söndag 25 mars 2012

Första veckan med sommartid

Nu är snart fågelkvittrandet mer frekvent än mänskotvittrandet, solduscharna står som spön i backen och alla vill bara vara ute. Men det finns ändå stimulerande jobb att göra i vecka 13!
  • Ytterligare gnuggning av infrastruktur- och transportfrågorna inför förtroenderådet i april
  • Strategidiskussioner på näringsdepartementet
  • Framtidsdiskussioner med Centerpartiets kommunföreträdare
  • Möte med alla goa medarbetare på riksorganisationen
  • Träff med statsråd och statssekreterare
  • Besök på fria tankars hem i södra Uppsala län
  • Ledningsgruppen på riksorganisationen har sitt veckoliga möte
  • Träff med företrädare för Senterpartiet i Norge
  • Överläggning med företrädare för Sveriges Radio
  • Medverkan på stor konferens med kyrkopolitiker från hela Sverige

Inga kommentarer: