torsdag 27 januari 2011

Förnyelsepartiet i Alliansen

Det går riktigt bra för Sverige. Statsfinanserna är internationellt sett urstarka. Sverige kommer ut ur krisen med en tillväxt som är nästan dubbelt så stark som i USA och i EU. Ekonomistyrningsverket spår att statsbudgeten redan i år kommer att vara i balans. Åren därpå väntas överskott. Vi slipper de smärtsamma åtstramningar och sparpaket som nu plågar merparten av den industrialiserade världen.

Detta är förstås glädjande men vi får inte ett ögonblick luta oss nöjt tillbaka. En rad stora samhällsproblem väntar på sina lösningar. Vi i Centerpartiet vill lägga i en ny växel för att förnya Sverige. Det är tid att anta en ambitiös och långtgående reformagenda för framtiden.

Valet 2010 ger anledning till självrannsakan. Vi i Centerpartiet har inte lyckats fånga upp den oro många känner. Vi har haft för starkt fokus på regerandet och inte varit tillräckligt samhällskritiska.

Denna insikt har fått oss att tänka nytt. Centerpartiet har nu tillsatt fem förnyelsegrupper. Under 2011 kommer de att jobba med att skapa debatt och hitta nya lösningar på viktiga områden som integration, välfärd, jämställdhet, tillväxt och miljö. Arbetet kommer att bedrivas öppet, lyssnande och med beredskap att ompröva gamla ställningstaganden.

I Sverige vill vi att vården och utbildningen ska vara tillgänglig för alla och hålla hög kvalitet. Men vi har fortfarande svarta hål i välfärdssystemet. Varje år döms många ungdomar till ett livslångt utanförskap genom förtidspensionering.

Den psykiska ohälsan bland unga tjejer och killar är ett växande olöst problem. Många äldre far fram och tillbaka mellan olika vårdinstitutioner under sina sista år – utan att själva kunna fatta verkliga beslut om sina liv.

Under förra mandatperioden tog vi flera viktiga steg mot utökad valfrihet och självbestämmande inom välfärden. Det gäller till exempel lagen om valfrihetssystem (Lov) och fri etableringsrätt. I en undersökning från Vårdgivarna framgår att det hittills har öppnat 239 nya vårdcentraler i Sverige. Men detta räcker inte. Vi behöver hitta nya sätt att stärka de människor som i dag faller igenom i välfärdssystemets luckor.

Sverige framställs ofta som ett föregångsland när det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män. Men på viktiga jämställdhetsområden har vi faktiskt halkat efter i ett internationellt perspektiv. Sverige ligger numera mediokert till i Europa när det gäller antal kvinnliga chefer och företagare.

Bland OECD-länderna lönar sig högre utbildning för kvinnor näst sämst i Sverige. Inte ens då det gäller lönegapet, skillnaden i inkomster mellan kvinnor och män, intar Sverige någon topposition.

Människor måste få bestämma mer själva. Få bättre förutsättningar att förverkliga sina drömmar. Vi har inte klara svar på alla frågor. Inte heller färdiga lösningar på alla problem. Men Centerpartiet tar på sig ansvaret att vara Alliansens förnyelseparti. Därför bjuder vi in svenska folket till en bred dialog om framtidens politik. Alla kan vara med och förnya Sverige.

Debattartikel i GP 26 januari

Läs också Broman, Hedin, Törnqvist, Isak och Källström.

Inga kommentarer: