onsdag 24 augusti 2011

Full fart mot Åre!

Den öppna partiledarprocessen fortsätter ge energi åt hela landet. Nu har också fem förnyelseprogram, ett antal andra politiska ställningstaganden och svar på ca 300 motioner presenterats inför partistämman i Åre. Det kommer att bli en riktigt härlig förnyelsestämma.

Ingen hade väl kunnat ana vad som stod för dörren när Maud Olofsson överraskande annonserade sin avgång efter tio mycket framgångsrika år. Hur skulle partiledarfrågan lösas? Fanns det några som både vågade, ville och var efterfrågade?

Centerpartiets AAA

Nu har vi haft en augustimånad fylld av en positiv, öppen process. Centerpartiets Triple A – Anders, Anna-Karin och Annie har tagit hela Centersverige med storm. Kommunkretsar och distrikt har möten och diskussioner om det framtida ledarskapet. Denna vecka avslutas kampanjerna med fyra nationella utfrågningar i Göteborg, Trångsviken, Malmö och Stockholm.

Oavsett vem som blir partiledare står flera saker helt klara. Centerpartiet har flera ledande personer med kompetens, kunskap, kraft och kampanda. Vilket annat parti kan visa upp tre så starka partiledarkandidater?

Vi har också angett tonen för hur dialog och kampanj i ledarfrågor, öppet för hela folket, kan bedrivas. Nu finns ingen väg tillbaka. Borta är hemlighetsmakeriet och de slutna rummens överraskningar. Öppenheten är här för att stanna.

Stark politisk förnyelse

Stämmohandlingarna, som i skrivande stund är på väg ut till ombuden, visar på nytänkande och beslutsamhet. Samtliga fem förnyelsegrupper som jobbat under våren har tagit fram ett antal konkreta idéer.

Stämman i Åre kommer att behandla nya förslag om hur Sverige kan bli ett ännu mer attraktivt nybyggarland. En strategi läggs fram för hur välfärden kan förnyas med självbestämmande och individuell valfrihet i fokus. Debatten kan förväntas bli intensiv om partistyrelsens förslag till individuell föräldraförsäkring.

För att få tillväxt i hela landet föreslås servicegaranti, mer regionalt självstyre, sänkta kostnader för småföretag och stärkt privat äganderätt. Tydliga mål läggs fram för en fossilfri fordonspark samt när Sverige helt ska få energi från förnybara energislag.

Vi kommer i Åre att få ett nytt ledarskap för vårt parti samtidigt som politiken förnyas.

Samtidigt fortsätter etableringen av en decentraliserad riksorganisation. Dessutom går snart arbetet med det nya idéprogrammet igång.

Det är med andra ord full fart både inför, under och efter den viktiga stämman i Åre!

Inga kommentarer: