välunderbyggt, tydligt och samtidigt nytänkande. Riktigt viktigt för både klimat, tillväxt och utveckling av hela landet. Helt enkelt hållbart.

Sedan slog vi fast Framtidsagenda 2020 – ”Det hållbara alternativet”. En sammanhållen strategi, med en berättelse om långsiktigt hållbara lösningar. I vår historia, nu och framöver. På ett antal olika områden.

Framtidsagendan innehåller tydliga mål för var vi vill att Centerpartiet ska vara om 10 år – och hur vi ska nå stark valframgång år 2014. Nu kommer nästa stimulerande steg. Vi ska tillsammans börja genomföra Framtidsagendan runt om i vår centerrörelse.

Hållbart ledarskap
Vi behöver utveckla vår politik, vår kommunikation, vår organisation och vårt arbetssätt. Det kommer att behövas massor av utvecklingsinsatser. Och det ställer stora krav på vårt ledarskap.

Efter vårens distriktsstämmor kan vi se att det finns hållbart ledarskap i Centerpartiet. Inte mindre än 24 av 27 distriktsordföranden från Norrbotten till Skåne har fått förnyat förtroende. Tack för att ni vill fortsätta era viktiga uppdrag!

Samtidigt har vi nöjet att hälsa tre nya centerledare välkomna. På Gotland är det regionpolitikern, småföretagaren och idéprogrammisten Eva Nypelius som tar vid. I Gävleborg har den entusiastiske gruppledaren i Söderhamn, Magnus Svensson, tagit över rodret. Och i Norra Älvsborg är det den modiga debattören och riksdagsledamoten Annika Qarlsson som blir ordförande. Hjärtligt välkomna alla tre!

Vi har mycket spännande arbete framför oss för att utveckla Centerpartiet som det hållbara alternativet i svensk politik. Dela gärna med dig av dina tankar. Vad tycker du är hållbart? Vad är det som inte håller? Hur ska vi ändra på detta?

Du kan göra skillnad!

onsdag 2 maj 2012

Första majveckan

 • Ledningsgruppen har sitt veckoliga möte
 • Möte med centerstatsråden
 • Avstämning med vår ordförande Annie
 • Intervju för Tidningen C
 • Träff om kommunikationsfrågor
 • Möte med idéprogramgruppen
 • Medverkan på kick-off för Framtidsbygget i Skövde
 • Sammanträde med Centerpartiets partistyrelse