söndag 1 maj 2011

Musik krossar dikaturer

Se K-special från statstelevisionen om hur The Fab Four från Liverpool bidrog till sovjetkommunismens sammanbrott!

Inga kommentarer: