måndag 7 maj 2012

Agenda mitt i maj - vecka 19

  • Intervjuer för att rekrytera nyckelpersoner till riksorganisationen
  • Träff med landsbygdsföreträdare
  • Möte med alla medarbetare
  • Avstämning med vår partiledare Annie
  • Träff med kollegor i alliansen
  • Tidigare riksdagsledamöter kommer på lunch
  • Möte med stabscheferna i centerdepartementen
  • Ledningsgruppen har sitt veckoliga möte
  • Coachning för att bli ett bättre ledare
  • Diskussion om tillväxtpolitik
Dessutom ser jag fram emot att min dotter som bor i Brighton kommer på besök!

Inga kommentarer: