torsdag 25 mars 2010

Finsk uppslutning kring RUT och RIT

Den kloka Sanna Rayman skriver i SvD idag om avdrag för hushållsnära tjänster i Finland. Rayman beskriver ett seminarium på finska ambassaden.

"Här sitter företrädare för partier vars motsvarigheter i Sverige ser rut-debatten som en djupt ideologisk motsättning. I Finland råder total enighet. På frågan om det finns någon kraft i Finland som anser att systemet bör avskaffas blir svaret ett kort och samstämmigt nej."

Det förslag till avdrag för IT-relaterade tjänster, RIT, som Centerpartiet vill införa, finns redan i Finland. RUT har funnits i tio år och har givit upphov till både bättre service och jobb i nya tjänsteföretag på finska småorter och på landsbygden.

Hur kan det då vara en sådan självklarhet och bred politisk uppslutning för hushållsnära tjänster i Finland, medan det är tabu för vänsterpartierna i Sverige? Svaret antyds i Raymans referat från seminariet.

"Tarja Kantola fyller i med en tolkning som går ut på att socialdemokratin i Finland aldrig har haft samma hegemoniska ställning som i Sverige. En del frågor som upplevs som ideologiska i Sverige är det helt enkelt inte i Finland, förklarar Kantola, som själv är socialdemokrat."

Det räcker inte med fyra år med en Alliansregering för att bryta den socialdemokratiska grundtanken att allting görs bäst av staten. Denna inställning är cementerad inte bara hos den politiska vänsteroppositionen, utan i hög grad hos svenska massmedia. Se bara på SVT:s Agenda, som gått ut med en egen vinklad undersökning för att bekämpa svenska folkets uppslutning kring RUT.

En annan reflexion är att det finns många likheter mellan den finska politiken och det svenska Centerpartiet, som tagit initiativ till både RUT och RIT. Båda är jordnära och söker praktiska lösningar för människors vardagsliv. Den vanliga människan är utgångspunkten, inte den stora staten.

tisdag 23 mars 2010

Var hamnar Fröding idag?

Originalet.

Jag köpte min kärlek för pengar,
för mig var ej annan att få,
sjung vackert, I skorrande strängar,
sjung vackert om kärlek ändå.

En tänkbar uppdatering.

Den som gjort sitt misstag i livet
och köpt nå´t förbjudet och kärt
ska straffas med det som står skrivet
offentligt i lila kuvert.

Maud gör svarta jobb vita

Debatten om RUT-avdraget fortsätter i känslosamma tongångar. Uppenbart är att många vänsterdebattörer inte kan tåla att Alliansen med Maud Olofsson i spetsen genomfört en uppskattad reform som skapar nya jobb och ökar människors frihet.

Idag är det en socialdemokratiskt färgad ekonom som ondgör sig över Almegas beräkningar av reformen. Almega har i flera sammanhang beskrivit sina beräkningar och sitt synsätt, bl a i en artikel i förra veckan på Newsmill.

Ett antal konstateranden kan göras efter några veckors intensiv RUT-debatt.
  • RUT-avdraget gör svarta tjänster vita. Att det har varit ett stort problem med svart arbetskraft när det gäller städning och annan hemservice är det knappast någon som förnekar. Nu har Maud Olfsson och alliansregeringen genomfört en reform som gör att dessa tjänster i större utsträckning finns på den vita marknaden.
  • RUT-avdraget skapar nya jobb i tjänstesektorn. Enligt den beräkning Almega har gjort, baserad på offentlig statistik, kan det handla om över 11.000 jobb. Andra debattörer menar att det kan vara en annan summa. Debatten handlar alltså om hur många jobb som skapats av RUT.
  • RUT-avdraget används av alla samhällsklasser. Det har orsakat förvåning när det visat sig att även personer med låga inkomster gjort avdrag för hushållsnära tjänster. Men detta är ett faktum.
  • RUT har stöd hos svenska folket. En tydlig majoritet av de tillfrågade stödjer RUT i opinionsmätningar.
RUT gör alltså svarta jobb vita, skapar nya jobb, ökar kvinnors frihet, når ut i alla samhällsklasser och har folkligt stöd.

Vad finns det för rationella skäl att, som vänstern vill, avskaffa RUT?

torsdag 18 mars 2010

Morötternas förtrollade kraft

Köerna inom sjukvården har för många varit ett olösligt problem. Den dåliga tillgängligheten är ett lågvattenmärke i svensk sjukvård. En sjukvård som i många andra avseenden står sig stark i en internationell jämförelse.

Svenska Dagbladets ledare har idag en intressant betraktelse över hur Alliansregeringen har tagit sig an köproblemen. Den förra (s)-regeringen plöjde ned ca 46 miljarder för att minska köerna i svensk sjukvård under 2000-talet. Alliansregeringen har satsat en (1) "kömiljard". Men man har haft helt olika arbetssätt.

Medan den förra regeringen satsade på traditionella anslag dit köerna var som störst, har Alliansregeringen jobbat med morötter. Den som är bäst på att minska köerna får en extra peng. Resultaten av detta har kommit snabbt.

Jag jobbade i ledningen för Stockholms läns landsting i början av 1990-talet. Vi hade samma slags eviga köproblem. Då började den borgerliga ledningen arbeta med tydliga mål och morötter för att minska köerna. Köer och väntetider minskade blixtsnabbt.

I tolv år har jag arbetat som konsult med förbättringar av verksamhet främst inom offentligt sektor. Allra mest inom sjukvården. Många gånger har jag fått höra av sjukhuschefer och ledande läkare "Det vet ju alla att det är bra att ha en kö. Då får man mer pengar." Så länge inte detta synsätt bryts kommer köerna att finnas kvar.

Extra intressant är att samma metod funkar på många samhällsområden. Ta miljöbilarna som exempel. Miljöminister Andreas Carlgren införde en miljöbilspremie på 10.000 kronor per ny miljöbil. En liten med tydlig stimulans till både bilföretag och konsumenter att satsa på miljöbilar. Resultatet? Antalet miljöbilar är sex gånger så stort som innan Alliansregeringen tillträdde.

Centerpartiet har föreslagit en kunskapsmiljard. Samma principer som kömiljarden: de som förbättrar sina resultat mest ska få den ekonomiska stimulansen. Många muttrar skeptiskt över detta. Så kan man väl inte jobba inom skolan. Eller...?

Ekonomiska morötter utifrån tydliga mål har en nästan magisk förändringskraft. Jag är övertygad att denna kraft fungerar även för att våra skolbarn ska få mer kunskaper.

tisdag 16 mars 2010

Tydligare och snyggare Allians

Alliansen har blivit ännu tydligare. Och dessutom klart snyggare. Inte illa.

På en presskonferens presenterade Alliansens fyra partisekreterare ny logga och nya riktlinjer. Den nya profilen presenteras mer utförligt på Alliansens nya hemsida.

Konflikterna mellan Alliansen och vänsterkartellen görs tydliga på valets fyra huvudområden jobben, ekonomin, välfärden och klimatet.
  • Jobben: Stärka arbetslinjen eller gå tillbaka till bidragslinjen?
  • Ekonomin: Ordning i Sveriges finanser eller stora ofinansierade utgifter?
  • Välfärden: Kvalitet i verksamheten eller tillbaka till flum och väntetider?
  • Klimatet: Stärkt internationellt klimatsamarbete eller klimatnationalism?
På alla dessa område sitter Alliansen med starka kort. Nu gäller det att få tillräckligt många väljare att inse vad skillnaderna verkligen betyder.

fredag 5 mars 2010

Dags för knoppning!

Ja visst gör det ont när knoppar brister.
Varför skulle annars våren tveka?
Varför skulle all vår heta längtan
bindas i det frusna bitterbleka?
Höljet var ju knoppen hela vintern.
Vad är det för nytt, som tär och spränger?
Ja visst gör det ont när knoppar brister,
ont för det som växer och det som stänger.

Ja nog är det svårt när droppar faller.
Skälvande av ängslan tungt de hänger,
klamrar sig vid kvisten, sväller, glider -
tyngden drar dem neråt, hur de klänger.
Svårt att vara oviss, rädd och delad,
svårt att känna djupet dra och kalla,
ändå sitta kvar och bara darra -
svårt att vilja stanna och vilja falla.

Då, när det är värst och inget hjälper,
brister som i jubel trädets knoppar.
Då, när ingen rädsla längre håller,
faller i ett glitter kvistens droppar
glömmer att de skrämdes av det nya
glömmer att de ängslades för färden -
känner en sekund sin största trygghet,
vilar i den tillit som skapar världen.

Karin Boye

onsdag 3 mars 2010

På de äldres sida

Idag tas ett nytt friskt initiativ för äldres rätt att bestämma själv. Det är självaste centerledaren Maud Olofsson som tillsammans med Kenneth Johansson tar ett modigt initiativ för att förstärka LOV (Lagen om valfrihet).

LOV är en av de många nyskapande valfrihetsreformer som införts av alliansregeringen. Genom lagen flyttas makten över vardagen, t ex vem som ska utföra hemtjänst, från kommunala beslutsfattare direkt till de äldre och anhöriga själva.

Till skillnad från t ex lagen om vårdval för landstingen är LOV frivillig för kommunerna. Och det har tyvärr gått alldeles för trögt att införa valfrihet i många kommuner. Säkert känns det traumatiskt för ett antal politiker och tjänstemän i kommunerna att släppa ifrån sig makten på detta sätt.

Makt till de äldre själva, hur i all sin dar ska detta gå?

Men Maud och Kenneth har rätt. Valfriheten behöver gälla alla äldre. I alla kommuner. I hela landet. Därför behövs en förstärkning av lagen.

Säkert kommer det att komma skarpa och arga mothugg från kommunerna. Ilskna nävar kommer att höttas mot detta infernaliska ingrepp i det kommunala självstyret.

Men är det något Maud Olofsson har, så är det en stor portion mod. Hon vågar ställa sig på de äldres sida. Även när motståndet är starkt.

tisdag 2 mars 2010

Hushållsnära be(s)vär

Efter några dagars oppositionskalabalik med minst fyra olika linjer i fråga om avdrag för hushållsnära tjänster verkar vänsterpartierna S, V och Mp ha bestämt sig för att avskaffa det hela - om vänstersidan skulle vinna valet i september.

Vi som ett vänsterblock vill företräda
avskyr nog avdrag för hjälp med att städa
För om en städning ska inköpas hemma
hamnar man lätt i ett jobbigt dilemma

Ingen kommunbyråkrat har ju granskat
Att städfirman inte sin städning förvanskat
Ingen offentlig instans fått bestämma
Vem som får rätt till en mattpiskning hemma

Utan socioekonomiska index
blir det som att handla städning på Lindex
Visst måste nå´n politruk få besluta
vem som ska putsa fru Johanssons ruta

Nu är vi ense, vi alla tre röda
Köpt städning får våran stat att förblöda
Nära vart hus kommer blodet att droppa
RUT är så läskigt, det måste vi stoppa!

måndag 1 mars 2010

Hälsning till våren!

Glad såsom fågeln i morgonstunden
Hälsar jag våren i friska natur'n,
Lärkan mig svarar och trasten i lunden,
Ärlan på åkern och orren i fur'n.

Se, hur de silvrade bäckarna små
Hoppa och slå,
Hoppa och slå
Vänliga armar kring tuvor och stenar!
Se, hur det spritter i buskar och grenar
Av liv och av dans,
Av liv och av dans
I den härliga vårsolens glans!

Musik: Prins Gustaf Text: Herman Sätherberg

Dagens Puh

För att visa att man inte alls blev rädd när man hoppade till, kan man hoppa upp och ner ett par tre gånger, liksom för att motionera sig.