måndag 24 maj 2010

Nya företag behövs för framtidens välfärd

Vi behöver alla ett väl fungerande välfärdssystem. Från det att vi tittar ut i världen på ett skattefinansierat BB till omsorger och vårdande insatser på livets höst.

Per Gudmundsson sätter i dagens SvD fingret på en öm punkt i samhällsdebatten: Hur ska vi betala vår framtida välfärd?

Gudmundsson refererar till Sveriges kommuner och landsting, SKL, som beskrivit hur de framtida förväntningarna på välfärden riskerar att kräva gigantiskt höga kommunalskatter. Han fortsätter:

"Om produktivitetsutvecklingen i offentlig sektor fortsätter på lika låg nivå som hittills, och om livslängden fortsätter öka samtidigt som allt dyrare vårdmetoder uppfinns, så står vi snart inför en finansieringskris."

Det är uppenbart att ökat skattetryck i världens mest skattedignande land inte är vägen ut ur denna finansieringskris. Välfärdens finansieringsproblem kan inte lösas med massanställningar i offentlig sektor.

Detta gör Centerpartiets budskap inför höstens val än mer angeläget. Vi behöver fler jobb i privata företag. Alla talar om jobben, men vem ska skapa de nya jobben?

Det behöver bli enklare och lönsammare att starta och driva nya företag. Fler företag måste våga växa och anställa fler. Den hårt reglerade arbetsmarknaden behöver öppnas.

Nya företag ger nya jobb. En riktigt angelägen framtidsfråga.


Inga kommentarer: