fredag 21 oktober 2011

Om silverrävar och budgetbekymmer

Centerpartiet har stärkt sin position som kvinnornas parti. Såväl i verkställande utskottet som bland statsråden är en klar majoritet kvinnor. Ett välgörande genombrott för alla de kvinnor som i årtionden arbetat för att bryta mansdominansen.

Men män då?
Håller centerpartiet på att bli ett renodlat matriarkat? Lugn. När det nya centerlaget formas finns även ett antal erfarna män med.

Silverrävar på nya poster

Anders W Jonsson har utsetts till ny ordförande för partiets riksdagsgrupp. Anders är den socialt engagerade barnläkaren från Gävleborg som satte färg på centerpartiets öppna process för en ny partiledare. På stämman valdes han till förste vice ordförande. Han har en sprakande drivkraft och ett målmedvetet engagemang i välfärdsfrågor.

Per Åsling har utsetts till ny ekonomiskpolitisk talesperson för riksdagsgruppen. Per är en sann entreprenör som har stor betydelse för den positiva utvecklingen i Trångsviken i Jämtland. Han är känd som ”krysskungen” efter att ha hämtat hem över 33 % av personkryssen bland centerväljare i Jämtland – nära 3.500 kryss!

Kent Johansson efterträder Lena Ek som ny ledamot i Europaparlamentet. Kent har en politisk erfarenhet som få kan mäta sig med. Han har varit vice ordförande i CUF, ordförande i Studieförbundet Vuxenskolan och regionråd för Centerpartiet i Västra Götaland. Kent har sedan lång tid tillbaka ett tydligt engagemang i europafrågor.

Det är ett riktigt toppat centerlag med stor bredd i kompetens och erfarenhet som nu är med i ledningen. Och som sagt – både kvinnor och män!

En vilsen opposition

Alla har det inte lika roligt. Oppositionen är nu helt splittrad. Det finns inte längre något samlat alternativ till Alliansen. Socialdemokraterna saknar samarbetspartners i politiken.

Dessutom är socialdemokraternas budgetförslag ihåligt. Vissa av förslagen är underfinansierade eller felräknade. (S) presenterar förslag som utgör stora utgiftsrisker. Totalt skulle den socialdemokratiska budgeten försvaga de offentliga finanserna med ca 20 miljarder kronor.

Hoppets ljus tänds inte heller av de andra oppositionspartierna. Vänsterpartiet går föga förvånande rakt vänsterut i raketfart och hotar med stora höjningar av inkomst-, bolags- och förmögenhetsskatterna. Miljöpartiet är tyvärr inne på liknande tankegångar med en rad skarpa skattehöjningar.

Vi ska inte göra misstaget att underskatta eller räkna ut vänsteroppositionen. Men hösten 2011 är inte deras största stund.

Inga kommentarer: