fredag 21 december 2012

Ett ovanligt händelserikt år!

Svensk politik – tråkig och innehållslös? Alla partier alltmer intill förväxling lika varandra? Slut på nya idéer? Så låter det ibland när diverse tyckare kommenterar politiken. Men då har de missat vad som händer i Centerpartiet.

 2012 – ett osedvanligt innehållsrikt mellanvalsår. Den nya centerledningen har trampat på gaspedalen så bestämt det går. I april i år antog vårt förtroenderåd ”Framtidsagenda 2020”. En gemensam kartbild för var vi vill att Centerpartiet ska vara. Samtidigt en rekordtidig förberedelse för ”supervalåret” 2014. 

En viktig del av Framtidsagendan är vår nya devis ”Ett hållbart val”. Den ska vi använda konsekvent i vår berättelse om framtiden. Vi har börjat på allvar i höst med kampanjen för att Sveriges unga ska kunna få ett jobb. 

Ingen har väl kunnat undgå att Centerpartiet håller på att ta fram ett nytt idéprogram. Vet du om att samma arbete pågår i flera andra partier? Fast det hörs det inte så mycket om. 
Ungefär 10.000 personer har deltagit i den öppna processen på lokala möten runt om i landet. Hundratals och åter hundratals inlägg har gjorts på vår wiki, där alla kunnat vara med och påverka. 

Nu har programgruppen lagt fram sitt förslag. Massor av spännande idéer. Inget övertaktiskt sneglande på vad andra ska tycka. Strax tar partistyrelsen vid. Och i slutet av mars är det dags för vår stämma att sätta ned foten. Vi kan alla se fram emot en fortsatt spännande debatt.

Centerpartiet är med och regerar Sverige. Vi har fått igenom riktigt mycket centerpolitik under året – inte minst i budgeten för 2013. Rekordsatsningar på järnvägar och vägar. En miljard till bredband. Stora satsningar för jobb åt unga. Sänkta kostnader för företagen. Miljarder till ny forskning för grön, förnybar energi.

2012 har också varit tufft. Det har blåst kring Centerpartiet. Media älskar att fokusera på risiga siffror. Det kan kännas jobbigt – men vi låter oss inte nedslås. Vi vet att vi tillsammans har förmågan att gå stärkta ur jobbiga lägen.

Centerpartiet är en organisation med massor av engagerade medlemmar. Det arbete som var och en utför är en förutsättning för att vi ska kunna nå framgång.  Ett varmt tack till dig som gjort insatser för Centerpartiet under 2012!

Jag ser fram emot det nya året. Ett år då vi fortsätter stötta varandra varje dag. Ett år då vi målmedvetet bygger Centerpartiet ännu starkare. För det är det som Sverige behöver.

Men innan vi ringer in 2013 vill jag önska dig en riktigt god jul!

Inga kommentarer: