torsdag 11 juni 2009

Europaval på riktigt!

Varför ha val till ett europeiskt parlament där i all huvudsak nationella frågor står på agendan?

Varför ha ett gemensamt parlament för europa befolkat av nationella partier?

Varför ska det vara olika valsystem för europamedborgarna beroende på var i unionen de bor och röstar?

Tänk om det skulle vara så i det svenska riksdagsvalet. Det skulle kunna vara enmansvalkretsar i Blekinge, direkta personval i flerpersonsvalkretsar i Kronoberg, listval med kryss i Skåne och listval utan kryss i Halland.

Riksdagen skulle bestå av löst sammansatta partigrupper som "svenska folkliga demokrater" där en samverkan skulle kunna ske mellan Örebrohögern, Jönköpings pingstparti, Stockkonservativa stockholmares parti och Allmänt småborgerliga värmlänningar.

Dessutom skulle det finnas en gäng grupplösa där Jämtländska republikaner och Gotländska självständighetspartiet kunde utöva sitt utanförskap.

Nej, ska det vara gemensamma europaval så varför inte ha gemensamma europaval? Visa lite handlingskraft och få ihop valsystemet och valrörelserna.
  • Samma valsystem och regler för att utse ledamöter bör gälla i alla EU-länder.
  • De partier som ställer upp ska vara tillgängliga för alla medborgare i EU att rösta på.
Vi kan då, nästa gång, rösta på samma sätt och på samma partier i hela EU. Vilka partier blir då det? Kanske Europeiska folkpartiet, Socialdemokraterna, Liberala alliansen, De gröna eller Europeiska enade vänstern. Låter det så farligt?

Det skulle säkert kännas bökigt till en början, men det finns flera uppenbara fördelar. 
  • Vi skulle alla rösta som européer, inte bara från ett nationellt perspektiv.
  • Debatten kommer sannolikt att vidgas över nationsgränserna, vilket är nödvändigt för att hitta gemensamma lösningar för t ex klimat och internationell brottslighet.
  • Det blir en bas för en mer konsekvent parlamentarisk demokrati i Europa.
Dessutom skulle ett sådant system dra undan mattan för renodlat nationella partier. To bad for Le Pen, Pia Kjaersgaard och Sverigedemokraterna...

Inga kommentarer: