tisdag 23 mars 2010

Maud gör svarta jobb vita

Debatten om RUT-avdraget fortsätter i känslosamma tongångar. Uppenbart är att många vänsterdebattörer inte kan tåla att Alliansen med Maud Olofsson i spetsen genomfört en uppskattad reform som skapar nya jobb och ökar människors frihet.

Idag är det en socialdemokratiskt färgad ekonom som ondgör sig över Almegas beräkningar av reformen. Almega har i flera sammanhang beskrivit sina beräkningar och sitt synsätt, bl a i en artikel i förra veckan på Newsmill.

Ett antal konstateranden kan göras efter några veckors intensiv RUT-debatt.
  • RUT-avdraget gör svarta tjänster vita. Att det har varit ett stort problem med svart arbetskraft när det gäller städning och annan hemservice är det knappast någon som förnekar. Nu har Maud Olfsson och alliansregeringen genomfört en reform som gör att dessa tjänster i större utsträckning finns på den vita marknaden.
  • RUT-avdraget skapar nya jobb i tjänstesektorn. Enligt den beräkning Almega har gjort, baserad på offentlig statistik, kan det handla om över 11.000 jobb. Andra debattörer menar att det kan vara en annan summa. Debatten handlar alltså om hur många jobb som skapats av RUT.
  • RUT-avdraget används av alla samhällsklasser. Det har orsakat förvåning när det visat sig att även personer med låga inkomster gjort avdrag för hushållsnära tjänster. Men detta är ett faktum.
  • RUT har stöd hos svenska folket. En tydlig majoritet av de tillfrågade stödjer RUT i opinionsmätningar.
RUT gör alltså svarta jobb vita, skapar nya jobb, ökar kvinnors frihet, når ut i alla samhällsklasser och har folkligt stöd.

Vad finns det för rationella skäl att, som vänstern vill, avskaffa RUT?

1 kommentar:

Jimmy sa...

Det undrar jag med???