tisdag 28 december 2010

Framsynt facklig förnyelse

De fackliga organisationerna har en viktig roll i svenskt samhällsliv. Som alla andra aktörer behöver de ständigt förnyas för att vara relevanta.

Eva Fernvall under sin tid som ordförande för Vårdförbundet och Stefan Löfvén för IF Metall är exempel på fackliga ledare som vågat tänka nytt. Därmed har de stärkt sina medlemmars möjligheter att utvecklas.

En facklig ledare som nu tar ett spännande grepp är Edel Karlsson Håål, ordförande i SACO-S. I en artikel på SvD Brännpunkt idag skriver Edel att facket måste individualiseras.

"Vi vill ha bra kollektivavtal som grund, men inom ramen för dem vill vi att individen ska få större makt att kunna påverka på det sätt som är bra för henne eller honom. En facklig organisation kan inte säga vad som är bäst för var och en. Vår uppgift blir att skapa goda förutsättningar och därefter att ge råd och stöd till den enskilda medlemmen."

SACO-S kommer att gå fram med individuella avtal inom den statliga sektorn. De ser sig mer som rådgivare, mindre som företrädare.

Nytänkande av detta slag kan bidra till en mer dynamisk arbetsmarknad. Det kan skapa möjligheter för medarbetarna som inte tidigare funnits. Förhoppningvis kommer fler initiativ i samma spår.

Inga kommentarer: