måndag 2 mars 2009

Dagens hjälte

IF Metall har idag bidragit till en helt ny öppning på den svenska arbetsmarknaden, och kanske till en oväntad chans för den svenska industrin. I nuläget är 25 000 av IF Metalls medlemmar arbetslösa och 40 000 ytterligare är varslade.

I denna stålhårda situation har IF Metall med sin frimodiga ordförande Stefan Löfven i spetsen lämnat gamla insuttna positioner och vågat skapa utrymme för företagen att göra annat än att varsla och avskeda. Överenskommelsen innebär att arbetarna kan gå ner i arbetstid eller ägna en del åt utbildning, och då minska sin inkomst till 80 % av en heltidsersättning.

- Det är ingen lågkonjunktur vi är inne i, utan den värsta krisen vi har sett, säger Löfven till media. Han kallar situationen ett "undantagstillstånd för svensk industri".

Åtgärden är ändå unik på många sätt. I tidigare kombinationer och lågkonjunkturer och kostnadskriser på 70- och 80-talet har aggressiva devalveringar varit ett sätt att stärka exportindustrins konkurrenskraft. Idag räcker det inte att den svenska kronan åkt en snabb rutschkana i förhållande till bl a euron och dollarn. Orderingången sjunker ändå som en sten.

Och trots att arbetarrörelsen ständigt protesterat mot faktiska uppsägningar har man genom den solidariska lönepolitiken sedan årtionden etablerat en modell för att stimulera en snabb strukturomvandling som slår ut företag som inte kan betala avtalsenliga löner. Överenskommelsen om 80 % inkomst är ett totalt brott emot denna modell.

Det krävs nu fler hjältar som Löfven. Follow him.

Inga kommentarer: