fredag 14 oktober 2011

Ska lyrik vara svart?

Poesi ska vålla smärta

Likt en svekfull flyktig snärta

Hon i hjärtat strött en svärta

Som gör svettningar alerta


Stroferna ska kännas svåra

Som att oskulden behåra

Eller att George Bush Algora

Alltid träffar väl det nå´ra


Orden ska som pilar hugga

Man ska helst sin fradga tugga

Kanske i en mardröm bugga

med sin egen bleka skugga


Men om nu bekymren svikta

Så man hellre kraft vill rikta

Åt det lite mindre strikta

Och om glädje då vill dikta…


…får man hålla sig i skinnet

gräva fram, djupt ut ur minnet

att det glada barnasinnet

får man lämna kvar i linnet


Glädjerim är blott banala

Kan ock va´ katastrofala

Ofta töntiga och skrala

På en hyfsat giftig skala


Så lägg av nu med att steppa

På en glättig grötrimstäppa

Lär dig så att ödmjukt greppa:

Att lyrik, det är att deppa.

Inga kommentarer: