måndag 7 maj 2012

På spaning efter det hållbara


En ekonomi i balans. Miljöbilar. Lägre trösklar in på arbetsmarknaden. Utveckling av landsbygden. Att få bestämma själv inom äldreomsorgen. Vad är det som knyter samman allt detta?

Rätt gissat. Allt är exempel på hållbara lösningar.  Alternativet till kortsiktig kvartalspolitik.  Motsatsen till att sticka huvudet i sanden och hoppas att skuldkriser, ungdomsarbetslöshet och klimathot ska gå över av sig själv.

Ett hållbart alternativ
Centerpartiets förtroenderåd träffades i slutet på april. Riksdagens förstakammarsal var fullsatt. Först fastställdes ett nytt program för infrastruktur och transporter. Välunderbyggt, tydligt och samtidigt nytänkande. Riktigt viktigt för både klimat, tillväxt och utveckling av hela landet. Helt enkelt hållbart.

Sedan slog vi fast Framtidsagenda 2020 – ”Det hållbara alternativet”. En sammanhållen strategi, med en berättelse om långsiktigt hållbara lösningar. I vår historia, nu och framöver. På ett antal olika områden.

Framtidsagendan innehåller tydliga mål för var vi vill att Centerpartiet ska vara om 10 år – och hur vi ska nå stark valframgång år 2014. Nu kommer nästa stimulerande steg. Vi ska tillsammans börja genomföra Framtidsagendan runt om i vår centerrörelse.

Hållbart ledarskap
Vi behöver utveckla vår politik, vår kommunikation, vår organisation och vårt arbetssätt. Det kommer att behövas massor av utvecklingsinsatser. Och det ställer stora krav på vårt ledarskap.

Efter vårens distriktsstämmor kan vi se att det finns hållbart ledarskap i Centerpartiet. Inte mindre än 24 av 27 distriktsordföranden från Norrbotten till Skåne har fått förnyat förtroende. Tack för att ni vill fortsätta era viktiga uppdrag!

Samtidigt har vi nöjet att hälsa tre nya centerledare välkomna. På Gotland är det regionpolitikern, småföretagaren och idéprogrammisten Eva Nypelius som tar vid. I Gävleborg har den entusiastiske gruppledaren i Söderhamn, Magnus Svensson, tagit över rodret. Och i Norra Älvsborg är det den modiga debattören och riksdagsledamoten Annika Qarlsson som blir ordförande. Hjärtligt välkomna alla tre!

Vi har mycket spännande arbete framför oss för att utveckla Centerpartiet som det hållbara alternativet i svensk politik. Dela gärna med dig av dina tankar. Vad tycker du är hållbart? Vad är det som inte håller? Hur ska vi ändra på detta?

Du kan göra skillnad!

Inga kommentarer: