fredag 24 februari 2012

Varför engagemang?

Om jag hade velat ha det politiska engagemanget som en räkmacka, hade mitt val varit ett helt annat än Centerpartiet.
Men för mig handlar det om övertygelse, inte karriär, om resultat, inte luftslott, om genuina värderingar, inte anpassning till den senaste fokusgruppen.
Och om att kunna inse att kompromissen är demokratins förutsättning - men man får aldrig tappa den ideologiska kompassen.

Inga kommentarer: