måndag 26 juli 2010

Du nya du fria

Sverige är ett välgörande fritt och öppet land i många avseenden. Men på några områden är friheten begränsad i onödan. En central uppgift för folkvalda politiker är att steg för steg öka friheten för medborgarna.

”2010 Index of Economic Freedom”, som mäter den ekonomiska friheten i världens länder, har nu publicerats. Detta globala index utarbetas årligen av Wall Street Journal och Heritage Foundation. Flera medier har uppmärksammat att Sverige klättrar på rankingen och nu har 21 plats jämfört med, vilket är fem platser bättre än tidigare.

Av rankningen framgår bl a att:
  • Sverige ligger i topp när det gäller näringsfrihet och företagande. Det har blivit enklare att starta och driva företag med Maud Olofsson som näringsminister.
  • Den totala friheten i Sverige har ökat med alliansregeringen.
  • Den hårt reglerade arbetsmarknaden är ett område där Sverige får bottenbetyg.
Sverige bör, som bl a SvD framhåller, kunna öka friheten ytterligare och ta sig in på 10 i topp-listan där bl a Danmark kvalar in. Viktiga reformer för att klara detta är att minska regleringen på arbetsmarknaden - t ex genom att ta bort turordningsregler för småföretagen.


Inga kommentarer: