tisdag 21 februari 2012

De osynliga murarna

Det härjar ett spöke i det svenska samhället. Utanförskapets spöke. Mest har det gripit tag i våra unga, i personer som kommer från andra länder och i människor med låg utbildning.

Alliansen gick till val 2006 på att minska det utanförskap som växt sig så stort under det långa socialdemokratiska styret. Mycket har gjorts av alliansregeringen. Trots svåra år med global finanskris, skuldkris och internationell oro har resultat uppnåtts. Men det räcker inte.

Arbetslösheten är hög i Sverige, även om den är lägre än i Euroområdet, Storbritannien, USA och Kanada. Utanförskapet har minskat sedan 2006. Men fortfarande är ca 800.000 svenskar utanför arbetsmarknaden. Nu kommer nya varningssignaler: långtidsarbetslösheten ökar och hotar att bita sig fast.

Murar som stänger ute
Svensk arbetsmarknad är omsorgsfullt reglerad både av lagar och avtal. Baksidan av detta är att flera grupper som såväl behöver få ett jobb stängs ute.


Ungdomsarbetslösheten fortsätter att vara internationellt sett mycket hög. Mellan var fjärde och var femte ung saknar jobb. Vi vet att personer som är födda utanför Europa har svårt att komma in på den reglerade svenska arbetsmarknaden.

Det är dags att våga ifrågasätta de osynliga murarna runt arbetsmarknaden. Globaliseringsrådet fann i en av sina rapporter att det starka lagreglerade anställningsskyddet och de höga avtalsreglerade lägstalönerna kan stänga ute många människor. Det gäller ungdomar, invandrare, lågutbildade och funktionshindrade.

”Sveriges jobbigaste parti”
Centerpartiet tar utanförskapet på allvar. Vi vet att ett bra liv förutsätter att man kan få ett jobb. Vårt fokus på jobben gör att vi kan upplevas som ”Sveriges jobbigaste parti”.

Vi har tydliga förslag på hur fler människor kan få jobb.
Det handlar om en mer modern arbetsrätt, där kompetens sätts i centrum. Det är en bättre arbetslöshetsförsäkring med höjd ersättning de första månaderna. Det är sänkta kostnader för att anställa, både genom lägre ingångslöner och lägre skatter. Det är en jobbpeng som ger den statliga arbetsförmedlingen verklig konkurrens.

Vänsterpartierna pekar på problemen med arbetslösheten – men har inga nya lösningar. De vill tillbaka till det gamla. Nu är det dags att resten av Alliansen tar utanförskapet på riktigt allvar - och lyssnar på Centerpartiets förslag. Det är dags att riva de höga murarna.

1 kommentar:

Iwar Arnstad sa...

Bra innlägg. Jag håller med om både analys och de flesta förslagen.

Men eftersom jag bor utanför Sverige så har jag inte insikt i alla delar.

1. Vad betyder "en mer modern arbetsrätt, där kompetens sätts i centrum."
2. Och varför blir det en bättre arbetslöshetsförsäkring med höjd ersättning de första månaderna?