torsdag 14 januari 2010

Könskvotering med förhinder

Regeringen vill avskaffa könskvoteringen till den högre utbildningen. Högskoleminister Tobias Krantz tycker inte att "positiv särbehandling" , som könskvotering döpts till, kommer åt problemet med ojämlikhet i högskolan.

Det är ett bra förslag. Kvotering är ingen bra metod rent generellt att komma tillrätta med orättvisor. Så ministern och regeringen ska ha en eloge för sitt omtänkande.

Motiveringen är ändå intressant. Ministern konstaterar i sin debattartikel i Dagens Nyheter att "det är ett faktum att unga män i allt mindre grad söker sig till högre studier". Och 95 % av de som kvoterades in var män.

Så vari bestod då problemet? Jo, att det var kvinnor som kvoterades bort.

Jag undrar hur ministern skulle resonerat om situationen varit den motsatta. Om unga kvinnor i allt mindre grad sökte sig till högre studier, och det var 95 % kvinnor som kvoterats in, skulle då kvoteringen avskaffats? I don´t think so...

1 kommentar:

Daver sa...

Utdrag ur boken "Mannens relation med kvinnan"

Kap 1

"När en kvinna har en högre önskan än den vanliga vardagslunken är du som man skyldig att anpassa dig. För den mängden tjat förintar den starkaste av män"