måndag 26 augusti 2013

Årets sista augustivecka

Sommaren fortsätter lysa skönt över upptrappningen av höstens alltmer intensiva aktiviteter.

  • Medverkan på riksdagsgruppens konferens utanför Enköping
  • Kommunikationsplanering
  • Möte med statsråd och statssekreterare
  • Avstämning med vår partiledare
  • Möte i Malmö med Centerpartiet i Skåne, Malmö och Helsingborg
  • Ledningsgruppen har sitt veckoliga möte
  • Introduktions- och rekryteringssamtal

Inga kommentarer: