måndag 16 april 2012

Mitt i april

Tillbaka från ett möte med den franska våren i den grönskimrande politiska vardagen - vecka 16.

  • Centerpartiets verkställande utskott, i folkmun VU, träffas.
  • Idédiskussion om innovationsfrågor.
  • Rekrytering av nya nyckelpersoner på riksorganisationen.
  • Riksdagsgruppen har möte.
  • Ledningsgruppen har sin veckoliga seans.
  • Träff med anställda i den decentraliserade riksorganisationen.
  • Möte inom Alliansen.
  • Samtal med ledningen för SKL, Sveriges kommuner och landsting.
  • Medverkan på trainee-utbildning med ett stort antal coming centermedlemmar i Skåne.

Inga kommentarer: