måndag 3 januari 2011

Rekord för nya företag

2010 blev ett riktigt bra år för det svenska företagandet. Sett till antalet nya företag var 2010 ett rekordår.

Enligt Nyföretagarcentrums nyföretagarbarometer startades över 65.000 nya företag år 2010. Detta är den högsta siffran på 15 år.

Allra störst är ökningen av nya aktiebolag. Här har nystartandet ökat med 43 % jämfört med 2009.

Bedömningen från Nyföretagarcentrum är att reformer som Alliansregeringen drivit igenom 2010 ligger bakom dessa tydliga resultat.
  • Slopad revisionsplikt för mindre aktiebolag
  • Sänkt krav på aktiekapital till 50.000 kronor
Detta är nya belägg för att det blivit enklare och billigare att starta och driva företag med Maud Olofsson i ledningen för näringsdepartementet. Fler nya företag kan ge fler jobb och ökade resurser till skola, sjukvård, omsorg och annan välfärd.

Men fortfarande är nyföretagandet i Sverige internationellt sett lågt. Arbetet för att sänka kostnaderna och minska krånglet med att driva företag behöver målmedvetet fortsätta.

Inga kommentarer: