onsdag 23 november 2011

Ett idéprogram för hela Sverige

Behövs politiken? Denna knepiga fråga fick jag och andra partisekreterare av K-G Bergström förra veckan. Reptilhjärnan skriker ett högljutt JA! Men visst går det att förstå att frågan ställs.


I två EU-länder har de folkvalda politikerna gett upp. Regerandet i Grekland och Italien sköts av opolitiska teknokrater. Internationella långivare är överrockar med stenhårda villkor. Denna centralstyrda odemokrati har inte spritt sig till vårt land. Men det finns växande otålighet över bristen på framtidsidéer inom politiken. Här har vi i Centerpartiet en riktigt angelägen uppgift.


Sveriges frihetliga framtidsmotor

Annie Lööf var glasklar i Åre: Centerpartiet är och ska vara framtidsmotorn i svensk politik! Inför stämman arbetade fem förnyelsegrupper för välfärd, jämställdhet, miljö, regional tillväxt och integration. De 522 ombuden på stämman fattade hundratals konkreta, framtidsinriktade beslut.


Nu tas nästa steg. Partistyrelsen har tillsatt en ny programgrupp med nio ledamöter som ska ta fram förslag till nytt idéprogram. Programgruppen har stor bredd av kompetenser och erfarenheter. Gruppen ska utveckla idéer, bedriva utåtriktad debatt, ansvara för en öppen process och förankra arbetet med programmet i centerrörelsen. Det ska bli så spännande att se vad Per, Ulrika, Karl-Erik, Emil, Karin. Fredrick, Maria, Eva och Bosse kommer att sätta fart på.


Släpp in fler i idéarbetet

Den öppna processen inför valet av ny partiledare har gjort ett outplånligt intryck i svensk politik. Det finns ingen väg tillbaka till de slutna rummens bunkermentalitet. Nu förväntar sig alla ännu mer öppenhet av Centerpartiet. Särskilt när ett nytt idéprogram ska tas fram.


Det hänger på oss alla om detta ska bli verklighet. Programgruppen kommer att ge bra utgångspunkter. Annie, partiledning, partistyrelse och riksdagsledamöter kommer att bidra i debatten. Men vi behöver mobilisera alla de tusentals eldsjälar som finns i vår organisation. Då kan vi få svenska folket att lyfta blicken från den ekonomiska krisens dystopier och diskutera möjligheter, nytänkande och framtidshopp.


Vi i Centerpartiet är inte rädda för visioner. Tvärtom. Vi har gång på gång visat upp spännande bilder för framtiden. Decentralisering. Lokalsamhälle. Federalism. Ivriga bävrar.


När vi står där på framtidsstämman i mars 2013, då ska vi kunna spika ett idéprogram med verkligt nytänkande. Och med förankring i hela Sverige.