onsdag 14 mars 2012

Att styra eller inte styra?

Centerpartiet har nu varit med och styrt Sverige i fem och ett halvt år. Det motsvarar ungefär 2000 dagar. Detta ger alla oss som är aktiva i Centerpartiet unika möjligheter att påverka. Men det är inte alltid en dans på rosor.

Varför engagerar du dig i samhällsfrågor? Skälen kan naturligtvis variera. Du kan ge bidrag till Greenpeace eller SNF för att värna miljön. Du kan gå med i Företagarna eller LRF för att arbeta för rimliga villkor för småföretagen. Du kan stödja Rädda Barnen eller Röda korset för att hjälpa utsatta människor världen över.

Alla dessa former för engagemang är mycket betydelsefulla. Och väldigt tydliga. Du riktar in din energi för ett bestämt område – mycket handlingsinriktat.

De som agerar på detta sätt blir alltfler. Statsvetarna kallar denna stora grupp ”fribrytarna”. I valet 2010 var det nära 40 procent av väljarna som tillhörde denna grupp.

Ansvar för helheten
Sedan är vi några som också vill ta ett större grepp. Som vill vara med och påverka hela det politiska skeendet. Vi som är medlemmar i ett politiskt parti. I folkrörelsen Centerpartiet.

Vi har många former för att diskutera och påverka. Medlemsmöten, årsmöten, distriktsstämmor och riksstämmor är några viktiga arenor. Där lägger vi gemensamt ut kursen. Där utmejslas centerpolitiken i demokratiska former.

Och sen då? Ja, vi nöjer oss ju inte med att med rena händer rösta för den oförfalskade centerpolitiken i riksdagen. Vi vill mer. Betydligt mer. Därför är vi beredda att vara med och styra landet. Därför har vi varit med i nio olika regeringar de senaste 75 åren.

Kompromissen - demokratins livsluft
Att vara med och regera ger verkligen inflytande. Vi har satt fart på utvecklingen av den gröna energin. Vi har underlättat för jobb och företagande. Vi har ökat människors rätt att välja och bestämma själv.

Som regeringsparti får du också ta ansvar för alla beslut. Ibland sådana som är mycket svåra. Om datalagring, vapenexport, uranbrytning och vargar. Här ger stämmobesluten viktig vägledning. Men vi måste också kunna kompromissa. Utan svåra kompromisser – ingen styrka att regera.´

Centerpartiets ideologiska kompass ska alltid vägleda oss. Men låt oss aldrig överlämna till andra krafter att regera för att vi inte orkar styra landet. Låt oss alltid vara stolta över det ansvar vi tar. Det är vi skyldiga alla de människor som sätter sitt hopp till Centerpartiet.

8 kommentarer:

Markus "LAKE" Berglund sa...

Väl formulerat Michael, och du har helt klart en poäng. Men vissa saker kompromissar man inte om. Vissa saker som berör demokratin håller man stenhårt i, ända tills skeppet sjunker, om det nu ska behöva gå så illa. Annars spelar ideologi ingen roll.

Jag bloggar vidare idag:
Dagens länk-skörd om Datalagringen

Behöver vi ta ytterligare ett steg in i övervakningsstaten, eller ska vi sluta lägga stenar i muren som bygger ett slutet samhälle? Även om det, tack vare Centerpartiet, är en mindre sten än befarat?

Ett NEJ nästa vecka är det ni har fått mandat frn stämman till och ett nej är det enda som är rimligt för demokratiska, liberala Centerpartiet. Eller vill vi fortsätta vara otydliga? vi som skulle bli "Sverige tydligaste parti". Det går inte om vi säger en sak och sedan rästar tvärt emot...

:-/

JSMA sa...

Hej och tack för ditt inlägg!

Jag förstår helt din utgångspunkt (tror jag).När det gäller stämmobeslutet är det dock faktiskt inte helt entydigt, vilket också en motionär som formulerat att-satsen håller med om.

Det är också så att vi förlorat själva huvudstriden redan tidigare. Nu handlar det om hur detta såliga beslut ska hanteras i Sverige. Vi kommer att fortsatta att konsekvent arbeta för en förändring på EU-nivå.

Övervakningssamhället är ett faktum, och för vissa är FRA-lag och DLD det mest förhantliga. För andra är de alltfler övervakningskamerorna ett betydligt större ingrepp. Även för det mest liberla partiet kommer det alltid att handla om avvägningar. Annars skulle vi inte ens ha ett polisväsende.

Markus "LAKE" Berglund sa...

Jag ogillar lite formuleringarna i ditt svar Michael, även om jag såklart uppskattar att du svarar.

"Övervakningssamhället är ett faktum" låter så uppgivet. När var Crnterpartiet den progressiva kraft för att skapa ett öppet samhälle med fria människor senast som vi vill vara? När man pratade om Integritetsbalken i valet för två år sedan? Har ni gett upp inne i Stockholm?

Jag bloggade vidare och kritiserar även på bloggen din användning av metaforer i ekot igår. Den var onödigt grov...

#DLD - När förväntningarna är svåra att leva upp till

Det är ju knappast så att EU hotar att med vapen invadera Sverige och tvinga oss att införa DLD...

JSMA sa...

Hej!

Jag hoppas att du håller dina argument lite bättre på plats än din verklighetsbeskrivning. Vad har jag sagt i ekot???

Svara på tre frågor:

Vill du ta bort alla övervakningskameror?

Vill du ta bort polisens alla möjlighet att övervaka misstänkta personer?

Vad är skillnaden mellan din syn på hur samhället ska fungera och en anarki utan statlig kontroll?

Markus "LAKE" Berglund sa...

Jag hörde dig citerad på Ekot när du sa att:

"– Centerpartiet har försökt att skjuta upp det här så långt det någonsin har gått och det är ju först nu i ett läge där kommissionen har släpat Sverige inför domstolen och vi har pistolmynningen mot vår tinning som vi tvingas att genomföra det här."

Jag tyckte det var en grov liknelse.

Och jag antar at Ekot inte har manipulerat intervjun med dig, innan de sände den i radio?

Marcus sa...

"Men låt oss aldrig överlämna till andra krafter att regera för att vi inte orkar styra landet.", säger du.

Det är ju precis det ni gör!

Du säger att ni har pistolen mot tinningen, trots att vi knappas kommer att bli invaderade om vi vägrar. Vi kommer få betala böter, ja, men de böterna är rent krasst billigare att betala även i reda pengar än kostnaden för att införa direktivet.

Då har vi ens inte börjat diskutera de demokratiska kostnaderna av att dels införa ytterligare ett lager av övervakning av oskyldiga medborgare, dels ge upp ytterligare ett lager av vår suveränitet och vårt förhållandevis fria och öppna samhälle.

Styrkan att regera innebär i minst lika hög grad att man står upp för sina principer. Först när man gör det visar man verklig förmåga att förvalta det förtroende man fått, liksom en förmåga att föra tillbaka frågor som är fullständigt orimliga till den nivå där felen från början begåtts. Skulle Sverige helt kyligt vägra, skulle EU vara mer eller mindre tvungna att försöka förstå och hantera detta faktum. Vi skulle lätt kunna räkna med att debatten tog ytterligare fart.

Istället lämnar ni walk-over, vilket inte är ett bra betyg på ett parti, ja en regering som säger sig vilja vara statsbärande.

När mina barn om sisådär fem-tio år börjar fråga mig hur i helvete min generation och äldre kunde sälja ut vår frihet på det här sättet, skall jag då skicka dem till dig så att du får förklara för dem? För mig ter sig nämligen de senaste tio årens post-terror-beslut som rena rappakaljan av hjärnsnubblingar, panikreaktioner och principlöshet.

Jag röstade på er 2006, men det är ett misstag jag inte kommer göra om i första taget. Inte i EN ENDA FRÅGA har ni motsvarat det ni sa att ni stod för, i alla fall om det samtidigt blåst ens lite småsnålt runt er. I allt väsentligt har ni agerat som perfekta nickedockor - stora i orden men utan substans i verklig handling.

Behöver jag säga att jag är besviken.

JSMA sa...

Bästa Marcus och Markus.

Varför inte diskutera sakligt?

Jag har inte kommenterat denna fråga i ekot och jag har aldrig sagt något om pistolmynning mot tinningen.

Markus "LAKE" Berglund sa...

Förlåt Michael (och Marcus). Jag blandade ihop er "åldermän" i VU. Det var ju faktiskt Anders W Jonsson, inte du.

Men jag antar att du som partisekreterare ställer dig bakom det viceordföranden säger i en Ekointervju? Eller tar du avstånd från hans formuleringar?

Men rätt ska vara rätt, det var inte du.