onsdag 8 februari 2012

Lokal kraft och kommunala utmaningar

Rekordmånga deltagare kom till våra kommundagar i Västerås. Totalt över 600 själar, utställare och media inräknade. Viljan att diskutera framtidsfrågor och att lära av varandra gick inte att ta miste på.


Det är oftast rikspolitiken som står i fokus. Samtidigt avgörs många villkor för vårt vardagsliv av kommuner och landsting. Både vad gäller näringsliv, välfärd, utbildning och miljö har den lokala politiken mycket stor betydelse.


Tydliga lokala centerprofiler

I Västerås fick vi se mer av starka centerprofiler som sätter sin prägel på kommunpolitiken. Anna Myrhed, som driver fram ett målmedvetet miljöarbete i storstadskommunen Sollentuna, mitt bland nya och gamla trafikleder. Martin Carling, som fick ett explosionsartat väljarstöd i Dals-Ed 2010, och nu kämpar för att man ska kunna leva i Dals-Ed också i framtiden.


I en framsynt diskussion om Nybyggarlandet Sverige fick vi höra på bl a Tage Gripenstam från Södertälje och Maria Leifland från Värnamo. De berättade om hur man kan bedriva lyckade integrationsprojekt från vitt skilda förutsättningar.


Låt de äldre själv bestämma

På kommundagarna stakade Annie Lööf ut en välfärdspolitik som bygger på de äldres egen vilja och förutsättningar. Hon gav nya perspektiv på den stundtals uppjagade debatten om vinst och mångfald i vården.


Annie föreslog en äldrepeng som följer den äldre till det boende han eller hon väljer. Med en äldrepeng slipper kommunerna risktagandet och de stora investeringarna. Samtidigt skapar det skapar möjligheter för fler välfärdsutvecklare och mer självbestämmande för de äldre


Flera andra skarpa förslag lanserades av vår partiordförande. Det handlar om individuell kompensation vid väntan på att få plats på äldreboende, äldreguider för att stödja äldre som ska välja boende och fullt meddelarskydd inom privat äldreomsorg.


Centerpartiet har en sammanhållen välfärdspolitik från kommunerna till riksdag och regering. Den bygger på att de människor som berörs ska få bestämma mer. Makten ska flyttas från administratörer och planerare. Vanmakten hos de äldre ska brytas.


Nu har vi ett stort gemensamt ansvar att se till att politiken för den goda äldreomsorgen bli verklighet. Låt oss tillsammans ta nya tag i debatten om välfärden. Våra svar är inte mindre egenmakt och valmöjligheter – utan mer självbestämmande.

Inga kommentarer: