torsdag 5 mars 2009

Plus för kommuner och landsting 2008

Det samlade resultatet för såväl svenska kommuner som landsting visar på överskott under år 2008.

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, visar kommunernas bokslut på sammanlagt nära 6 miljarder kronor plus när alla kommuner utom Stockholms stad räknats. För landstingen ligger det samlade resultatet på cirka 2 miljarder kronor, exklusive finansiella nedskrivningar.

Bakom det sammanlagda resultatet gömmer sig dock ett antal kommuner och landsting som gått back.

Många jämför nu detta resultat med det extremt starka 2007 och pekar på försämringen. Men det har trots allt funnits möjligheter för kommunsektorn att stabilsera sin ekonomi under flera år.

Detta kan behövas nu under 2009 och 2010 då det blir helt andra ekonomiska prövningar - vilket i sig skapar ett förändringstryck som inte bara är negativt.

Inga kommentarer: