tisdag 8 februari 2011

Många debatterar Centerpartiets förnyelse

Efter presentationen av Centerpartiets valanalys och kommundagarna i Linköping har intresset ökat för Centerpartiets roll i svensk politik. Ett par exempel.

Östersundspostens ledarsida berömmer självkritiken och förändringsagendan.

Utan en självkritisk analys på djupet hade Centern knappast vetat var man skulle börja förnyelseprocessen. Nu är det bara att köra på.

Hallands Nyheter menar att den djupa förankringen av valanalysen borgar för en diskussion om politisk förnyelse istället för strider om personfrågor.

Ett antal andra tidningar med diverse olika färger skriver ut sina egna recept för Centerpartiet. Här finns hela skalan från att bara fokusera på landsbygden till att lyssna på locktoner från Göran Persson (!).

Inget av det senare står på agendan. Nu handlar det om att vara en tydlig förnyelsekraft i regeringen och att kanalisera de idéer om framtiden som finns runt om i vårt land.

Det är förnyelse Sverige behöver.

Inga kommentarer: