fredag 31 augusti 2012

Genombrott för ny järnväg

Femtiofem nya miljarder till järnvägen. Nybyggnad av Ostlänken mellan Linköping och Järna samt Borås-Göteborg. Början av en ny stambana för snabbtåg. Kraftig ökning av resurserna till drift och underhåll. Alliansens järnvägsbudget är bra för miljön, tillväxten, jobben och den regionala utvecklingen.  En stor framgång för Centerpartiet.

Transporter och infrastruktur har stor betydelse för klimatutmaningen. Av koldioxidutsläppen i Sverige kommer cirka 30 procent från lastbilar, bussar, bilar och motorcyklar på vägarna. En enda långtradare kan under ett år släppa ut 150 ton koldioxid.

Järnvägstrafiken svarar däremot för mindre än en procent av transporternas utsläpp av koldioxid. Bättre och mer järnvägstrafik ger också möjlighet till att bo, arbeta och leva i flera delar av Sverige.

Infrastruktur för långsiktig hållbarhet
Vårt parti har länge envetet arbetat för bättre infrastruktur och mer järnväg. Den 23 april i år antog vårt förtroenderåd ett nytt program för infrastruktur och transporter. Där slogs flera viktiga principer och mål fast.

Vi behöver bryta sambandet mellan transporter och negativ miljöpåverkan. Det behövs ökade transporter av både människor och gods i framtiden. Samtidigt måste utsläppen minska.

Centerpartiet prioriterar resurser till drift och underhåll för transporter av hög kvalitet. Vi vill investera långsiktigt för en snabbare järnväg. Detta är centralt för ett hållbart transportsystem.

Framgång i Annies första budget
Denna alliansbudget är Annie Lööfs första sedan hon tillträtt som centerledare och näringsminister. Den stora satsningen på järnväg är en stor framgång för Centerpartiet.

Ostlänken har Centerpartiet drivit länge. Den är en ny, ca 15 mil lång, dubbelspårig järnväg mellan Järna söder om Södertälje och Linköping via Skavsta flygplats. Den första av tre etapper av dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås får klartecken.

De 20 miljarderna till ökad drift och underhåll av järnvägen är inte minst viktig. De ger högre kapacitet, färre flaskhalsar och ökad kvalitet på järnvägsnätet. Alliansens satsningar på kvalitet i järnvägstrafiken ligger nu under tio år framåt på en betydligt högre nivå än vad socialdemokraterna mäktade med under sina år vid makten.

Centerpartiet – ett hållbart val. Också för järnvägen.

Inga kommentarer: