torsdag 15 december 2011

Sveriges gröna röst i Durban

Klockan tickar för klimatet. Dagarna efter Lucia är gräsmattorna i Hässelby fortfarande lika gröna som den vackraste septemberdag. Vi står inför risken av en höjning av jordens temperatur med flera grader. Detta skulle få ofattbart allvarliga konsekvenser.

Resultat istället för kollaps
Det var ytterst nära att klimatmötet i Durban hade slutat i kollaps. Sveriges delegation med miljöminister Lena Ek i spetsen fick dra ett tungt lass, dag och natt, för att hitta framkomliga vägar. Trots att vi hade velat nå mycket längre finns nu ett antal tydliga resultat av Durbanmötet.

  • Det finns nu en ny färdplan för en ny rättslig bindande överenskommelse för att alla världens stater ska minska koldioxidutsläppen. Det nya avtalet ska vara utarbetat 2015 och träda i kraft 2020.
  • Ett stort antal länder har samlat sig för en andra åtagandeperiod under Kyotoprotokollet. Åtagandeperioden gäller från 2013. Åtagandet för de parter som ingår fastställs slutligen vid klimatmötet 2012 i Qatar.
  • Den gröna klimatfonden kan etableras. Fonden ska finansiera projekt i utvecklingsländer som syftar till att minska klimatutsläppen och för anpassning till ett nytt klimat.

Dessutom har ett antal andra centrala frågor om bl a tekniköverföring, hållbart skogsbruk och växthusgasmarknader behandlats.

Sverige och Centerpartiet vill nå längre
Sverige går med en centerpartistisk miljöminister i spetsen för att både komma längre och nå tydliga resultat i klimatförhandlingarna. Takten i arbetet är alldeles för låg med tanke på den alarmerande hotbild som finns. Ett antal länder som USA, Ryssland, Kanada och Japan bär ett stort ansvar när de inte utfäster sig reella minskningar av utsläppsgaser.

Samtidigt visar Durbanmötet på hur avgörande det är att kunna nå resultat i internationella förhandlingar mellan många stridiga viljor. Medlemskapet i EU ger Sverige en stark plattform för att driva på i klimatarbetet. De framgångar som nåddes i Durban berodde till stor del på en allians mellan EU, små ö-stater och mindre utvecklade länder som kunde sätta gemensam press i förhandlingarna.

Durbanmötet visar att Centerpartiet som Sveriges gröna röst har en mycket viktig uppgift såväl internationellt som nationellt. Utan Centerpartiets ledarskap i miljöfrågorna i Alliansregeringen hade läget kunnat se betydligt värre ut. Nu finns det, trots allt, nytt hopp!

Inga kommentarer: