måndag 28 januari 2013

Januari blir februari

En vecka full av spännande möten och händelser. Mycket planerade möten, och plötsligt händer det oväntade!
  • Möte med Centerpartiets Verkställande Utskott
  • Telefonmöte med medarbetarna från Bryssel till Umeå
  • Genomgång med statsråd och statssekreterare
  • Riksdagsgruppen träffas
  • Ledningsgruppen har sitt veckoliga möte
  • Partistyrelsen sammanträder
  • Centerpartiets kommundagar i Örebro