tisdag 9 juni 2009

Dags för riktigt personval

En spännande sak med EU-valen är att andelen som personkryssar är långt högre än i övriga allmänna val. När räkningen av personröster tillfälligt ajournerades på måndagskvällen hade drygt 60 % av de räknade valsedlarna kryss för en person. Det är i nivå med de 59 % som kryssade för person i EU-valet 2004 och de 66 % som gjorde det i EU-valet 1999.

Detta är en helt annan nivå än de 22 % som personröstade i de allmänna valen år 2006 eller de 26 % som gjorde det är 2002.

Frågan är varför personröstandet är så mycket högre i EU-valen? Sören Holmberg har säkert någon go göteborgsk förklaring till detta. Själv tror jag att det begränsade antalet ledamöter som väljs (18) spelar stor roll, och att detta är av godo för att kunna orientera sig bland kandidaterna. Beroende på vilket parti man röstar på är det 1 - 5 personer som rimligen kommer att komma in i parlamentet. 

De begränsade antalet kandidater gör valet överblickbart och medför att personerna kommer mer i fokus. Det är ju en stor andel av kandidaterna som marknadsförs aktivt av partierna, sig själva och olika supportergrupper.

Trots det stora personröstandet är det dock relativt få kandidater som förmår rucka på partiets hackordning som den beslutats på respektive lista. De flesta kryssar den som redan är nummer ett. Det ska vara en Alf eller Anna Maria för att ändra på detta.

Varför inte ge väljarna hela makten över personvalet nästa gång?
  • Ta bort numreringen av kandidaterna på valsedeln. Sätt upp dem i bokstavsordning.
  • Ta bort femprocentsspärren. Låt den kvinna eller man som fått flest kryss vinna!
Dessutom kan man ju fundera på om färre ledamöter i riksdag, landsting och kommuner faktiskt skulle öka väljarnas möjlighet till överblick även i dessa val...

Inga kommentarer: