torsdag 25 mars 2010

Finsk uppslutning kring RUT och RIT

Den kloka Sanna Rayman skriver i SvD idag om avdrag för hushållsnära tjänster i Finland. Rayman beskriver ett seminarium på finska ambassaden.

"Här sitter företrädare för partier vars motsvarigheter i Sverige ser rut-debatten som en djupt ideologisk motsättning. I Finland råder total enighet. På frågan om det finns någon kraft i Finland som anser att systemet bör avskaffas blir svaret ett kort och samstämmigt nej."

Det förslag till avdrag för IT-relaterade tjänster, RIT, som Centerpartiet vill införa, finns redan i Finland. RUT har funnits i tio år och har givit upphov till både bättre service och jobb i nya tjänsteföretag på finska småorter och på landsbygden.

Hur kan det då vara en sådan självklarhet och bred politisk uppslutning för hushållsnära tjänster i Finland, medan det är tabu för vänsterpartierna i Sverige? Svaret antyds i Raymans referat från seminariet.

"Tarja Kantola fyller i med en tolkning som går ut på att socialdemokratin i Finland aldrig har haft samma hegemoniska ställning som i Sverige. En del frågor som upplevs som ideologiska i Sverige är det helt enkelt inte i Finland, förklarar Kantola, som själv är socialdemokrat."

Det räcker inte med fyra år med en Alliansregering för att bryta den socialdemokratiska grundtanken att allting görs bäst av staten. Denna inställning är cementerad inte bara hos den politiska vänsteroppositionen, utan i hög grad hos svenska massmedia. Se bara på SVT:s Agenda, som gått ut med en egen vinklad undersökning för att bekämpa svenska folkets uppslutning kring RUT.

En annan reflexion är att det finns många likheter mellan den finska politiken och det svenska Centerpartiet, som tagit initiativ till både RUT och RIT. Båda är jordnära och söker praktiska lösningar för människors vardagsliv. Den vanliga människan är utgångspunkten, inte den stora staten.

Inga kommentarer: