fredag 31 december 2010

Gott nytt 2011!

Ring in det nya och ring ut det gamla
i årets första skälvande minut
Ring lögnens makt från världens gränser ut
och ring in sanningen till oss som famla

torsdag 30 december 2010

Dagens Kirkegaard

All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska, utan att tjäna.

onsdag 29 december 2010

Låt oss bygga det nya Sverige

Vem kan bygga det nya Sverige? Svaret borde vara självklart. Det är alla de människor som bär på en idé. Eller flera idéer. Detta är människor som finns överallt.

Sjuksköterskor som ser nya möjligheter till höjd kvalitet i vården. Tonåringar vars skapande fantasi kan ­vara början till helt nya produkter. Initiativrika invandrare som kan berika det svenska näringslivet med nya perspektiv.

Sverige har många goda förutsättningar. Samhällsekonomin är solid. Med Centerpartiet i alliansregeringen har det blivit enklare och lönsammare att starta och driva företag. Människor har fått större makt över sin vardag tack vare våra valfrihetsreformer.

Men vi får inte luta oss tillbaka. Inte tro att allt nu rullar på av sig självt. ­Balans i statens affärer är nödvändigt i en orolig global ekonomi. Det behövs rejäl förnyelse på flera områden för att Sverige ska ha långsiktig konkurrenskraft.

Sverige förlorar arbetstillfällen inom sektorer som vi länge har varit globala mästare i.

För att bli framgångsrika i ­fram­­tiden behöver vi lägga grunden för de nya tillväxtföretagen och ­export­succéerna. Under förra seklet kunde svenska industriföretag växa sig ­stora tack vare enkla regler och låga skatter.

Nu behövs nya liberaliseringar. Fortsatta regelförenklingar, mer flexi­bel arbetsmarknad, lägre skatter och fri rörlighet för tjänster. Detta kan ­vara avstamp för ny tillväxt och export inom till exempel miljöteknik och vård.

Sverige ligger i frontlinjen på miljöteknikområdet. Globalt beräknas marknaden redan vara värd omkring 6 000 miljarder kronor.

Centerpartiet kommer att driva på för mer effektiv energianvändning, ­utveckling av förnybar energi och högt ställda klimatmål på hemmaplan. Samtidigt behöver Sverige ständigt driva på för skärpta miljömål i EU och FN. Detta kan öppna vägen för nya gröna affärer inom energi, byggteknik, samhällsplanering och matproduktion.

En annan sektor där vi kan dra ­nytta av svenskt kunnande är hälso- och sjukvården. Vården omsätter 250 miljarder kronor årligen. Den är Sveriges största bransch. Exporten inom vårdsektorn har börjat öka men är ännu ­bara i sin linda.

2007 exporterade svenska företag vårdtjänster för 13 miljarder kronor. Med tanke på att den globala vårdmarknaden är värd 4 500 miljarder dollar, 31 000 miljarder kronor, är ­poten­tialerna på detta område ­enorma.

För att svenska vårdföretag ska ­kunna etablera sig i andra länder ­behöver vi utveckla en dynamisk ­hemmamarknad. Centerpartiet har drivit på för valfrihetssystem och fri etableringsrätt.

Vi kommer att ta fler initiativ för att utveckla vården som en framtidsbransch. Fler inhemska vårdföretag och innovationer gynnar patienterna, medarbetarna inom vården och hela samhällsekonomin.

Sverige behöver också bli ett mer ­attraktivt land för kvinnor som vill ­göra karriär. Allt högre utbildning och bättre möjligheter att kombinera ­familj och karriär kommer att göra att kvinnliga experter, företagsledare, akademiker och innovatörer kan öka i betydelse i den globala ekonomin.

Men i Sverige halkar kvinnor efter. Det gäller både i fråga om avkastning på utbildning och om ledande positioner i näringslivet.

Som politiker kan vi underlätta för kvinnor på flera sätt. Fler privata ­arbetsgivare och en mer dynamisk ­arbetsmarknad inom välfärdsområdet är exempel. Men näringslivet måste ­också ta sitt ansvar.

Andelen kvinnor i börsbolagens ledningar har under det senaste året ­sjunkit under generande låga 14 procent. I bolagsstyrelserna ser det bättre ut, men fortfarande är nära fyra av fem styrelseledamöter män.

Vi tror att näringslivet har förmåga att lösa detta utan statliga pekpinnar. Men det krävs en mindre revolution för att verkligen dra nytta av kvinnors kompetens – och slippa en tråkig ­debatt om kvotering.

Detta är några områden där svenskt näringsliv kan öka sin konkurrenskraft. Politiken kan inte peka ut var framtidens jobb kommer att komma. Men målmedvetet politiskt arbete och kloka beslut kan ge de goda förutsättningarna. Ge människor större frihet att skapa, utveckla sig och spara.

Det handlar helt enkelt om ständig frihetlig ­förnyelse av Sverige.

Denna text är en debattartikel i Dagens Industri 29 december.

tisdag 28 december 2010

Framsynt facklig förnyelse

De fackliga organisationerna har en viktig roll i svenskt samhällsliv. Som alla andra aktörer behöver de ständigt förnyas för att vara relevanta.

Eva Fernvall under sin tid som ordförande för Vårdförbundet och Stefan Löfvén för IF Metall är exempel på fackliga ledare som vågat tänka nytt. Därmed har de stärkt sina medlemmars möjligheter att utvecklas.

En facklig ledare som nu tar ett spännande grepp är Edel Karlsson Håål, ordförande i SACO-S. I en artikel på SvD Brännpunkt idag skriver Edel att facket måste individualiseras.

"Vi vill ha bra kollektivavtal som grund, men inom ramen för dem vill vi att individen ska få större makt att kunna påverka på det sätt som är bra för henne eller honom. En facklig organisation kan inte säga vad som är bäst för var och en. Vår uppgift blir att skapa goda förutsättningar och därefter att ge råd och stöd till den enskilda medlemmen."

SACO-S kommer att gå fram med individuella avtal inom den statliga sektorn. De ser sig mer som rådgivare, mindre som företrädare.

Nytänkande av detta slag kan bidra till en mer dynamisk arbetsmarknad. Det kan skapa möjligheter för medarbetarna som inte tidigare funnits. Förhoppningvis kommer fler initiativ i samma spår.

måndag 27 december 2010

Rekordår

RUT- och ROT-avdragen kommer att slå rekord under 2010, uppger Dagens Nyheter. Enligt de preliminära uppgifterna ska över en miljon människor har använt skatterabatterna under året. Detta uppges vara en ökning med ca 20 % jämfört med förra året.

Det är en slags folkrörelse som växt fram med RUT och ROT. Vita tjänster som ger jobb och skapar tydliga värden för de som använder dem.

Avdragen är jordnära exempel på hur Alliansregeringen arbetar för att göra vardagen lite enklare för vanligt folk. Hur jobb kan skapas när alltför höga skattebarriärer tas ned.

Förhoppningsvis kan eftervalsdebatten leda fram till ännu bredare politisk uppslutning kring både ROT och RUT. Det skulle Sverige må bra av.