måndag 23 april 2012

Sjuttonde veckan anno 2012

  • Förtroenderådet samlas för att diskutera infrastrukturfrågor och Framtidsagenda 2020
  • Intervjuer för rekrytering av nya medarbetare
  • Samtal med syskonorganisationerna; Centerkvinnorna, CUF och Centerstudenter
  • Genomgång av vår kommunikationsstrategi
  • Möte med alla medarbetare
  • Heldagsövning med riksorganisationens ledningsgrupp
  • Besök hos Centerpartiet i Säffle

Inga kommentarer: