onsdag 16 maj 2012

Vilket ledarskap behöver Sverige?

En trött och idéfattig allians emot en totalt splittrad opposition som frontar med en knäpptyst metallare? Så kan nidbilden av det politiska landskapet se ut, när vissa bedömare tar fram den svarta färgburken. Men då har de helt missat utvecklingen inom Centerpartiet.

Det är osannolikt hur mycket Annie och den nya centerledningen hunnit uträtta sedan stämman i Åre. Det finns så många viktiga delar i detta ledarskap. Våga vara självkritisk. Ta upp olösta samhällsproblem. Lyssna och föra dialog. Rusta Centerpartiet för framtiden.

Våga konfrontera ungdomsarbetslösheten
Alliansen har gjort stora insatser för att minska utanförskapet. Men mycket återstår. Vi kan inte vara nöjda när ungdomsarbetslösheten biter sig fast på 20-25 procent.

Därför driver Centerpartiet ständigt på för att sänka de höga trösklarna till arbetsmarknaden. Vi har fått gehör flera idéer, som halverad arbetsgivaravgift för unga. Nu behöver vi gå vidare.

När Centerpartiet om igen lyfter frågan om lägre introduktionslöner reagerar många. Undersökningar visar att en majoritet av svenska folket delar vår uppfattning. Inte minst de unga. Och nu har såväl Handels som Kommunal och IF Metall avtal om introduktionslöner.

Ett lyssnande ledarskap
Annie betonar vikten av ett lyhört ledarskap. Därför är hon ständigt på resa runt om i landet. För diskussion med människor om framtiden. Därför tar hon initiativ till att regeringsförklaringens ord om bredare samförstånd i riksdagen ska kunna bli verklighet.

Överenskommelsen med Miljöpartiet om migrationspolitiken är viktig för Sverige. Nu vill Centerpartiet gå vidare och föra samtal även om bättre infrastruktur och en mer inkluderande arbetsmarknad. För att detta ska bli möjligt – och leda till resultat – krävs att såväl alla allianspartier som Miljöpartiet är beredda att lyssna till varandra.

Det hållbara alternativet
Den nya partiledningen gör också centerrörelsen mer rustad för framtidens utmaningar. I processen för ett nytt idéprogram har hittills 106 möten med över 3.800 deltagare genomförts. Åtta regionala kontor med 22 nya medarbetare har etablerats under vintern och våren i den nya decentraliserade riksorganisationen. En ny Framtidsagenda 2020 har slagits fast under devisen ”Det hållbara alternativet”. Agendan ska nu steg för steg börja genomföras.

Annie står för ett ledarskap som Sverige behöver mer av.

Inga kommentarer: