fredag 31 december 2010

Gott nytt 2011!

Ring in det nya och ring ut det gamla
i årets första skälvande minut
Ring lögnens makt från världens gränser ut
och ring in sanningen till oss som famla

torsdag 30 december 2010

Dagens Kirkegaard

All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska, utan att tjäna.

onsdag 29 december 2010

Låt oss bygga det nya Sverige

Vem kan bygga det nya Sverige? Svaret borde vara självklart. Det är alla de människor som bär på en idé. Eller flera idéer. Detta är människor som finns överallt.

Sjuksköterskor som ser nya möjligheter till höjd kvalitet i vården. Tonåringar vars skapande fantasi kan ­vara början till helt nya produkter. Initiativrika invandrare som kan berika det svenska näringslivet med nya perspektiv.

Sverige har många goda förutsättningar. Samhällsekonomin är solid. Med Centerpartiet i alliansregeringen har det blivit enklare och lönsammare att starta och driva företag. Människor har fått större makt över sin vardag tack vare våra valfrihetsreformer.

Men vi får inte luta oss tillbaka. Inte tro att allt nu rullar på av sig självt. ­Balans i statens affärer är nödvändigt i en orolig global ekonomi. Det behövs rejäl förnyelse på flera områden för att Sverige ska ha långsiktig konkurrenskraft.

Sverige förlorar arbetstillfällen inom sektorer som vi länge har varit globala mästare i.

För att bli framgångsrika i ­fram­­tiden behöver vi lägga grunden för de nya tillväxtföretagen och ­export­succéerna. Under förra seklet kunde svenska industriföretag växa sig ­stora tack vare enkla regler och låga skatter.

Nu behövs nya liberaliseringar. Fortsatta regelförenklingar, mer flexi­bel arbetsmarknad, lägre skatter och fri rörlighet för tjänster. Detta kan ­vara avstamp för ny tillväxt och export inom till exempel miljöteknik och vård.

Sverige ligger i frontlinjen på miljöteknikområdet. Globalt beräknas marknaden redan vara värd omkring 6 000 miljarder kronor.

Centerpartiet kommer att driva på för mer effektiv energianvändning, ­utveckling av förnybar energi och högt ställda klimatmål på hemmaplan. Samtidigt behöver Sverige ständigt driva på för skärpta miljömål i EU och FN. Detta kan öppna vägen för nya gröna affärer inom energi, byggteknik, samhällsplanering och matproduktion.

En annan sektor där vi kan dra ­nytta av svenskt kunnande är hälso- och sjukvården. Vården omsätter 250 miljarder kronor årligen. Den är Sveriges största bransch. Exporten inom vårdsektorn har börjat öka men är ännu ­bara i sin linda.

2007 exporterade svenska företag vårdtjänster för 13 miljarder kronor. Med tanke på att den globala vårdmarknaden är värd 4 500 miljarder dollar, 31 000 miljarder kronor, är ­poten­tialerna på detta område ­enorma.

För att svenska vårdföretag ska ­kunna etablera sig i andra länder ­behöver vi utveckla en dynamisk ­hemmamarknad. Centerpartiet har drivit på för valfrihetssystem och fri etableringsrätt.

Vi kommer att ta fler initiativ för att utveckla vården som en framtidsbransch. Fler inhemska vårdföretag och innovationer gynnar patienterna, medarbetarna inom vården och hela samhällsekonomin.

Sverige behöver också bli ett mer ­attraktivt land för kvinnor som vill ­göra karriär. Allt högre utbildning och bättre möjligheter att kombinera ­familj och karriär kommer att göra att kvinnliga experter, företagsledare, akademiker och innovatörer kan öka i betydelse i den globala ekonomin.

Men i Sverige halkar kvinnor efter. Det gäller både i fråga om avkastning på utbildning och om ledande positioner i näringslivet.

Som politiker kan vi underlätta för kvinnor på flera sätt. Fler privata ­arbetsgivare och en mer dynamisk ­arbetsmarknad inom välfärdsområdet är exempel. Men näringslivet måste ­också ta sitt ansvar.

Andelen kvinnor i börsbolagens ledningar har under det senaste året ­sjunkit under generande låga 14 procent. I bolagsstyrelserna ser det bättre ut, men fortfarande är nära fyra av fem styrelseledamöter män.

Vi tror att näringslivet har förmåga att lösa detta utan statliga pekpinnar. Men det krävs en mindre revolution för att verkligen dra nytta av kvinnors kompetens – och slippa en tråkig ­debatt om kvotering.

Detta är några områden där svenskt näringsliv kan öka sin konkurrenskraft. Politiken kan inte peka ut var framtidens jobb kommer att komma. Men målmedvetet politiskt arbete och kloka beslut kan ge de goda förutsättningarna. Ge människor större frihet att skapa, utveckla sig och spara.

Det handlar helt enkelt om ständig frihetlig ­förnyelse av Sverige.

Denna text är en debattartikel i Dagens Industri 29 december.

tisdag 28 december 2010

Framsynt facklig förnyelse

De fackliga organisationerna har en viktig roll i svenskt samhällsliv. Som alla andra aktörer behöver de ständigt förnyas för att vara relevanta.

Eva Fernvall under sin tid som ordförande för Vårdförbundet och Stefan Löfvén för IF Metall är exempel på fackliga ledare som vågat tänka nytt. Därmed har de stärkt sina medlemmars möjligheter att utvecklas.

En facklig ledare som nu tar ett spännande grepp är Edel Karlsson Håål, ordförande i SACO-S. I en artikel på SvD Brännpunkt idag skriver Edel att facket måste individualiseras.

"Vi vill ha bra kollektivavtal som grund, men inom ramen för dem vill vi att individen ska få större makt att kunna påverka på det sätt som är bra för henne eller honom. En facklig organisation kan inte säga vad som är bäst för var och en. Vår uppgift blir att skapa goda förutsättningar och därefter att ge råd och stöd till den enskilda medlemmen."

SACO-S kommer att gå fram med individuella avtal inom den statliga sektorn. De ser sig mer som rådgivare, mindre som företrädare.

Nytänkande av detta slag kan bidra till en mer dynamisk arbetsmarknad. Det kan skapa möjligheter för medarbetarna som inte tidigare funnits. Förhoppningvis kommer fler initiativ i samma spår.

måndag 27 december 2010

Rekordår

RUT- och ROT-avdragen kommer att slå rekord under 2010, uppger Dagens Nyheter. Enligt de preliminära uppgifterna ska över en miljon människor har använt skatterabatterna under året. Detta uppges vara en ökning med ca 20 % jämfört med förra året.

Det är en slags folkrörelse som växt fram med RUT och ROT. Vita tjänster som ger jobb och skapar tydliga värden för de som använder dem.

Avdragen är jordnära exempel på hur Alliansregeringen arbetar för att göra vardagen lite enklare för vanligt folk. Hur jobb kan skapas när alltför höga skattebarriärer tas ned.

Förhoppningsvis kan eftervalsdebatten leda fram till ännu bredare politisk uppslutning kring både ROT och RUT. Det skulle Sverige må bra av.

tisdag 26 oktober 2010

Sen oktoberkväll

Uppfriskande kvällspromenad i Stockholms mysigaste månbelysta stadsdel.

Blickstilla bilar i rofylld väntan på morronrusningen, fuktiga löv som klistrat sig mot den svartskimrande asfalten, gläfsande hundar med lätt nippriga hussar och småtrolska husljus bak neddragna rullgardiner.

måndag 25 oktober 2010

Kvällens journalgroda

Lastbilschaufför med god kondition som åker en mil utan att bli andfådd i vanliga fall.

onsdag 20 oktober 2010

Tio nördiga slutsatser om valet 2010

Det är nu drygt en månad sedan svenska folket gick till de magiska valurnorna där man inte själv får stoppa ned sina valsedlar. Många teorier viskas om varför det gick som det gick.

Här är tio skäl som du kanske inte har hört.

Number 10.
Det blev akut brist på Latte på Södermalm veckan före valet. Många vaknade till från Latteruset och insåg att Wetterstrand inte hade alla lösningar på alla bekymmer.

Number 9.
Alltför få hade sett en Burka i närheten av en skola för att inse vidden av detta samhällsproblem.

Number 8.
Vänsterpartiet fick rejält med TV-tid och annat medieutrymme.

Number 7.
Efter en kort stå-upp karriär i Almedalen fortsatte statsministern att vara statsminister.

Number 6.
Det stod inte helt klart för alla socialdemokratiska sympatisörer att Bodström verkligen valde USA framför svensk politik, no matter what.

Number 5.
Jordbruksminister Erlandsson bokstavligen åt sig in i valdebatten.

Number 4.
Några helsidor varje dag i kvällstidningarna sista valveckan var inget som Jimmie Åkesson grät blod över.

Number 3.
Fickpingis och bröstpumpar var, tro det eller ej, inte tillräckligt folkhemsfolkligt.

Number 2.
På Svevägen 68 trodde man att den vinnande konceptet "Sosse light" betydde allt ljus på Sossarna.

Number 1
Maud i Magenta lyfte ärans och hjältarnas parti!

Lång time no see

Det är bara att erkänna. Valrörelsen tog all kraft jag hade.

Läget var rätt kärvt. Den 18 augusti hade vårt kära Centerparti bara 4,2 % av väljarsympatierna enligt Novus.

Sedan dess skedde en viss uppryckning. Det strömmade i genomsnitt till över 4.500 väljare till Centerpartiet. Per dag. Under en månad. Nära 150.000 personer totalt.

Maud var fantastisk. Alla lokala valarbetande eldsjälar var fantastiska. Alla medarbetare på riksorganisationen med omnejd var fantastiska.

Själv gick jag för fullt med denna uppgift framför hjärnbarken. Inget bloggande blev det.

Kanske det blir mer nu? Den som lever får se.

onsdag 25 augusti 2010

Vilka poster har MP utlovat SNF?

Den så kallade Naturskyddsföreningen kommer idag med en ny drapa mot Alliansregeringens miljöpolitik. Trots att de inte presenterar något konkret underlag har de lyckats få in en bredsida mot Alliansen i DN debatt.

Envetet har SNF med den ifrågasatte ordföranden Mikael Karlsson i spetsen år efter åt svartmålat Alliansen i allmänhet och Centerpartiet och miljöministern i synnerhet. Inga miljöresultat tycks vara vara goda nog för att regeringen ska få bra betyg.

De som inte haft samma skygglappar på sig har kunnat konstatera mängder av miljöframgångar de senaste fyra åren. Några exempel:
 • Antalet miljöbilar har mångdubblats tack vare Alliansens miljöbilspremie och befrielse från fordonsskatt
 • Ambitionerna i klimatpolitiken har höjts dramatiskt med tydliga, höga mål för minskning av växthusgaserna kombinerat med konkreta åtgärder.
 • Den gröna, förnybara energin växer snabbt och gör Sverige mer oberoende av fossila bränslen och kärnkraft.
 • En helt ny politik för att skydda havsmiljön framför allt i Östersjön och Västerhavet har utformats. En miljard har satsats på detta under mandatperioden. Resultaten har redan börjat visa sig.
 • Sammantaget har Alliansregeringen med Andreas Carlgren i spetsen satsat fem miljarder kronor mer på att skydda miljön än vad den förra (s)-regeringen med stöd av MP gjorde de senaste fyra åren.
Exemplen är många fler. Men detta är inget som SNF vill se. Det är inte utan att man undrar vilka poster Miljöpartiet utlovat till SNF:s ledande företrädare efter deras lojala svartmålningskampanj mot regeringen.

Dagens William Clinton

“Sometimes when people are under stress, they hate to think, and it's the time when they most need to think.”

söndag 1 augusti 2010

Edinburgh Tio i Topp!

Nu är ljuva juli till ändå. Idogt arbete och spännande valrörelse väntar. I denna tid kan jag inte undanhålla bloggens tappra läsarskara en topplista från en fantastisk vistelse i Skottlands stolta huvudstad.

1. Det magnifika Edinburgh Castle stiger självklart mot skyn på en rejäl klippa mitt i staden. Den äldsta byggnaden på det väldiga slottsområdet har nästan 1000 år på nacken. Slottet är en trumpetstöt för ögat och en injektion mot all slags historielöshet.

2. Härliga skottar och skottiskor som överallt och at any time bemöter oss ivriga turister med vänlighet, värdighet, lugn och ett äkta engagemang för att vi ska ha det bra i deras fina stad. Ingen snålhet så långt ögat når. Särskilt trevligt är att se alla dessa välklädda män i kiltar, med eller utan säckpipa, överallt i Edinburgh city.

3. Genomtrevliga transporter med ett tätt nät av ståtliga, sävligt vajande double-deckers där man får skön överblick från övervåningen, och billiga resor vart som helst med rymliga taxibilar i traditionell brittisk design framförda av mysiga chaufförfarbröder som är lika omöjliga att förstå som nordhalländska markillfiskare.

4. Ett oväntat rikt urval av utmärkta restauranger och caféer, vissa, men långt ifrån alla, med riktigt skotsk mat. Några väl värda att nämna är Chez Pierre på 18 Eyre Place, med välsmakande franska rätter, ZanZero på North West Circus med en kittlande italiensk meny och naturligtvis caféet The Elephant House på 21 George IV Bridge, där J K Rowling hämtade inspiration till böckerna om Harry Potter.

5. Det går naturligtvis att njuta av mustig traditionell skotsk mat. Som Haggis, denna geniala röra av inälvor, havregryn och kryddor. Avnjuts enligt min ringa mening bäst med några droppar maltwhisky direkt på färsen. Ett bra ställe för Haggis är vackra restaurangpuben 1780 på centrala 167 Rose Street.

6. Ingen vuxen av kvinna född lämnar rimligtvis Edinburgh utan att ha smuttat en aning skotsk single malt. Är man entusiast men novis är ett bra ställe att lära sig mer om framställning, lagring, dofter, smaker och whiskyregioner The Scotch Whisky Experience, beläget tätt intill Edinburgh Castle. Stora dofter och smaker i små mängder - mmmm!

7. Den brittiska pubkulturen förenar skottar och engelsmän. I Edinburg finns allt från små mysiga pubjuveler till stolta aleslott och riktiga lagerdrickarhak. En vältempererad Belhaven Best kan immundigas t ex på genuina Teuchters på 26 William Street eller lättsamt storslagna Tiles Café Bar på 1 Saint Andrew Square.

8. Gröna andningshål finns det gott om runt om staden. Mitt i city nedanför slottet finns generösa Princes Street Gardens med en lummig dal, massor av personliga parkbänkar och stor lekpark. I ändan av Princes Street kan man ta sig upp till Calton Hill, och blicka ut över staden, havet och den härliga gigantiska kullen Arthurs Seat.

9. Strax utanför Edinburgh finns massor av sevärda utflyktsmål. Varför inte satsa på en kort tågtripp till South Queensferry och ta en båttur under de hänförande Forth Brigdes?

10. Känner du dig efter alla dessa upplevelser lite utmattad, ta en taxi för några pund till Dean Bridge. Ta dig ner till den livligt brusande Water of Leith, och känn hur pulsen når helt rätt takt. 30 meter under stadskärnan omges du av susande lövträd och mystiska pumpstationer. Sen är du redo att upptäcka hela Edinburgh på nytt!


måndag 26 juli 2010

Du nya du fria

Sverige är ett välgörande fritt och öppet land i många avseenden. Men på några områden är friheten begränsad i onödan. En central uppgift för folkvalda politiker är att steg för steg öka friheten för medborgarna.

”2010 Index of Economic Freedom”, som mäter den ekonomiska friheten i världens länder, har nu publicerats. Detta globala index utarbetas årligen av Wall Street Journal och Heritage Foundation. Flera medier har uppmärksammat att Sverige klättrar på rankingen och nu har 21 plats jämfört med, vilket är fem platser bättre än tidigare.

Av rankningen framgår bl a att:
 • Sverige ligger i topp när det gäller näringsfrihet och företagande. Det har blivit enklare att starta och driva företag med Maud Olofsson som näringsminister.
 • Den totala friheten i Sverige har ökat med alliansregeringen.
 • Den hårt reglerade arbetsmarknaden är ett område där Sverige får bottenbetyg.
Sverige bör, som bl a SvD framhåller, kunna öka friheten ytterligare och ta sig in på 10 i topp-listan där bl a Danmark kvalar in. Viktiga reformer för att klara detta är att minska regleringen på arbetsmarknaden - t ex genom att ta bort turordningsregler för småföretagen.


Dagens Kirkegaard

De fleste mennesker haste så stærkt efter nydelsen, at de haste den forbi.

torsdag 24 juni 2010

Den gamla övertron på centralstryning

Sverige, Sverige centralstat. Den stora övertron på att pappa staten ska kunna lösa alla våra problem är brett utbredd. I Ekoredaktionens planeringsmöten, vid forskningsinstitutionernas kaffebord och i många lobbyorganisationers styrelserum får den starkt utrymme.

Nu senast visar den upp sig på DN Debatt. Det är ett gruppupprop av professorer och psykologer som kräver mer statliga regleringar av förskolan.

Barnvetenskaparna gör en hygglig analys av problemen med stora barngrupper på dagis. Även om det är svårt att direkt se kopplingen mellan forskningen på musungar och vikten av utbildade förskollärare. Vilken förskoleutbildning har egentligen musföräldrarna fått?

Men när det kommer till förslag visar sig fantasilösheten i bjärta färger. "Endast tvingande statliga normer och öronmärkta statsbidrag kan garantera en god förskola för alla barn." Detta påstående inleder artikeln. Men ingenstans i resonemanget finns stöd till varför just denna konstruktion skulle lösa de kvalitetsproblem artikeln tar upp.

Artikeln illustrerar två utbredda problematiska företeelser i svensk samhällsdebatt.
 • Forskare eller experter som med stöd av forskning belyser ett problem försöker använda sin auktoritet till att också lansera en lösning. Lovvärt kanske. Men precis som i andra fall saknar förslaget till lösning stöd i den forskning som åberopas.
 • Att de föreslagna åtgärderna inte byggs under är också typiskt, så länge de mynnar ut i ökad statlig styrning. Sådana lösningar blir alltid påhejade av ett stort antal forskare, medianer och andra opinionsbildare. Även om de skulle vara direkt kontraproduktiva.
Betrakta artikelförfattarnas fyra kriterier för god kvalitet:
 1. gott samspel mellan barn och vuxen
 2. lagom stor barngrupp
 3. god vuxentäthet
 4. god kontinuitet

Vad kan vara lösningar för att uppnå dessa kvalitetskriterier? De skulle likaväl kunna vara argument för högre vårdnadsbidrag så att föräldrar kan vara hemma med sina barn under längre tid. Men det är väl knappast politiskt korrekt att föreslå detta.

måndag 24 maj 2010

Nya företag behövs för framtidens välfärd

Vi behöver alla ett väl fungerande välfärdssystem. Från det att vi tittar ut i världen på ett skattefinansierat BB till omsorger och vårdande insatser på livets höst.

Per Gudmundsson sätter i dagens SvD fingret på en öm punkt i samhällsdebatten: Hur ska vi betala vår framtida välfärd?

Gudmundsson refererar till Sveriges kommuner och landsting, SKL, som beskrivit hur de framtida förväntningarna på välfärden riskerar att kräva gigantiskt höga kommunalskatter. Han fortsätter:

"Om produktivitetsutvecklingen i offentlig sektor fortsätter på lika låg nivå som hittills, och om livslängden fortsätter öka samtidigt som allt dyrare vårdmetoder uppfinns, så står vi snart inför en finansieringskris."

Det är uppenbart att ökat skattetryck i världens mest skattedignande land inte är vägen ut ur denna finansieringskris. Välfärdens finansieringsproblem kan inte lösas med massanställningar i offentlig sektor.

Detta gör Centerpartiets budskap inför höstens val än mer angeläget. Vi behöver fler jobb i privata företag. Alla talar om jobben, men vem ska skapa de nya jobben?

Det behöver bli enklare och lönsammare att starta och driva nya företag. Fler företag måste våga växa och anställa fler. Den hårt reglerade arbetsmarknaden behöver öppnas.

Nya företag ger nya jobb. En riktigt angelägen framtidsfråga.


torsdag 13 maj 2010

Ge drömmen en chans!

Så har jag varit med i processen för att ta fram en reklamfilm. Kul. Lärorikt. Spännande.

Och jag är löjligt nöjd med resultatet som du kan se här.

Budskapet känns brinnande angeläget. Det är det företagsamma som kan ge oss en bra framtid. Vi har det alla inom oss.

Låt det komma ut!


Fullt upp

Så kan man sammanfatta tillvaron under den senaste månaden. Uppdrag och familj har fått det allra mesta av min energi och uppmärksamhet. Samt en och annan hemmamatch med kära BP.

Så det har blivit tunt med omvårdnaden av min lilla blogg. Fortsatt ryckighet utlovas i alla fall till och med september...

tisdag 20 april 2010

Vågar MP stå för sin flygpolitik?

Per Gudmundsson har idag en tankeväckande ledarartikel i SvD om politiskt ansvarstagande.
Det handlar framför allt om Miljöpartiets förslag att förbjuda flygtrafik i Sverige söder om Sundsvall.

Det är riksdagskandidaterna Frank Nilsson och Elisabeth Thand Ringqvist (båda centerpartister) som i en debattartikel i Aftonbladet framhåller att vi nu fått en försmak av Miljöpartiets transportpolitik. Alla inställda flygningar i askmolnens spår visar på vilka konsekvenser ett flygförbund skulle kunna få.

Miljöpartiets pressekreterare rasar och påstår att centerpartisterna ljuger. Men om man går in på Miljöpartiets hemsida kan man få läsa bl a följande i denna fråga.

"Miljöpartiets slutsats har länge varit att flyget söder om Sundsvall, med Gotland som enda undantag, måste läggas ner.

- Klimatfrågan och det ökande resandet gör att tåget måste ges utökad kapacitet och fler och snabbare linjer. Till skillnad från Anders Borg anser vi att klimatansvaret kräver massiva investeringar på järnvägen, säger Karin Svensson Smith."

Miljöpartiet för fram långtgående förslag på många områden. Kanske inte alla är så väl underbyggda?

Det är intressant att Miljöpartisterna slår ifrån sig när förslagen prövas i verkligheten.

fredag 16 april 2010

Liberal debattseger

Det är inte bara i Sverige det är allmänna val i år. Den 6 maj går britterna till valurnorna för att välja 650 MP:s till det brittiska parlamentet.

Labour har styrt United Kingdom sedan 1997, Tony Blairs första segerval. Därefter vann Blair ytterligare två val i rad, en unik bedrift för en labourledare.

Hans efterträdare Gordon Brown har inte rosat marknaden på samma sätt. Han har nu varit premiärminister sedan Blairs avgång 2007 utan att själv ha haft ett mandat för detta från det brittiska folket. Och opinionsmässigt har det varit en lång uppförsbacke för Brown, med ett bastant underläge i opinionen.

I går kväll hölls den första TV-sända flerpartidebatten någonsin inför ett brittiskt parlamentsval. (Det tar lite tid för sådana nymodigheter att slå igenom i Old Britain). Och trots den ständiga fokuseringen på kampen mellan Labour och Tories var det ingen av dessa ledare som tog hem spelet.

Överlägsen segrare i debatten var, enligt tittarna, den liberala ledaren Nick Clegg. En opinionsmätning för The Times gav Clegg segern med 61 % av rösterna mot 22 % för toryledaren Cameron och 17 % för premiärminister Brown. En motsvarande undersökning av YouGov för The Sun gav liberalen Clegg 51 % mot 29 för Cameron och 19 för Brown.

"Clegg smashes through two-party system" menar The Independent i en analys som bedömer att "Mr Clegg’s relaxed, confident and passionate performance raised hopes among the Lib Dems that Britain had finally entered a new era of three-party politics."

Clegg gick hårt åt både Labour och de konservativa i debatten och menade att “The more they attack each other, the more they sound the same.”

En variant på samma tema som citeras i b la The Guardian är "Don't let them tell you that the only choice is between two old parties that have been playing pass the parcel with your government for 65 years now making the same old promises, breaking the same old promises."

Det ska bli spännande att se om Cleggs popularitet förmår att rubba det uråldriga brittiska tvåpartisystemet.

torsdag 15 april 2010

Kvällens Fälldin

Det har funnits rejäla ekonomiska problem även före 2000-talets globala finanskris. Ett exempel är kostnads- och oljekriserna på 1970-talet. Från 1976 hette statsministern Thorbjörn Fälldin. Så här uttryckte han sig 1980, då han ledde sin andra regering.

"Vi beviljade oss under 70-talet stora förskott, vi levde över våra tillgångar. De måste nu betalas. Vi måste rätta mun efter matsäcken. Privat och offentlig konsumtion måste begränsas. Annars klarar vi inte investeringarna i näringslivet. Och utan dem undergräver vi både sysselsättning och välfärd. Det är då reallönerna verkligen kommer i fara. Det är då pensionerna hotas. Det är då vårt välfärdsstystem kommer att knaka i fogarna. "

torsdag 25 mars 2010

Finsk uppslutning kring RUT och RIT

Den kloka Sanna Rayman skriver i SvD idag om avdrag för hushållsnära tjänster i Finland. Rayman beskriver ett seminarium på finska ambassaden.

"Här sitter företrädare för partier vars motsvarigheter i Sverige ser rut-debatten som en djupt ideologisk motsättning. I Finland råder total enighet. På frågan om det finns någon kraft i Finland som anser att systemet bör avskaffas blir svaret ett kort och samstämmigt nej."

Det förslag till avdrag för IT-relaterade tjänster, RIT, som Centerpartiet vill införa, finns redan i Finland. RUT har funnits i tio år och har givit upphov till både bättre service och jobb i nya tjänsteföretag på finska småorter och på landsbygden.

Hur kan det då vara en sådan självklarhet och bred politisk uppslutning för hushållsnära tjänster i Finland, medan det är tabu för vänsterpartierna i Sverige? Svaret antyds i Raymans referat från seminariet.

"Tarja Kantola fyller i med en tolkning som går ut på att socialdemokratin i Finland aldrig har haft samma hegemoniska ställning som i Sverige. En del frågor som upplevs som ideologiska i Sverige är det helt enkelt inte i Finland, förklarar Kantola, som själv är socialdemokrat."

Det räcker inte med fyra år med en Alliansregering för att bryta den socialdemokratiska grundtanken att allting görs bäst av staten. Denna inställning är cementerad inte bara hos den politiska vänsteroppositionen, utan i hög grad hos svenska massmedia. Se bara på SVT:s Agenda, som gått ut med en egen vinklad undersökning för att bekämpa svenska folkets uppslutning kring RUT.

En annan reflexion är att det finns många likheter mellan den finska politiken och det svenska Centerpartiet, som tagit initiativ till både RUT och RIT. Båda är jordnära och söker praktiska lösningar för människors vardagsliv. Den vanliga människan är utgångspunkten, inte den stora staten.

tisdag 23 mars 2010

Var hamnar Fröding idag?

Originalet.

Jag köpte min kärlek för pengar,
för mig var ej annan att få,
sjung vackert, I skorrande strängar,
sjung vackert om kärlek ändå.

En tänkbar uppdatering.

Den som gjort sitt misstag i livet
och köpt nå´t förbjudet och kärt
ska straffas med det som står skrivet
offentligt i lila kuvert.

Maud gör svarta jobb vita

Debatten om RUT-avdraget fortsätter i känslosamma tongångar. Uppenbart är att många vänsterdebattörer inte kan tåla att Alliansen med Maud Olofsson i spetsen genomfört en uppskattad reform som skapar nya jobb och ökar människors frihet.

Idag är det en socialdemokratiskt färgad ekonom som ondgör sig över Almegas beräkningar av reformen. Almega har i flera sammanhang beskrivit sina beräkningar och sitt synsätt, bl a i en artikel i förra veckan på Newsmill.

Ett antal konstateranden kan göras efter några veckors intensiv RUT-debatt.
 • RUT-avdraget gör svarta tjänster vita. Att det har varit ett stort problem med svart arbetskraft när det gäller städning och annan hemservice är det knappast någon som förnekar. Nu har Maud Olfsson och alliansregeringen genomfört en reform som gör att dessa tjänster i större utsträckning finns på den vita marknaden.
 • RUT-avdraget skapar nya jobb i tjänstesektorn. Enligt den beräkning Almega har gjort, baserad på offentlig statistik, kan det handla om över 11.000 jobb. Andra debattörer menar att det kan vara en annan summa. Debatten handlar alltså om hur många jobb som skapats av RUT.
 • RUT-avdraget används av alla samhällsklasser. Det har orsakat förvåning när det visat sig att även personer med låga inkomster gjort avdrag för hushållsnära tjänster. Men detta är ett faktum.
 • RUT har stöd hos svenska folket. En tydlig majoritet av de tillfrågade stödjer RUT i opinionsmätningar.
RUT gör alltså svarta jobb vita, skapar nya jobb, ökar kvinnors frihet, når ut i alla samhällsklasser och har folkligt stöd.

Vad finns det för rationella skäl att, som vänstern vill, avskaffa RUT?

torsdag 18 mars 2010

Morötternas förtrollade kraft

Köerna inom sjukvården har för många varit ett olösligt problem. Den dåliga tillgängligheten är ett lågvattenmärke i svensk sjukvård. En sjukvård som i många andra avseenden står sig stark i en internationell jämförelse.

Svenska Dagbladets ledare har idag en intressant betraktelse över hur Alliansregeringen har tagit sig an köproblemen. Den förra (s)-regeringen plöjde ned ca 46 miljarder för att minska köerna i svensk sjukvård under 2000-talet. Alliansregeringen har satsat en (1) "kömiljard". Men man har haft helt olika arbetssätt.

Medan den förra regeringen satsade på traditionella anslag dit köerna var som störst, har Alliansregeringen jobbat med morötter. Den som är bäst på att minska köerna får en extra peng. Resultaten av detta har kommit snabbt.

Jag jobbade i ledningen för Stockholms läns landsting i början av 1990-talet. Vi hade samma slags eviga köproblem. Då började den borgerliga ledningen arbeta med tydliga mål och morötter för att minska köerna. Köer och väntetider minskade blixtsnabbt.

I tolv år har jag arbetat som konsult med förbättringar av verksamhet främst inom offentligt sektor. Allra mest inom sjukvården. Många gånger har jag fått höra av sjukhuschefer och ledande läkare "Det vet ju alla att det är bra att ha en kö. Då får man mer pengar." Så länge inte detta synsätt bryts kommer köerna att finnas kvar.

Extra intressant är att samma metod funkar på många samhällsområden. Ta miljöbilarna som exempel. Miljöminister Andreas Carlgren införde en miljöbilspremie på 10.000 kronor per ny miljöbil. En liten med tydlig stimulans till både bilföretag och konsumenter att satsa på miljöbilar. Resultatet? Antalet miljöbilar är sex gånger så stort som innan Alliansregeringen tillträdde.

Centerpartiet har föreslagit en kunskapsmiljard. Samma principer som kömiljarden: de som förbättrar sina resultat mest ska få den ekonomiska stimulansen. Många muttrar skeptiskt över detta. Så kan man väl inte jobba inom skolan. Eller...?

Ekonomiska morötter utifrån tydliga mål har en nästan magisk förändringskraft. Jag är övertygad att denna kraft fungerar även för att våra skolbarn ska få mer kunskaper.

tisdag 16 mars 2010

Tydligare och snyggare Allians

Alliansen har blivit ännu tydligare. Och dessutom klart snyggare. Inte illa.

På en presskonferens presenterade Alliansens fyra partisekreterare ny logga och nya riktlinjer. Den nya profilen presenteras mer utförligt på Alliansens nya hemsida.

Konflikterna mellan Alliansen och vänsterkartellen görs tydliga på valets fyra huvudområden jobben, ekonomin, välfärden och klimatet.
 • Jobben: Stärka arbetslinjen eller gå tillbaka till bidragslinjen?
 • Ekonomin: Ordning i Sveriges finanser eller stora ofinansierade utgifter?
 • Välfärden: Kvalitet i verksamheten eller tillbaka till flum och väntetider?
 • Klimatet: Stärkt internationellt klimatsamarbete eller klimatnationalism?
På alla dessa område sitter Alliansen med starka kort. Nu gäller det att få tillräckligt många väljare att inse vad skillnaderna verkligen betyder.

fredag 5 mars 2010

Dags för knoppning!

Ja visst gör det ont när knoppar brister.
Varför skulle annars våren tveka?
Varför skulle all vår heta längtan
bindas i det frusna bitterbleka?
Höljet var ju knoppen hela vintern.
Vad är det för nytt, som tär och spränger?
Ja visst gör det ont när knoppar brister,
ont för det som växer och det som stänger.

Ja nog är det svårt när droppar faller.
Skälvande av ängslan tungt de hänger,
klamrar sig vid kvisten, sväller, glider -
tyngden drar dem neråt, hur de klänger.
Svårt att vara oviss, rädd och delad,
svårt att känna djupet dra och kalla,
ändå sitta kvar och bara darra -
svårt att vilja stanna och vilja falla.

Då, när det är värst och inget hjälper,
brister som i jubel trädets knoppar.
Då, när ingen rädsla längre håller,
faller i ett glitter kvistens droppar
glömmer att de skrämdes av det nya
glömmer att de ängslades för färden -
känner en sekund sin största trygghet,
vilar i den tillit som skapar världen.

Karin Boye

onsdag 3 mars 2010

På de äldres sida

Idag tas ett nytt friskt initiativ för äldres rätt att bestämma själv. Det är självaste centerledaren Maud Olofsson som tillsammans med Kenneth Johansson tar ett modigt initiativ för att förstärka LOV (Lagen om valfrihet).

LOV är en av de många nyskapande valfrihetsreformer som införts av alliansregeringen. Genom lagen flyttas makten över vardagen, t ex vem som ska utföra hemtjänst, från kommunala beslutsfattare direkt till de äldre och anhöriga själva.

Till skillnad från t ex lagen om vårdval för landstingen är LOV frivillig för kommunerna. Och det har tyvärr gått alldeles för trögt att införa valfrihet i många kommuner. Säkert känns det traumatiskt för ett antal politiker och tjänstemän i kommunerna att släppa ifrån sig makten på detta sätt.

Makt till de äldre själva, hur i all sin dar ska detta gå?

Men Maud och Kenneth har rätt. Valfriheten behöver gälla alla äldre. I alla kommuner. I hela landet. Därför behövs en förstärkning av lagen.

Säkert kommer det att komma skarpa och arga mothugg från kommunerna. Ilskna nävar kommer att höttas mot detta infernaliska ingrepp i det kommunala självstyret.

Men är det något Maud Olofsson har, så är det en stor portion mod. Hon vågar ställa sig på de äldres sida. Även när motståndet är starkt.

tisdag 2 mars 2010

Hushållsnära be(s)vär

Efter några dagars oppositionskalabalik med minst fyra olika linjer i fråga om avdrag för hushållsnära tjänster verkar vänsterpartierna S, V och Mp ha bestämt sig för att avskaffa det hela - om vänstersidan skulle vinna valet i september.

Vi som ett vänsterblock vill företräda
avskyr nog avdrag för hjälp med att städa
För om en städning ska inköpas hemma
hamnar man lätt i ett jobbigt dilemma

Ingen kommunbyråkrat har ju granskat
Att städfirman inte sin städning förvanskat
Ingen offentlig instans fått bestämma
Vem som får rätt till en mattpiskning hemma

Utan socioekonomiska index
blir det som att handla städning på Lindex
Visst måste nå´n politruk få besluta
vem som ska putsa fru Johanssons ruta

Nu är vi ense, vi alla tre röda
Köpt städning får våran stat att förblöda
Nära vart hus kommer blodet att droppa
RUT är så läskigt, det måste vi stoppa!

måndag 1 mars 2010

Hälsning till våren!

Glad såsom fågeln i morgonstunden
Hälsar jag våren i friska natur'n,
Lärkan mig svarar och trasten i lunden,
Ärlan på åkern och orren i fur'n.

Se, hur de silvrade bäckarna små
Hoppa och slå,
Hoppa och slå
Vänliga armar kring tuvor och stenar!
Se, hur det spritter i buskar och grenar
Av liv och av dans,
Av liv och av dans
I den härliga vårsolens glans!

Musik: Prins Gustaf Text: Herman Sätherberg

Dagens Puh

För att visa att man inte alls blev rädd när man hoppade till, kan man hoppa upp och ner ett par tre gånger, liksom för att motionera sig.

tisdag 23 februari 2010

Välkommen morot för kunskap

Centerpartiets ledning presenterar idag på DN debatt ett förslag till "kunskapsmiljard" för skolan. Pengarna ska gå till skolor vars elever tydligt förbättrar resultaten på de nationella proven i årskurs 9.

Det är befriande att det nu kommer ett förslag som fokuserar på hur man kan få fram en positiv utveckling i den svenska skolan. Debatten har länge varit alltför svartmålande och problemfokuserad.

Förslaget har många poänger.

En kunskapsmiljard ger stimulans till skolornas ledningar att göra sin skola bättre. Detta är sååå viktigt. Jag satt med i Stockholms skolstyrelse i mitten av 1990-talet, och besökte då ett 50-tal skolor runt om i Stockholm. Det blev då så tydligt för mig vad en kompetent och engagerad skolledning betyder för att förbättra skolan.

Förslaget har inspirerats av kömiljarden för vården, som blivit en braksuccé. När kömiljarden lanserades i september 2008 hade nära 130 000 personer stått i vårdkö längre än de borde . Sedan dess har antalet patienter som väntat längre än vårdgarantins 90 dagar på besök till specialist har minskat med 77 procent. För väntetiderna till behandling/operation är minskningen hela 82 procent. Totalt är det 100 000 personer färre som väntar för länge jämfört med för ett och ett halvt år sedan.

Själv har jag följt utvecklingen bl a inom barn- och ungdomspsykiatrin, där köerna kortats avsevärt på många håll. Detta är extra viktigt för barn och ungdomar som snabbt behöver få vård.

Förslaget innebär att det är förbättringar som stimuleras, inte de totalt bästa resultaten. Det betyder att det blir en klar rättviseaspekt i ett system med en kunskapsmiljard.

Framsynt och frimodigt initiativ av Maud Olofsson m fl. Kan man hoppas att fler vill vara med och hitta incitament för en bättre svensk skola?

tisdag 16 februari 2010

Remmas man upp i Kalla (S)verige?

"Sverige har blivit kallare, okänsligare, hårdare och mindre omhändertagande." Detta påstås på en ny webbplats som lanserats i dramatiska helsidesannonser.

Bakom webbplatsen står officiellt LO och 14 LO-förbund. Men man behöver inte vara Einstein för att begripa att det är järngänget på (S)veavägen 68 som ligger bakom. Ännu en form av föga förtäckt fackligt stöd till socialdemokraternas valkampanj.

Med stöd av dubiösa frågor utpekar man centerpartiets partiledare som "minst hjärtlig". Men detta påstående har ingen grund ens i de egna konstruerade undersökningarna. Ingen fråga har ställts om partiledarnas hjärtlighet.

Man kan fråga sig hur hjärtliga de socialdemokratiska företrädarna är. Ta t ex den socialdemokratiske riksdagsmannen Karl Gustav Abrahamsson från Wilhelmina. På fullmäktigemötet i går angrep han centerpartiets kommunalråd Maria Kristoffersson och sa: "hade hon varit en vanlig människa så hade jag kanske remmat upp Maria."

I helsidesannonser och på en ny webbplats menar arbetarrörel(s)en att "Svenska folket vill ha empatiska politiker med hjärtat på rätta stället." Samma dag som man gör detta utspel hotar en ledamot av (s) riksdagsgrupp en ledande kvinnlig centerpolitiker med stryk. I fullmäktiges talarstol.

Det ska bli intressant att följa de hjärtliga socialdemokraternas fortsatta framfart i valrörelsen.

måndag 15 februari 2010

Livslång lön - en rättighet?

Ett antal kulturorganisationer ondgör sig över regeringens förslag att avskaffa livstidslönen för ett 150-tal konstnärer. "Småaktig njugghet" och "urholkad trygghet" menar några av protestanterna.

Den som lever för att skapa
och har skapat sig ett namn
som kan utforma en drapa
om vår svenska folkhemshamn

Den som känner att försäljning
av sin konst, det är en pers
Har en upphöjd, ansedd ställning
som ej passar för kommers

Om man inte vill ta risken
att bli utan redig lön
då är det ju fina fisken
med en stat som hör ens bön

Dataålderns konstnärsadel
solar sig i evigt gass
Högt, på statlig livstidssadel
rider fram vår skaparklass

måndag 8 februari 2010

Dagsvers: Svenska jobb åt svenskarna?

De tre vänsterpartierna ondgör sig idag i en debattartikel i SvD över nya lagar till följd av Lavaldomen i EG-domstolen. Arbetare från andra EU-länder "utländska sådana" vill man inte gärna ha till vårt fina land.

Hur ska det väl gå med vår makt över löner
om inte de svenskaste arbetarsöner
får utgöra norm för de jobb som ska göras
Nå´n kan ju av idoga letter förföras

Jo, visst kan väl balter få slita och jobba
för lön som varendaste svensk skulle nobba
Men det ska dom göra just där dom hör hemma
och inte i Sverige där vi vill bestämma

För om dom väl börjar att hårt konkurrera
så finns det en risk att de blir många flera
Sen sitter vi snart allihopa på pottan
och får söka jobb i den lettiska flottan

BP blir ännu starkare

Brommapojkarna, har redan värvat två "hemvändare" i form av Babis Stefanidis från Malmö FF och Pontus Segerström från norska Tippeligan.

Nu kommer den tredje som återvänder till BP inför årets allsvenska. Det är 18-årige André Möllestam som kommer hem till Grimsta från italienska Lecce.

Det ser ut att bli en stenhård försvarslinje i årets allsvenska med André, Pontus och dessutom tidigare Hammarbyiten Mikkel Jensen, Ferhat Korkmaz, pigge Tim Björkström, lovande Elliot Lindberg från Sveriges bästa U-trupp, rutinerade Pär Asp, allsvenkans mest tekniske ytterback Miiko Albornoz och ett par till.

Detta blir ruskigt slitigt för alla änglar, gnagare och kalmariter.

söndag 7 februari 2010

Valblogg-Mod och förankring

11 år utan politik. Inget konstigt för de flesta. Men för mig, som kastade mig in i politiken efter att jag första gången röstat som artonåring, har det varit en stor omställning.

Sedan en vecka tillbaka är jag mitt i smeten. Som samordnare av centerpartiets nationella valkampanj. Inte illa.

I helgen var jag med på centerpartiets kommundagar. Med 400 engagerade, övertygade, lokala företrädare för centerpartiets idéer. Inte illa alls.

Maud var där. Så bra. Så varm. Så medryckande.

Hon visade på ett starkt mod. Vågade ifrågasätta gamla stela arbetsmarknadsregler. Vågade visa vägen framåt. Vågade utmana dom som tvivlar, men vill.

Hon visade också på förankring. Att politiken måste bottna i varje by, stad och kommun. Att vi alla behövs för att skapa den goda framtiden.

Nu är de ivriga bävrarna på gång!

Dagsvers: Människor och djur

Den som vill skjuta vargen
Det måste va´ en arg en
En illistig och sur en
Som jagar vilda djuren

Men den som fäller älgen
Han fixar hela helgen
Med lyxmiddag på krogen
Direkt från svenska skogen

Och den som slaktar fåret
Är hjälte hela året
För lammfilé med rödtjut
Har alltid folkets medlut

Ja, tjugoåtta vargar
som jagats, landet sargar
Men alla djur som slaktas
Dom orkar knappt beaktas

Och våra små veganer
Dom borde få tulpaner
Dom är ju konsekventa
Och har en köttfri ränta

Men vi som djur vill äta
Med gräddsås och potäta
Vi kan nog sila snacket
emot vargjägarpacket

torsdag 28 januari 2010

Miljöstyrning även i Göteborg

Nu har även Sveriges framsida, Göteborg, beslutat om att införa trängselskatt. I stor politisk enighet dessutom vad jag förstår.

Ett stort framsteg att miljöstyrningen av trafiken nu sprider sig över landet. Om bara motsvarande sänkningar kan göras av skatten på arbete kan vi få ett sundare skattesystem.

Men det mest förvånande är att göteborgarna faktiskt inför något som först kom på plats i Stockholm. Än är undrens tid inte förbi...

Tror rubriksättarna att alla läsare är småbarn?

Det finns så många samhällsfrågor som är svåra. Som berör människors innersta känslor. Som verkligen behöver en seriös offentlig diskussion.

Ett sådant är äldreomsorgen. Har vi hälsan och andra tillfälligheter med oss blir vi alla gamla. Men förr eller senare blir vi mer sårbara. Då behöver vi stöd, vård och hjälp från det gemensamma.

Detta sviktar idag. På många håll fungerar det bra. Men varje gång en gammal människa lämnas i sticket är ett misslyckande för vårt välfärdssamhälle.

SvD vill ta upp dessa frågor till diskussion. Men hur väljer man att torgföra denna komplexa problematik? Jo, som att "problemet är att ekonomin styr".

En fråga: Om inte ekonomin styrde. Om det inte genererades pengar till de gemensamma åtagandena för de äldre. Hur skulle vi då få en bra vård och omsorg på äldre dagar?

tisdag 19 januari 2010

Dagens Churchill

Sometimes it is not good enough to do our best, we must do what is required.

måndag 18 januari 2010

Dagens Boye

Man får bara vad man ger, och man ger bara det man redan fått.

fredag 15 januari 2010

Dagens Blair

It is not an arrogant government that chooses priorities, it's an irresponsible government that fails to choose.

torsdag 14 januari 2010

Sluta hacka på ungdomsidrotten

Idrotten är vår ojämförligt största folkrörelse.

Enligt Riksidrottsförbundets verksamhetsberättelse 2008 är 2,5 miljoner svenskar medlemmar i en idrottsförening. Ungefär 55 % av ungdomarna mellan 13 och 20 år tränar och/eller tävlar organiserat i någon idrott.

Sedan många år är jag själv aktiv i en av Sveriges största föreningar, IF Brommapojkarna, eller BP som vi oftast kallats. Tre av mina barn har tränat och tävlat med BP. Tjejer och killar får spela i BP:s nu ca 250 lag (tror jag, det växer varje år). Dessutom finns knatteskola för de yngre och fotbollsskola för den som vill pröva på.

Idrotten och fotbollen för med sig så mycket positivt. Lagandan och sammanhållningen är kanske det mest påtagliga. Man lär sig kämpa gemensamt för att bli bättre. Man upptäcker nya sidor hos sig själv. Familjer och föräldrar som aldrig skulle ha mötts utanför fotbollen står och fikar och småpratar gemensamt vid sidlinjen.

Visst finns det problem. Visst finns det några ledare som inte håller måttet. Visst finns barn och ungdomar som blir ledsna. Men i förhållande till vad som skrivs och uppmärksammas, får problemen så enormt mycket mer fokus än allt det som är positivt.

En av de mer märkliga problemlyftarna på senare tid är Rädda Barnen. Under 2009 körde de igång en kampanj för att "minska diskrimineringen inom ungdomsidrotten". Kampanjen riktar sig bl a mot "toppningen" av lag och kampanjledaren uttalar sig självsäkert om att "barn inte vill tävla".

Detta väcker flera frågor.
 • Vad är det för "diskriminering" Rädda Barnen talar om? Det är ett väldigt starkt ord, och vilka belägg har de för detta?
 • Vad är det som säger att det inte går att kombinera lek och tävlingar? För många tror jag de kan vara väldigt positivt att tävla - speciellt tillsammans i ett lag.
 • Varför ställa "toppning" mot att alla ska få vara med? I BP kör vi både och. Alla som vill får spela i ett BP-lag, och de som har lite mer talang och vill satsa lite extra får möjlighet att göra detta.
Jag gillar Rädda Barnens insatser, speciellt för barn i andra länder. Under många år har jag varit en månatlig bidragsgivare. Men nu börjar jag fundera på vad pengarna används till.

Lägg av med att hetsa mot ungdomsidrotten! Varför inte stödja den positiva verksamhet som bedrivs istället?

Könskvotering med förhinder

Regeringen vill avskaffa könskvoteringen till den högre utbildningen. Högskoleminister Tobias Krantz tycker inte att "positiv särbehandling" , som könskvotering döpts till, kommer åt problemet med ojämlikhet i högskolan.

Det är ett bra förslag. Kvotering är ingen bra metod rent generellt att komma tillrätta med orättvisor. Så ministern och regeringen ska ha en eloge för sitt omtänkande.

Motiveringen är ändå intressant. Ministern konstaterar i sin debattartikel i Dagens Nyheter att "det är ett faktum att unga män i allt mindre grad söker sig till högre studier". Och 95 % av de som kvoterades in var män.

Så vari bestod då problemet? Jo, att det var kvinnor som kvoterades bort.

Jag undrar hur ministern skulle resonerat om situationen varit den motsatta. Om unga kvinnor i allt mindre grad sökte sig till högre studier, och det var 95 % kvinnor som kvoterats in, skulle då kvoteringen avskaffats? I don´t think so...

Och så är det klyftdags igen...

Fixeringen vid skillnader mellan olika grupper är urstark i Sverige. Varje ändring basuneras ut med att "klyftorna ökar". Rysningar förväntas.

Denna gång är det Dagens Samhälles nätupplaga som hittat vidgade klyftor inför avtalsrörelsen. Kommunanställda med högskoleutbildning har "halkat efter" privatanställda med 1.400 kronor under en fyraårsperiod, 2004 - 2008.

Vad vi däremot inte får veta i artikeln är hur de faktiska lönerna har förändrats under denna period. Har de kanske ökat? Hur ser det ut med pengarna i plånboken om man räknar med den förbättring som jobbskatteavdraget innebär?

Kanske även andra fakta än "klyftorna" kan vara av intresse?

tisdag 5 januari 2010

Tio saker vi kanske inte får uppleva 2010

 • Massmedia beskriver entusiastiskt den positiva utvecklingen avseende välstånd och hälsa i ett antal länder.
 • Lars Ohly talar sig varm för friskolornas betydelse för valfrihet och utveckling av svensk utbildning.
 • Anna Anka får årets karamelodiktstipendium.
 • Under hela 2010 finns ingen löpsedel som braskar att den ena kändisen "rasar" mot en annan kändis.
 • Företrädare för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) uttalar "Kommunerna har tillräckligt med pengar. Inga nya statliga satsningar behövs".
 • Barack Obama säger något konkret.
 • Arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin och LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin kommer överens om att den svenska lagstiftningen på arbetsmarknadsområdet måste bli mer flexibel.
 • En hel kvälls TV-tablå är fri från actionvåld.
 • Den politiska debatten inför valet utgår från ömsesidig förståelse för varandras ståndpunkter.
 • Zlatan Ibrahimovic säger ödmjukt: "Jag är djupt imponerad av Kim Källströms bollteknik".

Ut ur krisen - med företagande

Nu börjar framtidstron i landet spira kraftigare. Nya siffror har kommit som visar att alltfler svenskar blir företagare.

Under december 2009 ökade nyföretagandet i Sverige med nära 17 procent.

Detta kan komma att betyda mycket mer för framtida sysselsättning, välfärd och utveckling i Sverige än aldrig så prestigefyllda stora basindustrier.

Vi behöver ett mer företagsamt Sverige 2010!

Dagens Lincoln

Det bästa med framtiden är att den bara kommer en dag i sänder.