onsdag 25 augusti 2010

Vilka poster har MP utlovat SNF?

Den så kallade Naturskyddsföreningen kommer idag med en ny drapa mot Alliansregeringens miljöpolitik. Trots att de inte presenterar något konkret underlag har de lyckats få in en bredsida mot Alliansen i DN debatt.

Envetet har SNF med den ifrågasatte ordföranden Mikael Karlsson i spetsen år efter åt svartmålat Alliansen i allmänhet och Centerpartiet och miljöministern i synnerhet. Inga miljöresultat tycks vara vara goda nog för att regeringen ska få bra betyg.

De som inte haft samma skygglappar på sig har kunnat konstatera mängder av miljöframgångar de senaste fyra åren. Några exempel:
  • Antalet miljöbilar har mångdubblats tack vare Alliansens miljöbilspremie och befrielse från fordonsskatt
  • Ambitionerna i klimatpolitiken har höjts dramatiskt med tydliga, höga mål för minskning av växthusgaserna kombinerat med konkreta åtgärder.
  • Den gröna, förnybara energin växer snabbt och gör Sverige mer oberoende av fossila bränslen och kärnkraft.
  • En helt ny politik för att skydda havsmiljön framför allt i Östersjön och Västerhavet har utformats. En miljard har satsats på detta under mandatperioden. Resultaten har redan börjat visa sig.
  • Sammantaget har Alliansregeringen med Andreas Carlgren i spetsen satsat fem miljarder kronor mer på att skydda miljön än vad den förra (s)-regeringen med stöd av MP gjorde de senaste fyra åren.
Exemplen är många fler. Men detta är inget som SNF vill se. Det är inte utan att man undrar vilka poster Miljöpartiet utlovat till SNF:s ledande företrädare efter deras lojala svartmålningskampanj mot regeringen.

1 kommentar:

Michael Karnerfors sa...

Hanna Wetterstrand, syrra till Maria W, samt gamla (mp) grundaren Michael Telius sitter i SNF's styrelse. Gör matten...