måndag 13 februari 2012

Den sjunde veckan

Denna fryskalla februarivecka bjuder på flera intressanta händelser.
  • Intervjuer med sökande till spännande befattning på vår riksorganisation
  • Telefonmöte med alla taggade medarbetare
  • Årsmöte i Sveriges starkaste centerfäste: Mönsterås
  • Planering av hur vi ska samla in och analysera kunskap
  • Avstämning och beslut för den fortsatta utbyggnaden av den decentraliserade riksorganisationen
  • Ledningsgruppen har sitt veckoliga möte
  • Möte med Randello AB
  • Träff med politiska och ekonomiska rådgivare
  • Författande av ideologisk artikel
Dessutom: Spamalot!

Inga kommentarer: