lördag 29 januari 2011

Lördagsrim i januari

Idag gassa solen så milt över isen
och jag slet mig ut, lämna macen och spisen
fick uppleva råkalla vinterbevisen
för nordan var hård som den värsta milisen
jag kände mig ändå så lätt som aktrisen
som tappat ett b när hon spelar herr Ibsen
vår Mälares isdjup var grovtjockt som grisen
en lördag som inte betecknats av krisen
den borde istället få helnjutningsprisen
får hoppas den dagen kan gå i reprisen!

Dagens Thatcher

If you just set out to be liked, you would be prepared to compromise on anything at any time, and you would achieve nothing.

torsdag 27 januari 2011

Förnyelsepartiet i Alliansen

Det går riktigt bra för Sverige. Statsfinanserna är internationellt sett urstarka. Sverige kommer ut ur krisen med en tillväxt som är nästan dubbelt så stark som i USA och i EU. Ekonomistyrningsverket spår att statsbudgeten redan i år kommer att vara i balans. Åren därpå väntas överskott. Vi slipper de smärtsamma åtstramningar och sparpaket som nu plågar merparten av den industrialiserade världen.

Detta är förstås glädjande men vi får inte ett ögonblick luta oss nöjt tillbaka. En rad stora samhällsproblem väntar på sina lösningar. Vi i Centerpartiet vill lägga i en ny växel för att förnya Sverige. Det är tid att anta en ambitiös och långtgående reformagenda för framtiden.

Valet 2010 ger anledning till självrannsakan. Vi i Centerpartiet har inte lyckats fånga upp den oro många känner. Vi har haft för starkt fokus på regerandet och inte varit tillräckligt samhällskritiska.

Denna insikt har fått oss att tänka nytt. Centerpartiet har nu tillsatt fem förnyelsegrupper. Under 2011 kommer de att jobba med att skapa debatt och hitta nya lösningar på viktiga områden som integration, välfärd, jämställdhet, tillväxt och miljö. Arbetet kommer att bedrivas öppet, lyssnande och med beredskap att ompröva gamla ställningstaganden.

I Sverige vill vi att vården och utbildningen ska vara tillgänglig för alla och hålla hög kvalitet. Men vi har fortfarande svarta hål i välfärdssystemet. Varje år döms många ungdomar till ett livslångt utanförskap genom förtidspensionering.

Den psykiska ohälsan bland unga tjejer och killar är ett växande olöst problem. Många äldre far fram och tillbaka mellan olika vårdinstitutioner under sina sista år – utan att själva kunna fatta verkliga beslut om sina liv.

Under förra mandatperioden tog vi flera viktiga steg mot utökad valfrihet och självbestämmande inom välfärden. Det gäller till exempel lagen om valfrihetssystem (Lov) och fri etableringsrätt. I en undersökning från Vårdgivarna framgår att det hittills har öppnat 239 nya vårdcentraler i Sverige. Men detta räcker inte. Vi behöver hitta nya sätt att stärka de människor som i dag faller igenom i välfärdssystemets luckor.

Sverige framställs ofta som ett föregångsland när det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män. Men på viktiga jämställdhetsområden har vi faktiskt halkat efter i ett internationellt perspektiv. Sverige ligger numera mediokert till i Europa när det gäller antal kvinnliga chefer och företagare.

Bland OECD-länderna lönar sig högre utbildning för kvinnor näst sämst i Sverige. Inte ens då det gäller lönegapet, skillnaden i inkomster mellan kvinnor och män, intar Sverige någon topposition.

Människor måste få bestämma mer själva. Få bättre förutsättningar att förverkliga sina drömmar. Vi har inte klara svar på alla frågor. Inte heller färdiga lösningar på alla problem. Men Centerpartiet tar på sig ansvaret att vara Alliansens förnyelseparti. Därför bjuder vi in svenska folket till en bred dialog om framtidens politik. Alla kan vara med och förnya Sverige.

Debattartikel i GP 26 januari

Läs också Broman, Hedin, Törnqvist, Isak och Källström.

lördag 8 januari 2011

Sverige behöver många liberala röster

Ett politiskt parti är inget självändamål. Partierna kan komma och gå. De är framför allt verktyg för att medborgarna ska kunna utöva folkstyret så ändamålsenligt som möjligt.

De politiska grundvärderingarna och ideologierna har viktiga funktioner. De är en grundläggande kompass för vilka beslut som är rimliga. De fungerar som vägvisare för väljarna i avvägningen mellan olika politiska alternativ. De utgör en plattform och inramning för idédiskussioner och utveckling av framtidens politik.

Sverige har, liksom andra länder, genomfört viktiga liberaliseringar de senaste årtiondena. Det är inte längre förbjudet att ta med sig mer än några tusenlappar vid utlandsresor. Föräldrar och medarbetare har möjlighet att starta dagis och skolor på rimliga ekonomiska villkor. Det går att bygga en ny framtid genom att söka arbete i en rad länder utom det egna. Det finns ett otal andra exempel.

Frihetsreformerna har, precis som de som genomfördes i slutet av 1800-talet, tagit bort ett antal onödiga hinder för individuella initiativ och kreativitet. Därmed har förutsättningar skapats för ökad välstånd och bättre välfärd.

Beslut om att riva hinder och öka friheten har fattas av politiker med olika politisk färg. Men pådrivande för besluten har varit både aktiva medborgare och politiskt engagerade liberaler.

Själv var jag med och genomförde den första stora konkurrensprövningen av hälso- och sjukvård i Stockholms läns landsting på 1990-talet. Det var en politisk fyrklöver av C, FP, M och KD som genomförde detta under hårt motstånd av röd opposition, motsträviga tjänstemän och vänstermedianer. Då var det absolut ingen nackdel att vi var flera liberalt präglade partier som gjorde gemensam sak.

Nu blir jag lite förvånad över att utbredningen av de liberala idéerna bekymrar de som kallar sig liberaler. Att det skulle vara ett problem i sig att vi har flera liberala partier i Sverige. Och att så mycket skulle bli bättre om minskade ner antalet liberala partier. Detta efter ett val när vi har fått in ett av mest antiliberala partierna i Sveriges riksdag på mycket länge (1917 var det väl senast).

Anledningen till bekymret är uppenbarligen att både Folkpartiet och Centerpartiet tappade röstandelar i höstens val. Och en tro att denna utveckling på något sätt är ödesbestämd att fortsätta.

Får jag på påminna om att Centerpartiet gick framåt både i valen 2002 och 2006. Folkpartiet gjorde en kraftig framgång i valet 2002. Redan då skakades Perssonregimen och fick lämna in fyra år senare. Vad är det som säger att Centerpartiet och Folkpartiet inte skulle kunna göra fler framgångsrika val?

De liberala idéerna har en allt starkare dragningskraft. Även politiker och partier inom den rödgröna massan vill gärna framstå som liberala. Åtminstone med en latte i näven. Detta ger en bra grogrund för ett fortsatt arbete med frihetsreformer.

Denna möjlighet behöver vi ta tillvara. Föra en frimodig idébatt. Utveckla nya frihetliga förslag. Utmejsla en politik för liberal utveckling och ökad självbestämmande i hela Sverige.

Sverige behöver inte färre liberala partier. Vi behöver fler liberala röster.

måndag 3 januari 2011

Rekord för nya företag

2010 blev ett riktigt bra år för det svenska företagandet. Sett till antalet nya företag var 2010 ett rekordår.

Enligt Nyföretagarcentrums nyföretagarbarometer startades över 65.000 nya företag år 2010. Detta är den högsta siffran på 15 år.

Allra störst är ökningen av nya aktiebolag. Här har nystartandet ökat med 43 % jämfört med 2009.

Bedömningen från Nyföretagarcentrum är att reformer som Alliansregeringen drivit igenom 2010 ligger bakom dessa tydliga resultat.
  • Slopad revisionsplikt för mindre aktiebolag
  • Sänkt krav på aktiekapital till 50.000 kronor
Detta är nya belägg för att det blivit enklare och billigare att starta och driva företag med Maud Olofsson i ledningen för näringsdepartementet. Fler nya företag kan ge fler jobb och ökade resurser till skola, sjukvård, omsorg och annan välfärd.

Men fortfarande är nyföretagandet i Sverige internationellt sett lågt. Arbetet för att sänka kostnaderna och minska krånglet med att driva företag behöver målmedvetet fortsätta.