måndag 27 februari 2012

Vårvintervecka

Den crossovervecka mellan isvintriga februari och vårlovande mars delar jag mellan sportlovande med småttingarna och en del viktiga jobbmöten.
 • Avstämningsmöte med verkställande utskottet
 • Telefonmöte med alla medarbetare i Västerås, Falun, Växjö, Bryssel och Stockholm
 • Överläggningar med kollegor i andra partier
 • Möte med Centerpartiets statsråd och statssekreterare
 • Möte med vår partiordförande
 • Samling med riksdagsgruppen
 • Ledningsgruppen på riksorganisationen har sitt veckoliga möte
 • Utveckling av ekonomiska och politiska strategier

fredag 24 februari 2012

Varför engagemang?

Om jag hade velat ha det politiska engagemanget som en räkmacka, hade mitt val varit ett helt annat än Centerpartiet.
Men för mig handlar det om övertygelse, inte karriär, om resultat, inte luftslott, om genuina värderingar, inte anpassning till den senaste fokusgruppen.
Och om att kunna inse att kompromissen är demokratins förutsättning - men man får aldrig tappa den ideologiska kompassen.

tisdag 21 februari 2012

De osynliga murarna

Det härjar ett spöke i det svenska samhället. Utanförskapets spöke. Mest har det gripit tag i våra unga, i personer som kommer från andra länder och i människor med låg utbildning.

Alliansen gick till val 2006 på att minska det utanförskap som växt sig så stort under det långa socialdemokratiska styret. Mycket har gjorts av alliansregeringen. Trots svåra år med global finanskris, skuldkris och internationell oro har resultat uppnåtts. Men det räcker inte.

Arbetslösheten är hög i Sverige, även om den är lägre än i Euroområdet, Storbritannien, USA och Kanada. Utanförskapet har minskat sedan 2006. Men fortfarande är ca 800.000 svenskar utanför arbetsmarknaden. Nu kommer nya varningssignaler: långtidsarbetslösheten ökar och hotar att bita sig fast.

Murar som stänger ute
Svensk arbetsmarknad är omsorgsfullt reglerad både av lagar och avtal. Baksidan av detta är att flera grupper som såväl behöver få ett jobb stängs ute.


Ungdomsarbetslösheten fortsätter att vara internationellt sett mycket hög. Mellan var fjärde och var femte ung saknar jobb. Vi vet att personer som är födda utanför Europa har svårt att komma in på den reglerade svenska arbetsmarknaden.

Det är dags att våga ifrågasätta de osynliga murarna runt arbetsmarknaden. Globaliseringsrådet fann i en av sina rapporter att det starka lagreglerade anställningsskyddet och de höga avtalsreglerade lägstalönerna kan stänga ute många människor. Det gäller ungdomar, invandrare, lågutbildade och funktionshindrade.

”Sveriges jobbigaste parti”
Centerpartiet tar utanförskapet på allvar. Vi vet att ett bra liv förutsätter att man kan få ett jobb. Vårt fokus på jobben gör att vi kan upplevas som ”Sveriges jobbigaste parti”.

Vi har tydliga förslag på hur fler människor kan få jobb.
Det handlar om en mer modern arbetsrätt, där kompetens sätts i centrum. Det är en bättre arbetslöshetsförsäkring med höjd ersättning de första månaderna. Det är sänkta kostnader för att anställa, både genom lägre ingångslöner och lägre skatter. Det är en jobbpeng som ger den statliga arbetsförmedlingen verklig konkurrens.

Vänsterpartierna pekar på problemen med arbetslösheten – men har inga nya lösningar. De vill tillbaka till det gamla. Nu är det dags att resten av Alliansen tar utanförskapet på riktigt allvar - och lyssnar på Centerpartiets förslag. Det är dags att riva de höga murarna.

måndag 20 februari 2012

Åttonde veckan 2012

 • Strategiplanering på lång sikt
 • Möte med alla ambitiösa medarbetare
 • Medverkan på politikenhetens konferens
 • Utveckling av kommunikation och mediainsatser
 • Riksdagsgruppen träffas
 • Genomgång med staber i regeringskansliet
 • Ledningsgruppens veckoliga möte
 • Träff med internationella samarbetspartners för Centerpartiets Internationella stiftelse CIS
 • Möte om ekonomisk politik
 • Träff med näringslivsföreträdare om upphandling och konkurrensfrågor
 • Utvecklingsarbete inom Alliansen
 • Möte om miljöpolitik
 • Utveckling av det internationella arbetet

onsdag 15 februari 2012

Nya löften?

Nu har väl alla krajat sina nyårslöften? Utlovade i ett hägrande rus av fyrverkerier, skumpa och galopperande endorfiner?

Nu är det dags för the real deal. Det vi kan uppfylla. Om vi vill.
Vad säger ni? Tre bra saker var som är riktigt eftersträvansvärda och ändå är lite svåra? Här är mina.

... 1. Jag ska aldrig dissa någon människa på grund av hennes ålder. Varken gammal eller ung.

2. Jag ska varje dag ge minst en medmänniska en äkta, uppmuntrande, positiv kommentar.

3. Jag ska sluta snacka nedlåtande, ironiserande eller på annat sätt negativt om kollegor, släktingar och andra bekanta på kafferaster, luncher, släktmiddagar, bussresor eller andra liknande tillfällen.

Busenkelt, eller hur?

måndag 13 februari 2012

Den sjunde veckan

Denna fryskalla februarivecka bjuder på flera intressanta händelser.
 • Intervjuer med sökande till spännande befattning på vår riksorganisation
 • Telefonmöte med alla taggade medarbetare
 • Årsmöte i Sveriges starkaste centerfäste: Mönsterås
 • Planering av hur vi ska samla in och analysera kunskap
 • Avstämning och beslut för den fortsatta utbyggnaden av den decentraliserade riksorganisationen
 • Ledningsgruppen har sitt veckoliga möte
 • Möte med Randello AB
 • Träff med politiska och ekonomiska rådgivare
 • Författande av ideologisk artikel
Dessutom: Spamalot!

lördag 11 februari 2012

Ridprincessan

Magisk dag i Skå Ridcenter, Färingsö. Femåriga M red utomhus för första gången. Uppe i sadeln förvandlas hon från en busig liten tjej till en ung kvinna som har fullständig kontroll på läget. Lugn, fokuserad, med spikrak rygg och blicken uppåt skänklar hon igång gamla Penny över den snötäckta hagen.

Det känns så självklart, hon har hittat sitt sanna element.

När jag, hennes hästrädda och på detta område gravt okunniga farsa, fumlar med tyglarna bredvid den ridande prinsessan, säger hon: "Ta det lugnt pappa. Jag styr".

onsdag 8 februari 2012

Strolling in London

Something that never is a big pity
is strolling around in a pretty big city
Certainly not if it´s a city in Europe
Only some miles away from Skurup

Today I heard violins in Covent Garden
no sound pollution, I beg your pardon
Bobbies in green vests near Leicester square
Swedish grey cops don´t even compare

Three dancing Queens near Westminster station
Can they stop the threatening stagnation?
Men in small shorts just running about
that doesn´t make me wanna shout

Huge, giant pelicans in St James Park
I would´t wanna be there by dark
In every minute: a red double -decker
smashing the streets like Boris Becker

What a nice city, my oh my
I think i´ll pop up in the London Eye

Lokal kraft och kommunala utmaningar

Rekordmånga deltagare kom till våra kommundagar i Västerås. Totalt över 600 själar, utställare och media inräknade. Viljan att diskutera framtidsfrågor och att lära av varandra gick inte att ta miste på.


Det är oftast rikspolitiken som står i fokus. Samtidigt avgörs många villkor för vårt vardagsliv av kommuner och landsting. Både vad gäller näringsliv, välfärd, utbildning och miljö har den lokala politiken mycket stor betydelse.


Tydliga lokala centerprofiler

I Västerås fick vi se mer av starka centerprofiler som sätter sin prägel på kommunpolitiken. Anna Myrhed, som driver fram ett målmedvetet miljöarbete i storstadskommunen Sollentuna, mitt bland nya och gamla trafikleder. Martin Carling, som fick ett explosionsartat väljarstöd i Dals-Ed 2010, och nu kämpar för att man ska kunna leva i Dals-Ed också i framtiden.


I en framsynt diskussion om Nybyggarlandet Sverige fick vi höra på bl a Tage Gripenstam från Södertälje och Maria Leifland från Värnamo. De berättade om hur man kan bedriva lyckade integrationsprojekt från vitt skilda förutsättningar.


Låt de äldre själv bestämma

På kommundagarna stakade Annie Lööf ut en välfärdspolitik som bygger på de äldres egen vilja och förutsättningar. Hon gav nya perspektiv på den stundtals uppjagade debatten om vinst och mångfald i vården.


Annie föreslog en äldrepeng som följer den äldre till det boende han eller hon väljer. Med en äldrepeng slipper kommunerna risktagandet och de stora investeringarna. Samtidigt skapar det skapar möjligheter för fler välfärdsutvecklare och mer självbestämmande för de äldre


Flera andra skarpa förslag lanserades av vår partiordförande. Det handlar om individuell kompensation vid väntan på att få plats på äldreboende, äldreguider för att stödja äldre som ska välja boende och fullt meddelarskydd inom privat äldreomsorg.


Centerpartiet har en sammanhållen välfärdspolitik från kommunerna till riksdag och regering. Den bygger på att de människor som berörs ska få bestämma mer. Makten ska flyttas från administratörer och planerare. Vanmakten hos de äldre ska brytas.


Nu har vi ett stort gemensamt ansvar att se till att politiken för den goda äldreomsorgen bli verklighet. Låt oss tillsammans ta nya tag i debatten om välfärden. Våra svar är inte mindre egenmakt och valmöjligheter – utan mer självbestämmande.

måndag 6 februari 2012

Sjätte veckan

Denna kyliga vintervecka tillbringas till del i Swinging London tillsammans med riksdagsgruppen. Där är det just nu ett par plusgrader.

I Imperiets huvudstad väntar ett spännande program:


 • Träff med Sveriges ambassadör

 • Möte med tankesmedjan Centre Forum

 • Möte med representanter för London Assembly

 • Träff med Nick Cleggs rådgivare

 • Möte om energi- och klimatfrågor

 • Möte med företrädare för Liberala Internationalen

 • Möte om innovationspolitik

Dessutom bjuder veckan på en heldag med Centerpartiets statsråd och statssekreterare.