fredag 30 mars 2012

Upp till bevi(s)!

Med den förra partiledaren sjönk socialdemokraternas stöd dramatiskt. Nu far opinionsmätningarna iväg uppåt som ystra nyårsraketer. Men ingen har ännu en aning om vilket politik socialdemokraterna står för.

Stefan Löfven var en mycket pragmatisk facklig ledare. Under hans ledning har IF Metall träffat avtal om lägre ingångslöner, så kallad yrkesintroduktion. Under introduktionstiden kan lönen för ungdomar vara endast 75 % av den ordinarie lönen. Enligt Metalls hemsida ger detta arbetslösa ungdomar ”guldchans”. Men Löfvens partikamrater verkar inte alls tilltalas av lägre ingångslöner.

Som politiker är Löfven oprövad. Nu ligger han oerhört lågt. Men snart måste socialdemokraterna presentera sin politik. Om inte annat ska vi i Centerpartiet utkräva besked.

Vad vill (S) göra åt den höga ungdomsarbetslösheten?
Ungdomsarbetslösheten började stiga rejält igen under Göran Perssons tid vid makten. Centerpartiet har drivit fram ett antal åtgärder för jobb åt ungdomar. Vi vill göra ännu mer för att sänka de höga trösklarna till arbetsmarknaden.

Men vad vill sossarna? De vill fördubbla arbetsgivaravgiften för ungdomar. S vill dessutom ta bort den sänkta restaurangmomsen som banat väg för massor av ungdomsjobb. De tycker att dessa åtgärder är för dyra. Är jobb åt ungdomar för dyrt i socialdemokraternas Sverige?

Hur ser (S) energipolitik ut?
Stefan Löfven har som metallordförande profilerat sig som en varm kärnkraftsanhängare. Samtidigt har socialdemokraterna kongressbeslut på att avveckla kärnkraften. Nu säger Löfven att han vill ha samtal med regeringen om energin.

Vad vill (S) samtala om? Vill de ändra alliansens unika energiöverenskommelse? Vill de stödja Centerpartiets målmedvetna arbete för den förnybara energin, som gör att vindkraften ständigt slår nya rekord? Hur ser den socialdemokratiska energipolitiken ut?

Vilka skatter kommer (S) att höja?
Under årtionden av socialdemokratiskt regerande var skattebördan på arbete och företagande tung och kontraproduktiv. Alliansen har gjort att det blir mer över för alla som arbetar. Näringslivet har fått sänkta kostnader. Nya jobb har skapats genom ROT och RUT.

Vad kommer ett socialdemokratiskt styre att göra åt skatterna? Nu består deras skattepolitik av ”I väntan på Pagrotsky” som utreder frågan.

Det är sannerligen dags att (S) visar korten. Vilken politik står de för?

Inga kommentarer: