tisdag 16 februari 2010

Remmas man upp i Kalla (S)verige?

"Sverige har blivit kallare, okänsligare, hårdare och mindre omhändertagande." Detta påstås på en ny webbplats som lanserats i dramatiska helsidesannonser.

Bakom webbplatsen står officiellt LO och 14 LO-förbund. Men man behöver inte vara Einstein för att begripa att det är järngänget på (S)veavägen 68 som ligger bakom. Ännu en form av föga förtäckt fackligt stöd till socialdemokraternas valkampanj.

Med stöd av dubiösa frågor utpekar man centerpartiets partiledare som "minst hjärtlig". Men detta påstående har ingen grund ens i de egna konstruerade undersökningarna. Ingen fråga har ställts om partiledarnas hjärtlighet.

Man kan fråga sig hur hjärtliga de socialdemokratiska företrädarna är. Ta t ex den socialdemokratiske riksdagsmannen Karl Gustav Abrahamsson från Wilhelmina. På fullmäktigemötet i går angrep han centerpartiets kommunalråd Maria Kristoffersson och sa: "hade hon varit en vanlig människa så hade jag kanske remmat upp Maria."

I helsidesannonser och på en ny webbplats menar arbetarrörel(s)en att "Svenska folket vill ha empatiska politiker med hjärtat på rätta stället." Samma dag som man gör detta utspel hotar en ledamot av (s) riksdagsgrupp en ledande kvinnlig centerpolitiker med stryk. I fullmäktiges talarstol.

Det ska bli intressant att följa de hjärtliga socialdemokraternas fortsatta framfart i valrörelsen.

Inga kommentarer: