torsdag 18 mars 2010

Morötternas förtrollade kraft

Köerna inom sjukvården har för många varit ett olösligt problem. Den dåliga tillgängligheten är ett lågvattenmärke i svensk sjukvård. En sjukvård som i många andra avseenden står sig stark i en internationell jämförelse.

Svenska Dagbladets ledare har idag en intressant betraktelse över hur Alliansregeringen har tagit sig an köproblemen. Den förra (s)-regeringen plöjde ned ca 46 miljarder för att minska köerna i svensk sjukvård under 2000-talet. Alliansregeringen har satsat en (1) "kömiljard". Men man har haft helt olika arbetssätt.

Medan den förra regeringen satsade på traditionella anslag dit köerna var som störst, har Alliansregeringen jobbat med morötter. Den som är bäst på att minska köerna får en extra peng. Resultaten av detta har kommit snabbt.

Jag jobbade i ledningen för Stockholms läns landsting i början av 1990-talet. Vi hade samma slags eviga köproblem. Då började den borgerliga ledningen arbeta med tydliga mål och morötter för att minska köerna. Köer och väntetider minskade blixtsnabbt.

I tolv år har jag arbetat som konsult med förbättringar av verksamhet främst inom offentligt sektor. Allra mest inom sjukvården. Många gånger har jag fått höra av sjukhuschefer och ledande läkare "Det vet ju alla att det är bra att ha en kö. Då får man mer pengar." Så länge inte detta synsätt bryts kommer köerna att finnas kvar.

Extra intressant är att samma metod funkar på många samhällsområden. Ta miljöbilarna som exempel. Miljöminister Andreas Carlgren införde en miljöbilspremie på 10.000 kronor per ny miljöbil. En liten med tydlig stimulans till både bilföretag och konsumenter att satsa på miljöbilar. Resultatet? Antalet miljöbilar är sex gånger så stort som innan Alliansregeringen tillträdde.

Centerpartiet har föreslagit en kunskapsmiljard. Samma principer som kömiljarden: de som förbättrar sina resultat mest ska få den ekonomiska stimulansen. Många muttrar skeptiskt över detta. Så kan man väl inte jobba inom skolan. Eller...?

Ekonomiska morötter utifrån tydliga mål har en nästan magisk förändringskraft. Jag är övertygad att denna kraft fungerar även för att våra skolbarn ska få mer kunskaper.

Inga kommentarer: