torsdag 31 mars 2011

Hvad vilja Juholtarna?

Säga vad man vill. Men nog är det fart och fläkt över Socialdemokraternas nya ledare. Det var ett överflöd av liknelser, vitsar och kulturella referenser över hans första framträdanden. Och, inte minst, tonvis av traditionell vänsterretorik.


Företagsamheten förlöjligades. Valfriheten förtalades. Marknadsekonomin misstänkliggjordes. Miljöpolitiken glömdes bort. En del av utfallen, t ex mot pensionsreformen, togs tillbaka innan Juholts första arbetsvecka knappt hunnit börja.


Många frågor återstår för socialdemokraternas nya ledning att besvara. Ska skatten för alla som arbetar höjas? Ska RUT-avdraget avskaffas? Ska valfriheten i välfärden beskäras? Ska arbetsgivaravgifterna för ungdomar chockhöjas?


Vi i Centerpartiet har en demokratisk uppgift i att ställa dessa frågor. Väljarna är värda klara besked.


En stark energiöverenskommelse

Dramatiken i Japan påminner oss om kärnkraftens risker. Vi behöver ytterst noggrant analysera vad det som hänt i Japan betyder för svenskt säkerhetsarbete.


Den historiska energiöverenskommelsen inom alliansen är en central utgångspunkt.

Utbyggd kärnkraft kommer inte att få något statligt stöd. Kraftbolagen måste ta ett ökat kostnadsansvar för säkerheten. Säkerhetskraven stärks.


Ledande politiska journalister som Lena Mellin kallar centerpartiets vinster i överenskommelsen ”knipsluga”. Tunga företrädare för näringslivet tror inte på investeringar i ny kärnkraft.


Under centerpartiets ledning satsar Sverige offensivt på förnybar energi. Successivt minskas vårt beroende av kärnkraft. Tryggheten i vår elförsörjning ökar. Bioenergin har passerat oljan som Sveriges största och viktigaste energikälla. De senaste 12 månaderna har vindkraften producerat över 4 TWh. Detta motsvarar årsproduktionen från en kärnkraftsreaktor.


Vi ska minska beroendet kärnkraft utan att en sekund tumma på klimatambitionerna.


Befria folket i Libyen

Kampen i Libyen har pågått i flera veckor. Människor dör och sjukhusen fylls. Muammar Gadaffi använder stridsflyg och pansarvagnar mot sitt eget folk.


Det är omvärldens skyldighet att sätta stopp för våldet. FN:s resolution om ett flygförbud ger ett klart mandat för detta.


Självklart ska Sverige ställa upp i denna internationella insats. Vi sätter frihet och mänskliga rättigheter mycket högt. Det finns ett brett parlamentariskt stöd för att Sverige ska bidra till att upprätthålla flygförbudszonen. Vårt kunnande och vårt bidrag behövs nu.


Inga kommentarer: